Προπτυχιακά:
Marketing & Επικοινωνία

Bachelor στη Σύγχρονη Δημοσιογραφία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
e-Campus University
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2021, Δεκέμβριος 2021, Φεβρουάριος 2022, Απρίλιος 2022
3 έτη
Bachelor
Εξ' Αποστάσεως
Ελληνικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται απο το πανεπιστήμιο eCAMPUS UNIVERSITY, το οποίο είναι αναγωρισμένο απο τον ΔΟΑΤΑΠ ως Οματαγές των Ελληνικών ΑΕΙ.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στην Εταιρική και Επιχειρησιακή Επικοινωνία στόχο έχει να παράσχει μια βασική διεπιστημονική προετοιμασία που αποσκοπεί στην κατανόηση, την ανάλυση και τη χρήση των οργάνων της σύγχρονης επικοινωνίας σε όλες τις διαστάσεις της: διαφήμιση, marketing, εταιρική επικοινωνία, ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.λπ. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί ώστε να ευνοηθεί η ανάπτυξη δεξιοτήτων που σχετίζονται με την επικοινωνία στο εσωτερικό επιχειρήσεων και ιδρυμάτων.

Στόχοι
Στο τέλος του προγράμματος σπουδών ο φοιτητής θα έχει αποκτήσει:
• βασικές δεξιότητες στην επικοινωνία και την ερμηνεία των διαδικασιών επικοινωνίας από κοινωνικο- ανθρωπολογικής, ιστορικο-φιλοσοφικής και κοινωνιολογικής πλευράς
• ικανότητα αντιμετώπισης νομικών, οργανωτικών και οικονομικών καινοτομιών που καθορίζονται από την ανάπτυξη και τη διάδοση των επικοινωνιακών φαινομένων
• μεθοδολογικές δεξιότητες για την αξιολόγηση και την παρέμβαση σε διαδικασίες επικοινωνίας, μέσω μαθημάτων πληροφορικής και μαθημάτων σχετικών με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
• γλωσσικές δεξιότητες για την ανάλυση, τη διαχείριση και την παραγωγή κειμένων, με ιδιαίτερη μέριμνα στην ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης της ιταλικής γλώσσας, ακόμη και σε θεσμικό και διαφημιστικό περιβάλλον
• την άριστη γνώση δύο ξένων γλωσσών (αγγλικής και ισπανικής) με στόχο την ανταλλαγή γραπτών και προφορικών πληροφοριών στους τομείς που απαιτούν ιδιαίτερες ικανότητες.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το πρόγραμμα σπουδών είναι τριετές: το πρώτο έτος χαρακτηρίζεται από την παρουσία μαθημάτων κοινωνιολογίας, πληροφορικής και σημειωτικής που συνοδεύονται από μαθήματα μεθοδολογίας και μαθήματα οικονομικο-οργανωτικού περιεχομένου. Το δεύτερο έτος δίνει έμφαση σε μαθήματα κοινωνιολογικού, οργανωτικού και μεθοδολογικού περιεχομένου, εισάγοντας στο νομικό περιβάλλον. Το τρίτο έτος προβλέπει μαθήματα φιλοσοφίας, πολιτολογίας και σημειωτικής με σαφή προσοχή στις γλώσσες της επικοινωνίας.
Παρέχεται στο φοιτητή η δυνατότητα να εξατομικεύσει ορισμένες εξετάσεις επιλογής. Προβλέπονται ακόμη εκπαιδευτικές ασκήσεις κατάρτισης και προσανατολισμού.

Πρόγραμμα Σπουδών
1ο έτος

 • Σημειωτική και φιλοσοφία των γλωσσών
 • Πληροφορική
 • Οργάνωση επιχειρήσεων
 • Κοινωνιολογία των οικονομικών διαδικασιών
 • Τεχνική, ιστορία και γλώσσα των οπτικοακουστικών μέσων
 • Αισθητική της επικοινωνίας

2ο έτος

 • Κοινωνιολογία της επικοινωνίας και της πληροφορίας
 • Δίκαιο της πληροφορίας και της επικοινωνίας
 • Αστική κοινωνιολογία, κοινωνιολογία του τουρισμού και του εδάφους
 • Αγγλική γλώσσα
 • Μεθοδολογία της κοινωνικής έρευνας
 • Σχεδιασμός, διαδικασίες και συμπεριφορές οργάνωσης
 • Μάθημα επιλογής

3ο έτος

 • Ανάλυση της πολιτικής γλώσσας
 • Ηθική της επικοινωνίας
 • Γλώσσες των νέων μέσων
 • Μάθημα επιλογής
 • Ισπανική γλώσσα
 • Εργαστήριο της γλώσσας των θεσμών και της διαφήμισης
 • Εργαστήριο γραφής
 • Εργαστήριο ανάγνωσης της εικόνας
 • Πρακτική άσκηση κατάρτισης και προσανατολισμού
 • Τελική εξέταση

Μαθήματα επιλογής

 • Οργάνωση εκδηλώσεων και γραφείο τύπου
 • Σημειωτική του κειμένου
 • Ψυχολογία της επικοινωνίας
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία πολυεπίπεδων πολιτικών και κοινωνικών διαδικασιών (Intercultural communication of multi-level political and social processes)
 • Ιδιωτικό Δίκαιο
 • Επιχειρησιακή επικοινωνία
 • Νομική ανθρωπολογία και επικοινωνία των πολιτιστικών συστημάτων
 • Ιστορία της τηλεόρασης
 • Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Ιστορία της δημοσιογραφίας
 • Αστικό και εδαφικό marketing (Urban and territorial marketing)
 • Επιχειρησιακή διαχείριση και marketing
 • Ψυχολογία της εργασίας
 • Επιχειρησιακές στρατηγικές και διαχείριση της επικοινωνίας
 • Συνδικαλιστικό Δίκαιο και Δίκαιο των βιομηχανικών σχέσεων

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 Οι απόφοιτοι του Πτυχιακού Προγράμματος έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους σε Μεταπτυχιακό Επίπεδο.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας