Προπτυχιακά:
Ναυτιλιακά

BA (Hons) Business Studies with Shipping

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2020
3 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

- Απολυτήριο Λυκείου
- TOEFL score (computer based) 213
- 2 συστατικές επιστολές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

University of Greenwich (UK)

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στή ναυτιλιακή διοίκηση στοχεύει νά προετοιμάσει κατάλληλα τούς σπουδαστές γιά επιτυχή καριέρα στή διοικηση τών ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Μέ όπλο τά υψηλό ακδημαικό του επίπεδο αλλά καί τήν πρακτική προσέγγιση τών ναυτιλιακών θεμάτων πού πραγματεύεται, παρέχει στούς σπουδαστές συστηματική, ευρεία καί ολοκληρωμένη κατανόηση όλων τών οργανωτικών καί διοικητικών θεμάτων τής ναυτιλιακής βιομηχανίας
Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στήν απόκτηση, έκ μέρους τών σπουδαστών, ολων τών απαραιτήτων διαχειριστικών εργαλείων γιά μιά επιτυχή καριέρα στή ναυτλία καί τήν γρήγορη εξέλιξή τους σέ υψηλές θέσεις στήν κλίμακα ιεραρχίας τής ναυτιλιακής επιχείρησης

Πρόγραμμα Σπουδών
Year 1
Personal and Professional Development 1
Management Skills 1
Introduction to Business Functions
Business Planning and Development
Economics and Business Practices in the Shipping Industry
Managing the Performance of Individuals
Year 2
Personal and Professional Development 2
Value Chain Management
Management Skills 2
Management and Information Systems
Managing Groups and Teams
Shipping Policies and Regulations
Maritime Law and Maritime Insurance
Year 3
Personal and Professional Development 3
(Career Management)
Business Strategy
Leadership
Contemporary Issues in Management
Dissertation, Thematic Study, Management Report
Acuisition, Employment and Commercial Management of Ships

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διάρκεια
Το προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ναυτιλιακή Διοίκηση είναι τριετές, πλήρους παρακολούθησης και διδάσκεται αποκλειστικά και μόνο στην Αγγλική γλώσσα.
Κάθε έτος ξεκινάει τόν Οκτώβριο καί ολοκληρώνεται τον Μάιο. Οί τελικές εξετάσεις πραγματοποιούνται τόν Μάιο καί οί επαναληπτικές τόν Αυγουστο.
Τά τμήματα είναι πρωινά, απογευματινά καί βραδυνά, ώστε νά παρεχεται ή δυνατότητα παρακολούθησης καί σέ σπουδαστές πού εργάζονται.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Μέ τήν ολοκλήρωση τού προγράμματος, οί πτυχιούχοι έχουν τήν ευκαιρία νά εργασθούν σέ πλήθος ποικίλων ναυτιλιακών δραστηριοτήτων μερικές τών οποίων είναι:

  • Πλοιοκτήτριες εταιρείες φορτηγών, ακτοπλοικών πλοίων καί κρουαζιεροπλοίων
  • Εταιρείες διαχείρησης πλοίων [Ship management Companies]
  • Λιμάνια [Διοίκηση, Λιμενικές εργασίες, Ανάπτυξη κ.λ.π]
  • Ναυλομεσιτικά γραφεία
  • Μεσιτικά γραφεία αγοραπωλησιών πλοίων
  • Ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών [Cosco, Maersk, Zim Lines, etc]
  • Ναυτικά πρακτορεία τακτικών γραμμών

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας