Προπτυχιακά:
Ψυχολογία

BA στην Ψυχολογία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
e-Campus University
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2021, Δεκέμβριος 2021, Φεβρουάριος 2022, Απρίλιος 2022
3 έτη
Bachelor
Εξ' Αποστάσεως
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Απολυτήριο λυκείου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται απο το πανεπιστήμιο eCAMPUS UNIVERSITY, το οποίο είναι αναγωρισμένο απο τον ΔΟΑΤΑΠ ως Οματαγές των Ελληνικών ΑΕΙ.

Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες και Τεχνικές της Ψυχολογίας στοχεύει στην απόκτηση από το φοιτητή δεξιοτήτων και γνώσεων που χαρακτηρίζουν διάφορους τομείς της ψυχολογίας και των ανθρωπιστικών επιστημών, καθώς και των σπουδών βιολογίας που συνδέονται με αυτή και οι οποίες του δίνουν τη δυνατότητα να γίνει δεκτός στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Ψυχολογίας (τίτλου απαραίτητου για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου) είτε να αποκτήσει μια σε βάθος γνώση των εννοιολογικών, μεθοδολογικών και τεχνικών εργαλείων της ψυχολογικής ανάλυσης και παρέμβασης.

Στόχοι
Το πρόγραμμα μαθημάτων στις Επιστήμες και τις Τεχνικές της Ψυχολογίας θέτει τους παρακάτω ειδικούς στόχους κατάρτισης πάνω σε γνώσεις και δεξιότητες:

  • απόκτηση άριστων βασικών γνώσεων των κύριων θεματικών πεδίων της ψυχολογίας
  • απόκτηση των θεωρητικών και μεθοδολογικών βασικών αρχών που χαρακτηρίζουν τα διάφορα ψυχολογικά περιβάλλοντα, στα πλαίσια της διεπιστημονικής κατάρτισης που μεριμνά για τις βιολογικές, νευροψυχολογικές, φιλοσοφικές, παιδαγωγικές, ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις
  • απόκτηση των κατάλληλων γνώσεων μεθοδολογικού και ερευνητικού τύπου είτε μέσω ειδικής εκπαίδευσης είτε μέσω σεμιναρίων
  • απόκτηση λειτουργικών και πρακτικών δεξιοτήτων πρώτου επιπέδου, ιδιαίτερα στους θεματικούς τομείς της γενικής, αναπτυξιακής, κλινικής και κοινωνικής ψυχολογίας
  • απόκτηση κατάλληλων γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων για την επεξεργασία των στοιχείων για ερευνητικούς σκοπούς και για τη διαχείριση της πληροφορίας μέσω κοινών οργάνων πληροφορικής.

Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το προπτυχιακό πρόγραμμα είναι καταρτισμένο με τρόπο που να εγγυάται στους φοιτητές ειδικές ικανότητες εφαρμογής των γνώσεων που αποκτώνται. Κάθε μάθημα δεν προβλέπει μόνο θεωρητική εμβάθυνση (βιντεο-μαθήματα, μαθήματα μέσω τηλεδιασκέψεων, κ.λπ.) ͘προτείνει διαδραστικές δραστηριότητες και εικονικές τάξεις με στόχο την εδραίωση των δεξιοτήτων ακόμη και μέσω ασκήσεων, σε διάφορα θεματικά περιβάλλοντα. Προβλέπονται, επιπλέον, δραστηριότητες με αξία εκπαίδευσης κατάρτισης και προσανατολισμού.

Πρόγραμμα Σπουδών
1ο έτος Μάθημα

Γενική ψυχολογία Ι
Ψυχολογία της ανάπτυξης και ψυχολογία της εκπαίδευσης
Ψυχομετρία
Γενική και κοινωνική παιδαγωγική
Δημοανθρωπολογικές επιστήμες
Εφαρμοσμένη βιολογία
Αγγλική γλώσσα
Νευροφυσιολογία
Βασικές αρχές πληροφορικής

2ο έτος Μάθημα
Κοινωνική ψυχολογία
Ψυχιατρική
Κλινική ψυχολογία
Ψυχολογία της τυπικής και άτυπης ανάπτυξης
Φιλοσοφία του νου
Μεθοδολογία της έρευνας
Ψυχολογία της φυσιολογίας και των συναισθημάτων

3ο έτος Μάθημα
Νευροψυχολογία
Ψυχολογία των οργανισμών
Ψυχολογία της εργασίας
Ψυχολογία της επικοινωνίας
Δυναμική ψυχολογία

Και μια σειρά από μαθήματα επιλογής.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας