Προπτυχιακά:
Πληροφορική

BS. in Information Systems

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2020, Ιανουάριος 2021
4 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

- Απολυτήριο Λυκείου
- TOEFL score (computer based) 213
- 2 συστατικές επιστολές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

State University of New York-Empire State College (USA)

Γνωστικά Αποτελέσματα:
Ολοκληρώνοντας επιτυχώς το πρόγραμμα σπουδών, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Επιδείξουν εις βάθος γνώση σε θέματα ανάλυσης συστημάτων, επικοινωνιών δεδομένων, συστημάτων βάσεων δεδομένων, μηχανικής λογισμικού, ηλεκτρονικού εμπορίου και σχεδίασης ιστοσελίδων, αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (σε Java και/ή Visual Basic), καθώς και να κατανοούν σε βασικό επίπεδο θέματα σχεδίασης μικροεπεξεργαστών και σχεδίασης γλωσσών προγραμματισμού.
  • Αναλύουν, υλοποιούν και διαχειρίζονται υπολογιστικά συστήματα τόσο στις τεχνικές όσο και στις διαχειριστικές τους πτυχές.
  • Κατανοούν και εφαρμόζουν τις θεωρίες και αρχές της σχεδίασης συστημάτων σε πραγματικά έργα υλικού και λογισμικού.
  • Έχουν ένα υπόβαθρο στην επιστήμη και στις θεωρητικές σπουδές όπως αυτό παραδίδεται μέσω του προγράμματος Γενικής Παιδείας.
  • Εξηγούν τις αρχές και θεωρίες της ηθικής λήψης αποφάσεων και των πρακτικών της επιπτώσεων στην καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης.
  • Επιδιώξουν μεταπτυχιακές σπουδές ή επαγγελματικές πιστοποιήσεις στους τομείς του προγραμματισμού, της μηχανικής λογισμικού και της υποστήριξης και διαχείρισης πληροφοριακών συστημάτων.

Αποτελέσματα Δεξιοτήτων:
Ως αποτέλεσμα της αποπεράτωσης του προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τις εξής δεξιότητες και αρχές:

  • Εξαιρετικές δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας. Θα πρέπει να επιδεικνύουν δεξιότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης, που απαιτούνται για την λήψη λογικών και σωστών αποφάσεων τόσο στον τεχνικό τομέα, όσο και στον τομέα της διοίκησης.
  • Δεξιότητες αριθμητικής και ποσοτικής ανάλυσης δεδομένων, που περιλαμβάνουν ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων όπως και βαθιά γνώση μαθηματικών, κάτι που είναι απαραίτητο για επαγγελματίες στον χώρο της πληροφορικής. Αποτελεσματική χρήση των επικοινωνιών και της τεχνολογίας της πληροφορίας σε εφαρμογές του χώρου των επιχειρήσεων.
  • Αποτελεσματική αυτοδιαχείριση από πλευράς χρόνου, σχεδιασμού και συμπεριφοράς, καθώς και ανάληψη πρωτοβουλιών και διαμόρφωση επιχειρηματικού πνεύματος
  • Αυτεπίγνωση, χαρακτήρας ανοιχτός και ευαίσθητος στην διαφορετικότητα σε σχέση με τους ανθρώπους, τις κουλτούρες και τις επιχειρήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επαγγελματική Σταδιοδρομία
Οι απόφοιτοι Πληροφοριακών Συστημάτων, εκτός από στέρεα τεχνική γνώση, αποκτούν διοικητικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση και την διαχείριση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων. Μπορούν να εργαστούν σαν αναλυτές υπολογιστικών συστημάτων, μηχανικοί λογισμικού, επαγγελματίες στον χώρο της πώλησης πληροφοριακών συστημάτων, διαχειριστές υπολογιστικών συστημάτων, σύμβουλοι πληροφορικής και άλλα.
Συνδυάζοντας την γνώση υπολογιστών με την εξειδίκευση σε θέματα διοίκησης, οι απόφοιτοι Πληροφοριακών Συστημάτων είναι πρωταρχικές επιλογές εργοδοτών σε όλο το φάσμα του τομέα υπηρεσιών σε σύγχρονους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς.
Οι απόφοιτοι μας Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν απορροφηθεί σε θέσεις προγραμματιστών συστημάτων, διαχειριστών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, μηχανικών λογισμικού, διαχειριστών έργων πληροφοριακών συστημάτων, διαχειριστών ηλεκτρονικού εμπορίου, συμβούλων πληροφορικής και άλλες.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας