Προπτυχιακά:
Marketing & Επικοινωνία

BA in Communications

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2020, Ιανουάριος 2021
4 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

- Απολυτήριο Λυκείου
- TOEFL score (computer based) 213
- 2 συστατικές επιστολές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

State University of New York-Empire State College (USA)

Γνωστικά Αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να::

 • Κατανοούν το αντικείμενο της επικοινωνίας, των ΜΜΕ, των δημασίων σχέσεων, της διαφήμισης, των επιχειρήσεων, του νόμου και της ηθικής.
 • Eφαρμόζουν τις γνώσεις τους κριτικά και αναλυτικά σε πραγματικές καταστάσεις.
 • Κατανοούν τις πολιτικές, κοινωνικές, νομικές, ρυθμιστικές, περιβαλλοντικές και τεχνολογικές επιπτώσεις σε επιχειρήσεις, κυβερνητικές υποθέσεις και οργανισμούς.
 • Έχουν λειτουργική γνώση του Ευρωπαϊκού και Αμερικανικού περιβάλλοντος επιχειρηματικών, κυβερνητικών και πολυπολιτισμικών ζητημάτων.
 • Έχουν ένα θεμέλιο στην επιστήμη και τις ελεύθερες σπουδές μέσα από το πρόγραμμα γενικής παιδείας.
 • Χρησιμοποιούν την γνώση τους για να αναλύουν τις εσωτερικές και εξωτερικές σχέσεις της επιχείρησης, να αναγνωρίζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της και να τι αλλαγές χρειάζονται στην επικοινωνιακή της στρατηγική για βελτίωση.
 • Να αναπτύξουν ένα επικοινωνιακό / Δημοσίων Σχέσεων πλάνο.
 • Ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή να πάρουν επαγγελματικά προσόντα στην Επικοινωνία και τις Δημόσιες σχέσεις.

Δεξιότητες:
Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες και αξίες:

 • Εξαιρετικές δεξιότητες σε γραπτή και προφορική επικοινωνία.
 • Δείχνουν αναλυτικές και κριτικές δεξιότητες αναγκαίες για την λήψη υγειών επιχειρηματικών και προσωπικών αποφάσεων.
 • Αριθμητικές και ποσοτικές δεξιότητες, όπως ανάλυση δεδομένων, ερμηνεία και προβολή.
 • Αποτελεσματική χρήση τεχνολογίας επικοινωνίας και πληροφορίας για εφαρμογές στις επιχειρήσεις.
 • Αποτελεσματική αυτοδιαχείρηση χρόνου, σχεδιασμού και συμπεριφοράς, κίνητρα, ατομική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα.
 • Αυτογνωσία, ανοικτότητα και ευαισθησία στην ποικιλομορφία σχετικά με ανθρώπους, πολιτισμούς και επιχειρήσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επαγγελματική σταδιοδρομία
Για όσους θέλουν να δουλέψουν άμεσα, αυτό το πτυχίο τους παρέχει υψηλή γνώση επικοινωνίας και δεξιότητες αναγκαίες για επιτυχία σε μια ποικιλία θέσεων στο πεδίο επικοινωνίας, που περιλαμβάνει επιχειρήσεις, ΜΜΕ, Δημόσιες Σχέσεις, Δημόσιο, και μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Μπορείς επίσης να αρχίσεις την δική σου επιχείρηση.
Μόλις έχετε κάποια θέση σε έναν οργανισμό, θα μπορέσετε να αποκτήσετε πρακτική γνώση σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή, όπως στο Marketing, στην Επικοινωνία, στις Δημόσιες Σχέσεις, ή στη Διαφήμιση, το οποίο αν συμπληρωθεί με ένα μεταπτυχιακό τίτλο σε αυτόν το τομέα, θα εξασφαλίσει μια καλοπληρωμένη εργασία με καλές προοπτικές εξέλιξης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας