Προπτυχιακά:
Πληροφορική

BSc (Hons) Business Information Systems

Μοιράσου το
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2020
36 μήνες
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Το κολλέγιο δέχεται σπουδαστές που έχουν απολυτήριο λυκείου και έναν αποδεδειγμένο τίτλο σπουδών αγγλικής γλώσσας ισοδύναμο με IELTS 6. Εάν το επίπεδο των αγγλικών είναι ισοδύναμο με IELTS 5,0 ή 5,5 οι σπουδαστές γίνονται αποδεκτοί, αλλά πρέπει να πάρουν ένα ή δύο επιπλέον μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Αιτήσεις από άτομα με διαφορετικούς τίτλους σπουδών, ή με σχετική εργασιακή εμπειρία και τα οποία μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν και να ωφεληθούν από τις σπουδές είναι ευπρόσδεκτες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To BSc (Hons) Business Information Systems είναι ένα δυναμικό τριετές πρόγραμμα, που σκοπεύει να δώσει στους σπουδαστές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης πληροφοριών. Επίσης, στοχεύει να τους διδάξει εκείνα τα συστήματα επικοινωνιών και τις τεχνολογίες που είναι ουσιαστικές για να στηρίξουν την επιχειρησιακή επιτυχία.
Οι πληροφορίες είναι η πηγή ενέργειας των επιχειρήσεων και η κατανόηση του τρόπου παροχής, ανάλυσης και χρήσης τους είναι απαραίτητες επιχειρησιακές δεξιότητες στον 21ο αιώνα. Η επέκταση των υπολογιστών, των βάσεων δεδομένων και τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, ή, με άλλα λόγια, της Τεχνολογίας Πληροφοριών (Information Technology), είναι το κλειδί για τον επιτυχή χειρισμό των επιχειρησιακών πληροφοριών από πολλές διαφορετικές πηγές. Τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα υποστηρίζουν ολόκληρο το φάσμα των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, από το στρατηγικό και οικονομικό σχεδιασμό στην επεξεργασία κειμένου, από το διοικητικό έλεγχο των καθημερινών λειτουργιών στη συνεδρίαση μέσω video, και το ηλεκτρονικό εμπόριο στο διαδίκτυο. Οι επιχειρήσεις στοχεύουν να εκμεταλλευτούν τη χρήση της Τεχνολογίας Πληροφοριών για να πετύχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.
Το τριετές αυτό πρόγραμμα καλύπτει την επέκταση και διαχείριση των αυτοματοποιημένων συστημάτων πληροφοριών και εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρησιακοί διευθυντές κάνουν επιτυχή και κατάλληλη χρήση αυτών των συστημάτων στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Η κατανόηση των Πληροφοριακών Συστημάτων είναι ουσιαστική για τους μελλοντικούς διευθυντές επιχειρήσεων και αυτό το πρόγραμμα απευθύνεται σε όποιον ενδιαφέρεται για μια σταδιοδρομία στη διοίκηση επιχειρήσεων και/ή την Τεχνολογία Πληροφοριών.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
* Τρία έτη πλήρους παρακολούθησης.
* Δυνατότητα μερικής παρακολούθησης (5 έτη κατά μέσον όρο).
* Εισαγωγή στο 2ο έτος, εάν έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σπουδές ισάξιες με το 1ο έτος σπουδών του προγράμματος.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Η διδασκαλία των σπουδαστών υποστηρίζεται από διαλέξεις, σεμινάρια και φροντιστηριακές ασκήσεις/συζητήσεις. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων υπολογιστών αναπτύσσονται οι δεξιότητες δημιουργίας λογισμικού. Έμφαση δίνεται στην ενεργό εκμάθηση μέσω των σεμιναρίων και των πρακτικών μαθημάτων. Τόσο οι ομαδικές όσο και οι μεμονωμένες δραστηριότητες σκοπό έχουν να ενθαρρύνουν την αλληλεπίδραση, συνεργασία καθώς επίσης και την ανεξάρτητη μελέτη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Οι μέθοδοι αξιολόγησης ποικίλουν π.χ. εργασίες ανάπτυξης λογισμικού, παρουσιάσεις, επιχειρησιακές και τεχνικές εκθέσεις, βιβλιογραφικές επισκοπήσεις, και εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. Οι εργασίες είναι ένα μίγμα ατομικής και ομαδικής προσπάθειας ανάλογα με το ακαδημαϊκό επίπεδο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
Υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία από ενδιαφέρουσες ευκαιρίες σταδιοδρομίας, ανοικτές στους πτυχιούχους που μπορούν να καταδείξουν έναν συνδυασμό δεξιοτήτων διοίκησης επιχειρήσεων και τεχνολογίας πληροφοριών. Οι πτυχιούχοι του τμήματος ακολουθούν καριέρες σε διοικητικά και πληροφοριακά συστήματα επιχειρήσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Ο ευρύς τομέας της Τεχνολογίας Πληροφοριών περιλαμβάνει τους κατασκευαστές υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών, λογισμικού, συμβούλων, και τους τελικούς χρήστες. Οι επιχειρήσεις τελικών χρηστών, όπως οι χρηματοοικονομικές, λιανικής πώλησης, κατασκευής, καθώς και η κυβέρνηση, απασχολούν τους περισσότερους ειδικούς τεχνολογίας πληροφοριών.
Οι μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις είναι επίσης σημαντικοί εργοδότες, που προσλαμβάνουν τους πτυχιούχους ως διευθυντές, γιατί έχουν γνώση της διοίκησης πληροφοριών και δικτύων, καθώς επίσης και της ανάλυσης και σχεδίασης συστημάτων, και υποστήριξης τελικών χρηστών.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας