Προπτυχιακά:
Υγεία

Φυσικοθεραπεία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
4 χρόνια
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα 'Φυσικοθεραπεία' (Βασικό Πτυχίο), παρέχει στους φοιτητές εκτενή κατανόηση των φυσικών και δομικών πτυχών του ανθρώπινου σώματος και κίνησης. Βασισμένο στις κατευθύνσεις της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT) παρέχει, επιπρόσθετα αναστοχαστική διδασκαλία και τεκμηριωμένες επιστημονικά πρακτικές για την προώθηση της κινητικής ανάπτυξης και συντονισμού, τη χρήση φυσικών μεθόδων για την αντιμετώπιση του πόνου, την εφαρμογή θεραπευτικής άσκησης για το τραυματισμένο ή πάσχον μυϊκό σύστημα και της υποβοήθησης της φυσικής διαχείρισης του καρδιο-αναπνευστικού συστήματος ή της βελτίωσης της ισορροπίας και του νευρο-κινητικού ελέγχου για καλύτερη απόδοση και λειτουργικότητα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση:
-Να αξιολογούν το πρόβλημα του ασθενούς (ΥΑΣΟ) και να καταγράφουν με σαφήνεια τα Υποκειμενικά (Υ) συμπτώματα και Αντικειμενικά (Α) ευρήματα, να Συνεκτιμούν (Σ) όλους τους παράγοντες που συνθέτουν το πρόβλημα και να Οργανώνουν (Ο) την αποκατάσταση.
-Να επιλέγουν την ενδεικνυόμενη Φυσικοθεραπεία μέσω Επιστημονικής τεκμηρίωσης (evidence based), με κυρίαρχο στόχο τη λειτουργική ικανότητα του ασθενούς, με απόλυτη ασφάλεια και στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
-Να προσφέρουν τις καλλίτερες υπηρεσίες τους σε Δημόσια ή Iδιωτικά Νοσηλευτήρια, κέντρα αποκατάστασης, Φυσικοθεραπευτήρια, κτλ., στην Κύπρο και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα με συνέπεια και υψηλό δείκτη υπευθυνότητας.
-Να συμβάλλουν στην προαγωγή και στην αγωγή Υγείας του κοινού με εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
-Να προσφέρουν εργονομική εκπαίδευση στους λειτουργούς Υγείας αλλά και στο κοινό, μειώνοντας έτσι την αδιάκοπη επαγγελματική καταπόνηση με τις όποιες συνέπειες.
-Να σέβονται και να εφαρμόζουν τους κανόνες Δεοντολογίας, να εργάζονται με απόλυτη εχεμύθεια, σεβόμενοι την ανεξαρτησία του ατόμου και τα δικαιώματά του.
-Να εξασφαλίζουν επαρκείς πληροφορίες στους ασθενείς για το πρόβλημά τους, ώστε να τον κάνουν να συμμετέχει ενεργά και με απόλυτη αποδοχή στο σχήμα της προτεινόμενης αποκατάστασης.
-Να είναι σε θέση να αναπροσαρμόζουν τη Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση ανάλογα με τα επιτασσόμενα από τη δυναμική εξέλιξη της Ιατρικής και Φυσικοθεραπευτικής Επιστήμης.
-Να είναι γνώστες της ερευνητικής διεργασίας, να επιλέγουν και να εφαρμόζουν ότι η σύγχρονη Επιστήμη επιτάσσει. Τέλος, να αναπτύσσουν ερευνητική δραστηριότητα για να συμβάλλουν στην πρόοδο της Φυσικοθεραπευτικής Επιστήμης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Ο Φυσικοθεραπευτής εφαρμόζει τεχνικές και φυσικές μεθόδους για την αποκατάσταση της φυσιολογικής λειτουργίας των οργάνων και των μερών του ανθρώπινου σώματος και την ανακούφιση από τον πόνο. Ο φυσικοθεραπευτής συνεργάζεται με το γιατρό για τη θεραπευτική αγωγή του πελάτη με σκοπό την κινητοποίηση και ανάπτυξη των άλλων υγιών μυϊκών δυνάμεων του, ώστε να αποκατασταθεί κατά το δυνατό η κινητικότητα του. Συζητά με τον ασθενή τις ιδιαιτερότητες της πάθησης του και το στηρίζει καθ’όλη τη διάρκεια της θεραπείας. Διδάσκει και βοηθά τον πελάτη στην εκτέλεση των ασκήσεων, στη χρήση βοηθητικών συσκευών, ή τεχνητών μελών. Τέλος, καθοδηγεί τον ασθενή και τους συγγενείς του για τη συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στο σπίτι. Ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί στο έργο του διάφορες τεχνικές, όπως το μασάζ, τα θεραπευτικά λουτρά και άλλα.

Δεξιότητες: Επικοινωνιακές δεξιότητες, Εμπάθεια, Ερευνητικές Ικανότητες, Υπομονή, Οργάνωση & Προγραμματισμός

Τομείς Εργοδότησης: Δημόσιος & ιδιωτικός, Υγείας (Εργαστήρια φυσικοθεραπείας, Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Κέντρα Αποκατάστασης, Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικά Κέντρα, Κέντρα Υγείας, Οίκους Ευγηρίας), Αθλητισμό, Εκπαίδευση

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Φυσικοθεραπευτής, Ιδιοκτήτης Κέντρου Αποκατάστασης

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Απόφοιτοι του Κλάδου Φυσικοθεραπείας έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν το βιογραφικό και τις γνώσεις τους μέσω μεταπτυχιακών προγραμμάτων όπως η Αθλητική Φυσικοθεραπεία .
Επίσης μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με την απόκτηση Μεταπτυχιακών Τίτλων στον Τομέα της Υγείας.
Για την εξασφάλιση εργασίας σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα οι απόφοιτοι της Φυσικοθεραπείας έχουν την ευκαιρία επιλογής Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Οι φοιτητές του κλάδου της Φυσικοθεραπείας καλούνται να συμπληρώσουν συγκεκριμένες ώρες Πρακτικής Άσκησης κατά την περίοδο της φοίτησης τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συμπλήρωση της σπουδής και την απόκτηση του Πτυχίου τους . Στα πλαίσια της Πρακτικής τους Άσκησης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον παρακολουθώντας και προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών μεντόρων.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας