Προπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

BS. in Management

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2020, Ιανουάριος 2021
4 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

- Απολυτήριο Λυκείου
- TOEFL score (computer based) 213
- 2 συστατικές επιστολές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

UNIVERSITY CONFERING THE DEGREE
State University of New York-Empire State College (USA)

 Γνωστικά Αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:
- Έχουν εις βάθος γνώση της Διοίκησης οργανισμών , της οργανωσιακής συμπεριφοράς, της διοίκησης έργων και επιχειρήσεων, του νομικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και της πολιτικής των επιχειρήσεων, καθώς και βασικής γνώσης διοίκησης ανθρωπίνων πόρων, μικρών επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικών και marketing
- Έχουν γνώση σε βασικούς τομείς των επιχειρήσεων όπως κατανόηση της διοικητικής επιστήμης, οικονομικών, λογιστικής, ΗΥ και πληροφορικών συστημάτων, οργανωσιακής συμπεριφοράς, εμπορικό δίκαιο και ηθική
- Έχουν ένα θεμέλιο στην επιστήμη και τις ελεύθερες σπουδές μέσα από το πρόγραμμα γενικής παιδείας
- Αναλύουν και αξιολογούν τις θεωρίες διοίκησης, ηγεσίας και κινήτρων
- Να εξηγούν την επίδραση των παραγόντων του διεθνούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος (νομικού, οικονομικού και πολιτισμικού) στις παγκόσμιες επιχειρήσεις.
- Να εξηγούν τις αρχές και θεωρίες της ηθικής λήψης αποφάσεων και των πρακτικών συνεπειών τους στις καθημερινές εργασίες της επιχείρησης
- Ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή να πάρουν επαγγελματικά προσόντα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 Δεξιότητες:
Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες και αξίες:
- Εξαιρετικές δεξιότητες σε γραπτή και προφορική επικοινωνία
- Δείχνουν αναλυτικές και κριτικές δεξιότητες αναγκαίες για την λήψη υγειών επιχειρηματικών και προσωπικών αποφάσεων
- Αριθμητικές και ποσοτικές δεξιότητες, όπως ανάλυση δεδομένων, ερμηνεία και προβολή
- Αποτελεσματική χρήση τεχνολογίας επικοινωνίας και πληροφορίας για εφαρμογές στις επιχειρήσεις
- Ηγεσία
- Αποτελεσματική αυτοδιαχείρηση χρόνου, σχεδιασμού και συμπεριφοράς, κίνητρα, ατομική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα
- Αυτογνωσία, ανοικτότητα και ευαισθησία στην ποικιλομορφία σχετικά με ανθρώπους, πολιτισμούς και επιχειρήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η καριέρα στην Διοίκηση περιλαμβάνει Διοικητική Συμβουλευτική, ή διοίκηση διαφόρων τμημάτων ενός οργανισμού, όπως η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

Οι απόφοιτοι της Διοίκησης έχουν ακολουθήσεις καριέρες σε τομείς όπως ο τραπεζικός, οι πωλήσεις, η εκπαίδευση και το ΙΤ. Με την κατάλληλη εργασιακή εμπειρία, οι απόφοιτοι Διοίκησης μπορούν εύκολα να αποκτήσουν υψηλότερες θέσεις στην Διοίκηση ενός οργανισμού. Είναι επίσης δυνατόν να αρχίσουν την δική τους επιχείρηση.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας