Προπτυχιακά:
Πληροφορική

Πληροφορική

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
4 χρόνια
Bachelor
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα ‘Πληροφορική’ καλύπτει τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές αρχές υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένης και της αλληλεπίδρασης μεταξύ του τεχνικού εξοπλισμού και του λογισμικού, τη διεπαφή ανθρώπου-υπολογιστή, και την κοινωνική και οικονομική σημασία της τεχνολογίας των πληροφοριών (Information Technology). Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην ευελιξία γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κλάδο, έτσι ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να αξιολογήσουν σωστά το σχεδιασμό, τη διατήρηση και την αναβάθμιση συστημάτων.

Learning Outcomes
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού αναμένεται ότι οι μαθητές θα:
-Μπορούν να αναγνωρίζουν, εκφράζουν και να εξηγούν τα πραγματικά γεγονότα, έννοιες, αρχές και θεωρίες που αφορούν στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των εφαρμογών λογισμικού.
-Μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις και την κατανόηση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή στον υπολογιστή με βάση τα συστήματα με τρόπο που αποδεικνύει την κατανόηση των trade-off που εμπλέκονται στην σχεδιαστικές επιλογές.
-Μπορούν να εντοπίζουν τα κριτήρια και να αναλύουν τις προδιαγραφές που περιέχονται σε συγκεκριμένα προβλήματα όπως και να καταστρώνουν στρατηγικές σχεδίου για την επίλυσή τους. Μπορούν να εκτιμήσουν το βαθμό στον οποίο ένα υπολογιστικό σύστημα πληροί τα κριτήρια που καθορίστηκαν για την τρέχουσα χρήση και ανάπτυξη στο μέλλον.
-Να μπορούν να περιγράψουν και να εκφράσουν τα στοιχεία της υπολογιστικής σκέψης.
-Να μπορούν να χρησιμοποιούν κατάλληλα τη θεωρία, τις πρακτικές και εργαλεία για τις προδιαγραφές, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση καθώς και την αξιολόγηση των υπολογιστικών συστημάτων.
-Να αναγνωρίζουν και να καθοδηγούνται από τα κοινωνικά, επαγγελματικά, νομικά και ηθικά, καθώς και πολιτιστικά ζητήματα που αφορούν τη χρήση της τεχνολογίας των υπολογιστών.
-Να αναγνωρίζουν τις αρχές της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή και να εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των διεπαφών συμβατών με HCI σχεδιασμό.
-Να αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της διαχείρισης των πληροφοριών και να μπορούν να τις χρησιμοποιούν για την αποτελεσματική οργάνωση και ανάκτηση πληροφοριών σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
-Να δημιουργούν γραπτές και προφορικές ανακοινώσεις σχετικά με τεχνικά θέματα που σχετίζονται με συστήματα βασισμένα σε υπολογιστή και να τις παρουσιάζουν σε μια σειρά από ακροατήρια.
-Να εφαρμόζουν και εξασκούν την διαχείριση του έργου και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την οργάνωση του υπολογιστικού συστήματος με ατομική ή ομαδικής εργασία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Ο πτυχιούχος προγραμματιστής αποκτά σχετική κατάρτιση η οποία του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργεί, να δοκιμάζει και να εγκαθιστά προγράμματα χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού. Μπορεί επίσης να αναλύει ένα πρόβλημα, να σχεδιάζει την κατάλληλη μηχανογραφική λύση, μετά από συζήτηση με τον τελικό χρήστη, εξετάζοντας και την τεχνοοικονομική πλευρά. Το επάγγελμα του προγραμματιστή συμπεριλαμβάνει επίσης το σχεδιασμό, κωδικοποίηση και έλεγχο συγκεκριμένων τμημάτων λειτουργικών συστημάτων, συστημάτων διοίκησης, βάσεων δεδομένων κ.α. Τέλος ο απόφοιτος Πληροφορικής μπορεί να αναλύει, σχεδιάζει και αναπτύσσει συστήματα πληροφορικής , που αφορούν κυρίως το λογισμικό, καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Δεξιότητες: Ομαδικότητα, Αναλυτικότητα,Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, Εξαιρετική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, Αριθμητικές ικανότητες, Δημιουργικότητα, Προσοχή στη λεπτομέρεια, Πρακτική σκέψη, Τεχνικές ικανότητες, Αποδοτικότητα κάτω από πίεση, Υπομονή

Τομείς Εργοδότησης: Πληροφορική, Μηχανογράφηση, Τηλεπικοινωνίες, Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα, Μη κερδοσκοπικό τομέα,Εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια)

Επιλογές Σταδιοδρομίας:
Προγραμματιστής εφαρμογών, Αναλυτής εφαρμογών, Προγραμματιστής συστημάτων, Αναλυτής συστημάτων, Προγραμματιστής ιστοσελίδων, Διαχειριστής βάσης δεδομένων, Σύμβουλος εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Εκπαιδευτής χρηστών, λογισμικών συστημάτων, Συντηρητής εφαρμογών και συστημάτων, Σχεδιαστής δικτύων

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Επαγγελματικά πιστοποιητικά εξειδικευμένα στο σχεδιασμό και τοποθέτηση Δικτύων θεωρείται πλεονέκτημα για το βιογραφικό ενός υποψηφίου στον συγκεκριμένο κλάδο.
Για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό τομέα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου (PhD) είναι επιθυμητή και προσφέρει εμπειρία και ικανότητες άμεσα συνδεμένες με την έρευνα στον τομέα της μηχανικής πληροφορικής.
Απόφοιτοι του συγκεκριμένου κλάδου μπορούν επίσης να καταθέσουν το πτυχίο τους προς διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι:
-IAESTE
-Cablenet
-Cyprus Volunteerism Association
-Marathon Trading Ltd
-MTN (Cyprus)
-TFI Markets
-PWC
-RTD Talos
-Zebra Consultants

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας