Προπτυχιακά:
Υγεία

Οδοντιατρική

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
5 χρόνια
Bachelor
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα Οδοντιατρικής (Dental Surgery, DBS) είναι διάρκειας 5 χρόνων. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική και το πρόγραμμα περιλαμβάνει 5,000 ώρες θεωρητικής και πρακτικής άσκησης ισοδύναμο με 300 ECTS.
Η κλινική άσκηση θα πραγματοποιείται στην Ιδιόκτητη Οδοντιατρική Κλινική του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, στοχεύοντας στην άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με τη πρακτική άσκηση.
Το Bachelor of Dental Surgery Degree (DBS) θα αναγνωρίζεται διεθνώς αφού πληροί τις προδιαγραφές για την άσκηση της οδοντιατρικής (General Dental Practioner) σύμφωνα με τις οδηγίες της EE 2005/36 και τροποποίηση 2013/55/ΕΕ.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Upon successful completion of this program, the graduating dentist must have the following knowledge:
-The importance of his/her own health in relation to occupational hazards and its impact on the ability to practice as a dentist.
-The management of a dental practice by planning, organising and leading the practice team.
-The judicial, legislative and administrative processes and policy that impact all aspects of dentistry.
-The ethical principles relevant to dentistry.
-The fact that dentists should strive to provide the high- est possible quality of patient care in variety of circumstances.
-The socio-economic inequities and inequalities in oral health.
-Behavioural(including factors such as ethnicity and gender) that facil- itate the delivery of dental care.
-The role and the stages of the intellectual, social-emo-tional and language development of children and adoles- cence.
-The scientific principles of sterilisation, disinfection and antisepsis, and cross-infection control.
-The hazards of ionising radiations and their effects on biological tissues, together with the regulations relating to their use, including leading the team on radiation protection measures.
-The scientific basis of dentistry, including the relevant biomedical sciences, the mechanisms of knowledge acqui- sition, scientific method and evaluation of evidence.
-The biological processes in the body to a sufficient depth to be able to exploit new emerging biological technologies in clinical practice, especially in regenera- tive medicine.
-The cellular and molecular basis of life including both eukaryotic and prokaryotic cells.
-The biomedical sciences in the normal healthy individ- ual at a depth relevant to dentistry.
-Disease processes such as infection, inflammation, disor- ders of the immune system, degeneration, neoplasia, metabolic disturbances and genetic disorders.
-Pathological features and dental relevance of common disorders of the major organ systems, and have knowl- edge of the oral manifestations of systemic disease.
-The aetiology and pathological processes of oral diseases to facilitate their prevention, diagnosis and management.
-Pharmacology and therapeutics relevant to clinical dental practice and its application thereto, and be familiar with pharmacology in general medicine.
-The science of dental biomaterials and their limitations and be aware of environmental issues relevant to their use.
-The ability to apply this knowledge and understanding of basic biological, medical and clinical sciences to every day real life and clinical situations.
-Other methods of medical imaging of relevance to dentistry.
-Of appropriate clinical laboratory and other diagnostic procedures and tests, and an understanding of their diagnostic reliability and validity and the interpretation of the results.
-Recognising signs of patient abuse and neglect and knowing how to report as required to the appropriate legal authorities.
-The principles that underlie dental radiographic techniques.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας