Προπτυχιακά:
Ψυχολογία

BSc in Psychology – Πτυχίο στην Ψυχολογία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
City Unity College
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2021, Ιανουάριος 2022
3 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου.
 • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, παρέχονται εντατικά μαθήματα Αγγλικών στο City Unity College, ανάλογα με το επίπεδο του κάθε υποψήφιου φοιτητή.

Απαραίτητα έγγραφα κατά την εγγραφή
Προκειμένου να εγγραφούν οι φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να καταθέσουν φάκελο με τα εξής δικαιολογητικά:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Φωτοτυπία απολυτηρίου λυκείου
 • Πιστοποίηση αγγλομάθειας εάν υπάρχει

Ο φάκελος αξιολογείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του Προγράμματος και τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο European University EurAka Switzerland. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή αποστέλλεται στους εγγεγραμμένους φοιτητές η φοιτητική τους κάρτα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το City Unity College σε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο European University EurAka - Switzerland προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ψυχολογία.

 • Στόχος του προγράμματος: Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις εξειδικευμένες γνώσεις και τη βιωματική εμπειρία για να είναι άρτια προετοιμασμένοι για περιπτώσεις που θα συναντήσουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία
 • Διάρκεια φοίτησης: 3 έτη πλήρους παρακολούθησης (full time)
 • Γλώσσα διδασκαλίας: Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα

Το προπτυχιακό πρόγραμμα Ψυχολογίας έχει σχεδιαστεί για αποφοίτους λυκείου ή πτυχιούχους άλλων ειδικοτήτων που θέλουν να γίνουν ψυχολόγοι και να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου μέσω ΣΑΕΠ.

1ο έτος
Α΄ Εξάμηνο
Εισαγωγή στην Ψυχολογία
Κοινωνική Ψυχολογία Ι
Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι
Εισαγωγή στη Μεθοδολογία της Έρευνάς

Β΄ Εξάμηνο
Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ
Βιολογικές Βάσεις Συμπεριφοράς
Ψυχολογία της Διαφοράς και της Προσωπικότητας
Εισαγωγή στη Στατιστική

2ο έτος 
Α΄ Εξάμηνο

Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ
Γνωσιακή Ψυχολογία Και Νευροεπιστήμες
Μεθοδολογία της Έρευνας
Στατιστική Ανάλυση

Β΄ Εξάμηνο
Κλινική Ψυχολογία Ι
Ψυχολογία των Μ.Μ.Ε
Πρόταση Διατριβής
Οργανωσιακή Συμπεριφορά

3ο έτος
Α΄ Εξάμηνο

Ψυχολογία της Υγείας
Θεωρία Συμβουλευτικής
Κλινική Ψυχολογία ΙΙ
Εγκληματική (Δικανική) Ψυχολογία

Β΄ Εξάμηνο
Πολιτική Ψυχολογία
Συμβουλευτικές δεξιότητες και συνέντευξη
Κλινική Νευροψυχολογία
Διατριβή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τρία ημερολογιακά έτη πλήρους παρακολούθησης (full-time). Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση μαθημάτων που ισοδυναμούν με 202 ECTS και η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς, H/Y και CD Players. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η δια ζώσης διδασκαλία είναι πολύ σημαντική για την εις βάθος κατανόηση των διαφόρων θεματικών ενοτήτων. Σε περιπτώσεις όμως αδυναμίας του φοιτητή να παρακολουθήσει κάποιο ή κάποια από τα μαθήματα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα E-learning του City Unity College παρέχει την δυνατότητα να κατεβάζει και να μελετά από το σπίτι όλες τις διαλέξεις των καθηγητών του και να ενημερώνεται για όλη την απαραίτητη βιβλιογραφία και τις εργασίες/εξετάσεις που πρέπει να παραδώσει πριν το τέλος του εξαμήνου.

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον φοιτητή να οργανώνει εβδομαδιαίες ωριαίες συναντήσεις μέσω Skype meeting με όλους τους καθηγητές του για να εκφράζει απορίες του και να ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις. Για την οργάνωση αυτών των συναντήσεων θα πρέπει να είναι από την αρχή ενήμερος ο υπεύθυνος του Τμήματος ώστε να μπορεί να παρακολουθεί στενά την πορεία του φοιτητή και να ενημερώνεται για την εξέλιξή του.

Τέλος, ο φοιτητής μπορεί να επικοινωνεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όλους τους καθηγητές και με τον υπεύθυνο του Τμήματος για να κανονίσει μαζί τους συναντήσεις και εποπτείες όποτε το επιθυμεί. Ο υπεύθυνος του Τμήματος βρίσκεται επίσης στην διάθεση του φοιτητή μέσω τηλεφώνου για να μπορεί ο φοιτητής να έχει άμεση επικοινωνία με το Τμήμα, όποτε το κρίνει αναγκαίο.

Τομείς Επαγγελματικής Απασχόλησης
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να απασχοληθούν στον ιδιωτικό ή και τον δημόσιο τομέα στις ακόλουθες θέσεις:

 • Σε κλινικές
 • Σε προγράμματα προώθησης της δημόσιας υγείας
 • Στην διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας
 • Σε φορείς που ασχολούνται με την πρόληψη υγείας
 • Ως ειδικοί επιστήμονες σε θέματα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά και τις ασθένειες, καθώς και με την υγειονομική περίθαλψη
 • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας