Προπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

BS. in Business Administration

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2020, Ιανουάριος 2021
4 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

- Απολυτήριο Λυκείου
- TOEFL score (computer based) 213
- 2 συστατικές επιστολές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

UNIVERSITY CONFERING THE DEGREE
State University of New York-Empire State College (USA)

Γνωστικά Αποτελέσματα:
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα μπορούν να:
- Δείχνουν εις βάθος κατανόηση του αντικειμένου της Διοικητικής Επιστήμης , των οικονομικών, της λογιστικής, ΗΥ και πληροφορικών συστημάτων, οργανωσιακής συμπεριφοράς, εμπορικού δικαίου και ηθικής
- Έχουν ένα θεμέλιο στην επιστήμη και τις ελεύθερες σπουδές μέσα από το πρόγραμμα γενικής παιδείας
- Εφαρμόζουν την γνώση τους κριτικά και αναλυτικά σε πραγματικές καταστάσεις
- Κατανοούν τις πολιτικές, κοινωνικές, νομικές, ρυθμιστικές , περιβαλλοντικές και τεχνολογικές επιπτώσεις στους οργανισμούς
- Δείχνουν μια λειτουργική γνώση του ευρωπαϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και πολυπολιτισμικών ζητημάτων
- Ενσωματώνουν την γνώση που αποκτήθηκε με το πρόγραμμα για να αναλύουν μια επιχείρηση, να αναγνωρίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της και να προσδιορίζουν ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν για βελτίωση
- Αναλάβουν Διοικητικούς ρόλους στον σχεδιασμό, την οργάνωση και τον έλεγχο των λειτουργιών μιας μικρομεσαίας επιχείρησης
- Καταστρώσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο
- Ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ή να πάρουν επαγγελματικά προσόντα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δεξιότητες:
Ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης του προγράμματος, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες δεξιότητες και αξίες:
- Εξαιρετικές δεξιότητες σε γραπτή και προφορική επικοινωνία
- Δείχνουν αναλυτικές και κριτικές δεξιότητες αναγκαίες για την λήψη υγειών επιχειρηματικών και προσωπικών αποφάσεων
- Αριθμητικές και ποσοτικές δεξιότητες, όπως ανάλυση δεδομένων, ερμηνεία και προβολή
- Αποτελεσματική χρήση τεχνολογίας επικοινωνίας και πληροφορίας για εφαρμογές στις επιχειρήσεις
- Αποτελεσματική αυτοδιαχείρηση χρόνου, σχεδιασμού και συμπεριφοράς, κίνητρα, ατομική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα
- Αυτογνωσία, ανοικτότητα και ευαισθησία στην ποικιλομορφία σχετικά με ανθρώπους, πολιτισμούς και επιχειρήσεις

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο NewYorkCollege: Με το Πτυχίο στην Διοίκηση Επιχειρήσεων γίνεστε δεκτοί στα περισσότερα MBA και MA ή/και MSc προγράμματα που προσφέρονται στο New York College. Οι περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν να συνδυάσουν την εργασία με περαιτέρω σπουδές, επιλέγοντας ένα από τα δικά μας προγράμματα ΜΒΑ, σε εξειδίκευση του ενδιαφέροντός τους , (Marketing, Τραπεζικά, Επιχειρηματικότητα, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, IT, ή Διοίκηση Πολυτελών Αγαθών [Luxury Brand Management]). Αν και δεν είναι σύνηθες, οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν το MA σε Επαγγελματική Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις (Professional Communication and Public Relations).

Σε Ιδρύματα του Εξωτερικού: Οι απαιτήσεις για εισαγωγή σε μεταπτυχιακές σπουδές διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Εντούτοις, το πτυχίο του SUNY/Empire State College γίνεται αποδεκτό από τα περισσότερα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ και από όλα στην Μ. Βρετανία. Τα δημοφιλή πανεπιστήμια συνήθως απαιτούν εκτός από το πτυχίο, βαθμολογία (GPA) μεγαλύτερη από 3.0. Αν ενδιαφέρεστε για ευκαιρίες σπουδών στο εξωτερικό, συμβουλευθείτε τους επόπτες καθηγητές σας ενωρίς στις σπουδές σας μαζί μας και μέσω του τμήματος Φοιτητικών Υποθέσεων ελάτε σε επαφή με τους αποφοίτους μας που συνέχισαν τις σπουδές τους στο εξωτερικό.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας