Προπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Bachelor in Public Administration – Πτυχίο στη Δημόσια Διοίκηση

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
City Unity College
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2021, Ιανουάριος 2022
3-4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου.
  • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας (για το αγγλόφωνο τμήμα) και χρήσης Η/Υ

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, παρέχονται εντατικά μαθήματα Αγγλικών στο City Unity College, ανάλογα με το επίπεδο του κάθε υποψήφιου φοιτητή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το City Unity College σε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο European University EurAka - Switzerland προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση.

  • Στόχος του προγράμματος: Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν ως επιτυχημένα στελέχη και managers, εντός του συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης
  • Διάρκεια φοίτησης: 3 έτη σπουδών (χωρίς πρακτική) ή 4 έτη με πρακτική άσκηση (προαιρετικά)
  • Γλώσσα διδασκαλίας: Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση παρέχει στους υποψηφίους επικαιροποιημένες γνώσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο αλλά αφορούν την παγκοσμιοποιημένη οικονομία.
Οι σύγχρονοι επαγγελματίες πρέπει να τηρούν υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και ηθικής, που είναι απαραίτητα στοιχεία για τη βιώσιμη διαχείριση του δημοσίου οργανισμού καθώς και για τις πολλαπλές προκλήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας. Στο σημερινό σύνθετο περιβάλλον, τα στελέχη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους τη δυναμικότητα των «εμπλεκομένων» (πολιτική εξουσία, Υπουργεία, Διεθνείς Οργανισμοί κ.α.) και να προσπαθούν να αντιλαμβάνονται σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν από τη δυναμική των ομάδων αυτών.
Η ενσωμάτωση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων σε ένα πρόγραμμα σπουδών Δημόσιας Διοίκησης ενισχύει τις πιθανότητες απασχόλησης και επιτυχούς σταδιοδρομίας των αποφοίτων στον κλάδο.

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική άσκηση και περιλαμβάνει:

  • ανάλυση περιπτώσεων
  • βιωματικές και ομαδικές ασκήσεις
  • ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης
  • διαλέξεις από Ανώτερα Στελέχη του Δημοσίου
  • δυνατότητες εκπαιδευτικών επισκέψεων σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς

1ο έτος
Αρχές Μάνατζμεντ
Οικονομικά
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στις Δημόσιες Υπηρεσίες
Αρχές Μάρκετινγκ
Διοίκηση Λειτουργιών Δημοσίων Οργανισμών
Επικοινωνία και Μάρκετινγκ στις Δημόσιες Επιχειρήσεις

2ο έτος
Λογιστική και Χρηματοοικονομικά
Ηθική στο Δημόσιο Τομέα
Στρατηγική Δημοσίων Οργανισμών
Μεθοδολογία Έρευνας
Διαχείριση Ρίσκου στο Δημόσιο Τομέα
Σχεδιασμός Δημοσίων Υπηρεσιών

3ο έτος
Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα
Ηγεσία και Επιχειρηματικότητα
Διοίκηση Υπηρεσιών
Διπλωματική Εργασία

4ο έτος
Πρακτική άσκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη πλήρους φοίτησης (full time) ή 4 έτη με πρακτική άσκηση (προαιρετικά). Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 180 ECTS credits για τα τρία έτη ή 240 ECTS credits για τα τέσσερα έτη. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς και H/Y σε υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Τομείς επαγγελματικής απασχόλησης
Οι απόφοιτοι της Δημόσιας Διοίκησης μπορούν να στελεχώσουν τη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση όλων των βαθμών, τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, να εργαστούν σε ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς, να στελεχώσουν τον τραπεζικό τομέα και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας