Προπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Bachelor in Business Administration – Πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
City Unity College
ΑΘΗΝΑ
Ιανουάριος 2022, Οκτώβριος 2022
3-4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προκειμένου να εγγραφούν στο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • να είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου.
  • να έχουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας (για τα αγγλόφωνα τμήματα) και χρήσης Η/Υ

Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, παρέχονται εντατικά μαθήματα Αγγλικών στο City Unity College, ανάλογα με το επίπεδο του κάθε υποψήφιου φοιτητή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το City Unity College σε συνεργασία με το Ελβετικό Πανεπιστήμιο European University EurAka - Switzerland προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

  • Στόχος του προγράμματος: Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να εργαστούν ως επιτυχημένα στελέχη και managers, εντός του συνεχώς μεταβαλλόμενου κόσμου της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης
  • Διάρκεια φοίτησης: 3 έτη σπουδών (χωρίς πρακτική) ή 4 έτη με πρακτική άσκηση (προαιρετικά)
  • Γλώσσα διδασκαλίας: Όλα τα μαθήματα και οι εξετάσεις πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα

Οι σύγχρονοι επαγγελματίες πρέπει να τηρούν υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και ηθικής, που είναι απαραίτητα στοιχεία για τη βιώσιμη διαχείριση της επιχείρησης, καθώς και για τις πολλαπλές προκλήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας. Στο σημερινό σύνθετο περιβάλλον, τα στελέχη θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν τους τη δυναμικότητα των «εμπλεκομένων» σε μια επιχείρηση και να προσπαθούν να αντιλαμβάνονται σύνθετα προβλήματα που προκύπτουν από τη δυναμική των ομάδων αυτών. Η θεματολογία και ύλη του κάθε μαθήματος, καλύπτει τις απαιτητικές γνώσεις που χρειάζεται ένα στέλεχος προκειμένω να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων.

Η ενσωμάτωση τέτοιων γνώσεων σε ένα πρόγραμμα σπουδών Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενισχύει τις πιθανότητες απασχόλησης και επιτυχούς σταδιοδρομίας των αποφοίτων, στην επιχειρηματική αγορά.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων παρέχει στους υποψηφίους επικαιροποιημένες γνώσεις, οι οποίες δεν περιορίζονται σε εθνικό επίπεδο αλλά αντίθετα αφορούν την παγκοσμιοποιημένη οικονομία.
Η εκπαιδευτική μεθοδολογία συνδυάζει τη θεωρητική γνώση με την πρακτική άσκηση και περιλαμβάνει:

  • ανάλυση περιπτώσεων
  • βιωματικές και ομαδικές ασκήσεις
  • ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης
  • διαλέξεις από Ανώτερα και Ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων
  • δυνατότητες εκπαιδευτικών επισκέψεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς

1ο έτος
Οικονομικά
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Αρχές Μάρκετινγκ
Διοίκηση Λειτουργιών
Επικοινωνία και Μάρκετινγκ
Αρχές Μάνατζμεντ

2ο έτος
Λογιστική
Ηθική
Στρατηγική
Μεθοδολογία Έρευνας
Διεθνές Εμπόριο

3ο έτος
Καινοτομία
Ηγεσία και Επιχειρηματικότητα
Διαπολιτισμικότητα
Διπλωματική Εργασία

4ο έτος
Πρακτική άσκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη πλήρους φοίτησης (full time) ή 4 έτη με πρακτική άσκηση (προαιρετικά). Η ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει απόκτηση 180 ECTS credits για τα τρία έτη ή 240 ECTS credits για τα τέσσερα έτη. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιείται το απαραίτητο εποπτικό και εργαστηριακό υλικό, στο οποίο περιλαμβάνονται βίντεο-προβολείς και H/Y σε υπερσύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια. Όλοι οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα INTRANET όπου καταχωρείται το διδακτικό υλικό, οι βαθμοί και οι ανακοινώσεις για όλα τα μαθήματα.

Τομείς επαγγελματικής απασχόλησης
Οι απόφοιτοι της Διοίκηση Επιχειρήσεων μπορούν να απασχοληθούν σε πολλούς διαφορετικούς τομείς. Τα πιο εμφανή επαγγέλματα που απαιτούν πτυχίο Διοίκησης συμπεριλαμβάνουν θέσεις σε λογιστικά και χρηματοοικονομικά τμήματα, που απορροφούν μεγάλο αριθμό αποφοίτων Διοίκησης. Άλλοι τομείς με μεγάλη ζήτηση για αποφοίτους Διοίκησης είναι το μάρκετινγκ και η διαφήμιση, καθώς επίσης και το λιανικό εμπόριο, οι πωλήσεις, οι ανθρώπινοι πόροι και η συμβουλευτική επιχειρήσεων.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας