Προπτυχιακά:
Εκπαίδευση

BSc in Orthodox Theology and Human Studies – Πτυχίο στην Ορθόδοξη Θεολογία και τις Ανθρωπιστικές Σπουδές

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
City Unity College
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2021, Ιανουάριος 2022
4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των φοιτητών είναι:

α) η κατοχή Απολυτηρίου Τίτλου Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή άλλου ισότιμου, ισόκυρου και ισάξιου Τίτλου Σπουδών από το Εξωτερικό, με βαθμό τουλάχιστον 60% του ανώτερου βαθμού του σχολείου.

β) η επιλογή τους από την αρμόδια επιτροπή του Κολλεγίου, με βάση τον συνολικό φάκελο προσόντων των υποψηφίων ή την επιτυχή επίδοσή τους σε προφορικές ή γραπτές εισαγωγικές εξετάσεις.

Εφόσον οι υποψήφιοι φοιτητές προέρχονται από Τρίτες Χώρες, είναι επίσης απαραίτητο να έχουν πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας, σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Σε περίπτωση που οι ίδιοι δεν έχουν πιστοποιημένη γνώση της ελληνικής γλώσσας του ελάχιστου απαιτουμένου επιπέδου (Β2), έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικά μαθήματα ελληνικών, σε συνεργαζόμενους με το Ίδρυμά μας φορείς.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το City Unity College σε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο European University EurAka - Switzerland προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ορθόδοξη Θεολογία και τις Ανθρωπιστικές Σπουδές.

 • Στόχος του προγράμματος: Να αποκτήσουν οι φοιτητές σφαιρική θεολογική παιδεία και συγκροτημένη επιστημονική κατάρτιση
 • Διάρκεια φοίτησης: 4 έτη πλήρους παρακολούθησης (full time)
 • Γλώσσα διδασκαλίας: Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα

Γιατί να επιλέξετε το πρόγραμμα:

 • Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν δίπλα σε καθηγητές εξειδικευμένους στο αντικείμενο της διδασκαλίας τους.
 • Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από πτυχιακή εργασία στο τελευταίο έτος σπουδών, βοηθώντας τους φοιτητές να ασκηθούν στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεών τους, σύμφωνα με τη δεοντολογία της ακαδημαϊκής συγγραφής.
 • Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του City Unity College, στην καρδιά της Αθήνας, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν χώρα και πρακτικά μαθήματα (π.χ. βυζαντινής μουσικής).
 • Τα σύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών του Κολλεγίου δίνουν τη δυνατότητα σε κάθε φοιτητή να αξιοποιεί την τεχνολογία της εποχής μας για τις ανάγκες έρευνας και μάθησης της θεολογίας. Κάθε φοιτητής εργάζεται σε ατομικό υπολογιστή.
 • Στους αποφοίτους απονέμεται πτυχίο στην Ορθόδοξη Θεολογία και τις Ανθρωπιστικές Σπουδές (BSc in Theology and Human Studies).
 • Οι απόφοιτοι μπορούν επαγγελματικά να εργαστούν στον χώρο της Εκκλησίας και της κοινωνίας γενικότερα.
 • Στους αποφοίτους δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο μάστερ και διδακτορικής διατριβής σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

1ο έτος
Α΄ Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη
 • Ανάλυση της Θείας Λατρείας
 • Εκκλησιαστική Ιστορία Α΄
 • Ανάλυση και ερμηνεία θεολογικών όρων
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (θεωρία και πρακτική άσκηση)
 • Νέα Ελληνικά
 • Αγγλικά Α΄

Β΄ Εξάμηνο

 • Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη
 • Εκκλησιαστική Ιστορία Β΄
 • Αγιολογία
 • Επιστήμη και Χριστιανική Πίστη
 • Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία
 • Παλαιά Διαθήκη εκ του πρωτοτύπου
 • Παρουσία της θεολογίας στον σύγχρονο κόσμο
 • Αγγλικά Β΄

2ο έτος
Α΄ Εξάμηνο

 • Πατρολογία Α΄
 • Λειτουργική
 • Κανονικό Δίκαιο
 • Βυζαντινή Μουσική
 • Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και Επιστήμη
 • Παιδαγωγικά
 • Χριστιανισμός και Αιρέσεις
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Β΄ Εξάμηνο

 • Πατρολογία Β΄
 • Ποιμαντική Ψυχολογία
 • Αρχαιολογία
 • Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
 • Τοπική Εκκλησιαστική Ιστορία
 • Ιεραποστολή
 • Εκκλησιαστική Ιστορία (ειδικά θέματα)
 • Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση της Εκκλησίας (Μητροπόλεων και Ενοριών)

3ο έτος
Α΄ Εξάμηνο

 • Δογματική Α΄
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (θεωρία)
 • Φιλοσοφία και Χριστιανική Ηθική
 • Παλαιά Διαθήκη (Ερμηνεία)
 • Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών (θεωρία)
 • Ανθρωπολογία των Ιερών Κανόνων
 • Ιστορία της Τέχνης

Β΄ Εξάμηνο

 • Ομιλητική (θεωρία και πράξη)
 • Δογματική Β΄
 • Υμνολογία – Υμνογραφία
 • Κοινωνική διάσταση της θεολογίας Α΄
 • Καινή Διαθήκη (Ερμηνεία)
 • Μονοθεϊστικές Θρησκείες
 • Διαχριστιανικός Διάλογος

4ο έτος
Α΄ Εξάμηνο

 • Ερμηνεία Πατερικών κειμένων
 • Θρησκειολογία
 • Δογματική Γ΄
 • Λειτουργική Θεολογία – Τελετουργική
 • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας (πρακτική-πτυχιακή εργασία)
 • Απολογητική
 • Εξομολογητική

Β΄ Εξάμηνο

 • Κοινωνική διάσταση της θεολογίας Β΄
 • Σύγχρονη Χριστιανική Συμβουλευτική (άνθρωπος, περιβάλλον, βιοηθική)
 • Διδακτική του μαθήματος των θρησκευτικών (πρακτική-παρουσίαση μαθήματος)
 • Αρχές και εφαρμογή χριστιανικής παιδαγωγικής (αξιοποίηση αγιογραφικών χωρίων)
 • Ορθόδοξη πνευματικότητα και πολιτισμός
 • Εφηρμοσμένη θεολογία και Μ.Μ.Ε.
 • Διαθρησκειακός διάλογος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

H έναρξη του προγράμματος για κάθε ακαδημαϊκό έτος ορίζεται στις αρχές Οκτωβρίου και η διάρκεια σπουδών ανέρχεται στα 4 έτη. Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από δύο εξάμηνα, ενώ κάθε εξάμηνο έχει διάρκεια 14 εβδομάδες διδασκαλίας. Στη συνέχεια ακολουθεί η περίοδος εξετάσεων επί των μαθημάτων του εξαμήνου.
Τομείς Επαγγελματικής Απασχόλησης
Οι απόφοιτοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Παράλληλα, μπορούν να εργαστούν στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στον χώρο της Εκκλησίας και της κοινωνίας ευρύτερα.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθοι τομείς απασχόλησης:

 • Εφημεριακός κλήρος
 • Εκκλησιαστική διακονία σε Ιδρύματα και Οργανισμούς Μητροπόλεων και Ενοριών
 • Εκπαιδευτικοί φορείς
 • Ευρύτερος δημόσιος τομέας
 • Εκδοτικοί Οίκοι
 • Έντυπος τύπος
 • Ηλεκτρονικός τύπος
 • Κοινωφελείς Οργανισμοί
 • Φιλανθρωπικά Ιδρύματα
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας