Προπτυχιακά:
Υγεία

BSc (Hons) Occupational Therapy (Applied)

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ
Ιανουάριος 2021, Οκτώβριος 2021
4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Σχολή Υγείας του Aegean College προσφέρει προπτυχιακές σπουδές εργοθεραπείας σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό Πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University.

Στους αποφοίτους του προγράμματος απονέμεται ο τίτλος BSc (Hons) Occupational Therapy (Applied).

Οι σπουδές Εργοθεραπείας στο Aegean College περιλαμβάνουν τη διδασκαλία του συνόλου των εφαρμοζόμενων εργοθεραπευτικών τεχνικών, συνδυάζοντας τα θεωρητικά μαθήματα με την Πρακτική Άσκηση σε συνεργαζόμενες κλινικές δομές όπου οι φοιτητές εκπαιδεύονται πάνω σε πραγματικά περιστατικά. Τα γνωστικά αντικείμενα διδάσκουν κορυφαίοι επαγγελματίες εργοθεραπευτές που έχουν να επιδείξουν σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, αλλά και κλινική εμπειρία.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θεωρείται ότι γνωρίζουν το αντικείμενο εις βάθος και διαθέτουν επαρκείς γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες ώστε να σταδιοδρομήσουν ως επαγγελματίες Εργοθεραπευτές.

Ως επαγγελματίες εργοθεραπευτές αναλαμβάνουν την αποκατάσταση ατόμων που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή και συναισθηματικές διαταραχές, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες σε κάθε περιστατικό θεραπείες.

Αποστολή του εργοθεραπευτή είναι να βοηθήσει το άτομο να υπερβεί μια σειρά από δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην εκτέλεση κοινών, καθημερινών δραστηριοτήτων που εκτείνονται από την οικιακή ζωή ως την εργασία, την άθληση και την αναψυχή.

Μεταξύ άλλων, ο εργοθεραπευτής εργάζεται με ηλικιωμένα άτομα μειωμένης λειτουργικότητας και αυτονομίας, με άτομα που πάσχουν από άνοια, άτομα που βρίσκονται σε φάση ανάρρωσης μετά από εγκεφαλικά επεισόδια και χειρουργικές επεμβάσεις. Εργάζεται, επίσης, με παιδιά με Ειδικές Ανάγκες με στόχο να τα βοηθήσει να ενταχθούν στη σχολική ζωή και το παιχνίδι.

Στη σχολή Εργοθεραπείας του Aegean College, οι φοιτητές εφοδιάζονται με πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις, αλλά κυρίως με διαπροσωπικές δεξιότητες απαραίτητες για μια επιτυχημένη καριέρα.

Δομή Προγράμματος
Οι σπουδές εργοθεραπείας στο Aegean College διεξάγονται με βάση ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων ετών το οποίο εφοδιάζει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που οφείλει να διαθέτει ένας επαγγελματίας του χώρου.

1ο Έτος

 • Εισαγωγή στην Εργοθεραπεία, τη Μελέτη και την Επαγγελματική Ανάπτυξη (Introduction to Occupational Therapy, Study and Professional Development).
 • Εφαρμοσμένη Ανατομία, Φυσιολογία και Νευροφυσιολογία για την Εργοθεραπεία (Applied Anatomy, Physiology and Neurophysiology for Occupational Therapy).
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία (Introduction to Psychology).
 • Μελέτη της δραστηριότητας στην Εργοθεραπεία (Study of Activity in Occupational Therapy).
 • Ανθρώπινη ανάπτυξη και Εργοθεραπεία (Human Development and Occupational Therapy).
 • Εργοθεραπεία: Θεωρίες και Διαδικασίες (Occupational Therapy Theories and Processes).
 • Τέχνη και Δημιουργικότητα στην Εργοθεραπεία (Art and Creativity in Occupational Therapy).
 • Ανάλυση Κίνησης στην Εργοθεραπεία Ι (Movement analysis in Occupational Therapy I).

2ο Έτος

 • Ανάλυση Κίνησης στην Εργοθεραπεία ΙΙ (Movement analysis in Occupational Therapy II).
 • Ερευνητικές μέθοδοι και στατιστική (Research methods and statistics).
 • Θεραπευτική αντιμετώπιση ατόμων με παθήσεις του Καρδιακού και του Αναπνευστικού συστήματος στην Εργοθεραπεία (Treating people who have Cardiac and Pulmonary Conditions in Occupational Therapy).
 • Eκτίμηση και αποκατάσταση Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές στην Εργοθεραπεία (Assessing and Treating People with Mental Health Disorders in Occupational Therapy).
 • Θεραπευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες στην Εργοθεραπεία (Therapeutic and Communication skills in Occupational therapy).
 • Εργοθεραπεία στις νευρομυϊκές διαταραχές (Occupational therapy in neuromuscular disorders).
 • Ψυχοκοινωνικές εφαρμογές στην Εργοθεραπεία (Psychosocial applications in Occupational Therapy).
 • Βοηθητικές συσκευές και εφαρμογές (Assistive devices and applications).

3ο Έτος

 • Εργοθεραπεία με Ηλικιωμένους (Occupational Therapy with Older Adults).
 • Η Επιστήμη του Έργου (The science of Occupation).
 • Εργοθεραπεία σε Παιδιά και Εφήβους με αναπτυξιακές διαταραχές (Occupational Therapy with Children and Adolescents with developmental disorders).
 • Πρακτική Άσκηση Ι (Clinical Placement I).
 • Πρακτικές και παρεμβάσεις στην Εργοθεραπεία (Occupation Practices and Interventions).
 • Ηγεσία και Διοίκηση Υπηρεσιών Εργοθεραπείας (Leading and managing Occupational Therapy services).
 • Ηθική Συλλογιστική στην Εργοθεραπεία (Ethical Reasoning in Occupational Therapy).
 • Πρακτική Άσκηση ΙΙ (Clinical Placement IΙ).

4ο Έτος

 • Κλινικός Συλλογισμός στην Εργοθεραπευτική Πρακτική (Clinical Reasoning in OT Practice).
 • Υποστηρικτικές τεχνολογίες στην Εργοθεραπεία (Assistive technologies in Occupational Therapy).
 • Η Πρακτική μέσω της Αξιολόγησης στην Εργοθεραπεία (Evaluative Practice in Occupational Therapy).
 • Ομάδες: Θεωρία και διευκόλυνση Εργοθεραπευτικών Πρακτικών (Groups: Theory and facilitation in Occupational Therapy practice).
 • Πτυχιακή Εργασία (Final Year Project).
 • Πρακτική Άσκηση III & IV (Practical placement III&IV).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σταδιοδρομία
Οι απόφοιτοι του Aegean College κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Occupational Therapy (Applied) έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στον Ιδιωτικό και στο Δημόσιο Τομέα, καθώς και ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Στην Ελλάδα η αναγνώριση γίνεται μέσω της διαδικασίας που ακολουθείται από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

Μετά τις σπουδές εργοθεραπείας στο Κολέγιο μπορούν να εργαστούν ως επαγγελματίες εργοθεραπευτές με κύριο έργο την αποκατάσταση ατόμων που πάσχουν από ψυχικές, φυσικές (σωματικές), αναπτυξιακές ή και συναισθηματικές διαταραχές, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες σε κάθε περιστατικό θεραπείες σε:

 • κέντρα αποκατάστασης,
 • νοσοκομεία,
 • Κέντρα Ημέρας,
 • Ειδικά Σχολεία.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας