Προπτυχιακά:
Πληροφορική

Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Φεβρουάριος 2022, Οκτώβριος 2022
4 χρόνια
Bachelor
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα ‘Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών’ παρέχει στους φοιτητές τις αναγκαίες δεξιότητες στους τομείς της μηχανικής (engineering) λογισμικού, τεχνικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την παράδοση και τη διατήρηση αποτελεσματικών και αποδοτικών συστημάτων υπολογιστών. Το πρόγραμμα αναπτύσσει πρακτικές δεξιότητες μέσα από εκτεταμένες εργασίες που καλύπτουν τα θέματα των υπολογιστών, των ηλεκτρονικών, και των ενσωματωμένων συστημάτων. Προσφέρει επίσης μια γερή βάση στις αρχές και τη θεωρία της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Learning Outcomes
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού αναμένεται ότι οι μαθητές θα:
-Έχουν λεπτομερή γνώση και κατανόηση των ουσιωδών εννοιών, αρχών και θεωριών που αφορούν την Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικού και των εφαρμογών του υλικού.
-Μπορούν να χρησιμοποιούν αυτές τις γνώσεις για το σχεδιασμό, την κατασκευή, εφαρμογή και συντήρηση του λογισμικού και του υλικού, συστατικά των σύγχρονων υπολογιστικών συστημάτων, με πειθαρχημένη προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων και με την σωστή επιλογή εργαλείων και τεχνικών.
-Έχουν κατανόηση της σημασίας της εργασίας ως επαγγελματίες με τα απαραίτητα εφόδια που χρειάζονται όπως το βάθος της γνώσης και η μεθοδικότητα που περιμένει κανείς από έναν μηχανικό.
-Είναι σε θέση χρήσης του προφορικού και γραπτού λόγου σε διάφορα πλαίσια - τόσο εντός όσο και εκτός των μαθημάτων μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών.
-Έχουν καλή κατανόηση της σχέσης μεταξύ θεωρίας και πράξης μέσα από την εμπειρία τους στο εργαστηριακό μέρος των μαθημάτων.
-Μπορούν να εκτιμήσουν και να κατανοήσουν τη σημασία της επαγγελματικής, ηθικής, και νομικής πτυχής της εργασίας τους ως μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών.
-Μπορούν να κατανοήσουν τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και δραστηριότητας και τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προκύψουν από αυτή.
-Είναι σε θέση να επιλύσουν ένα σημαντικό πρόβλημα στη μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών και να επιδείξουν την ικανότητα να αναπτύξουν μια πειθαρχημένη προσέγγιση στην επίλυση των προβλημάτων με την σωστή επιλογή των εργαλείων και τεχνικών. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω των εργασιών του έργου του μαθήματος. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Ο μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει υψηλή τεχνική κατάρτιση σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας, στους τομείς της πληροφορικής, της ηλεκτρονικής και των τηλεπικοινωνιών. Το σύστημα υπολογιστών και τα ηλεκτρονικά μηχανήματα είναι πλέον πιο πολύπλοκα από το παρελθόν και η κατασκευή και επισκευή τους χρειάζεται να γίνεται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ειδικότερα, ο μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών κατασκευάζει και συντηρεί τα ηλεκτρονικά μηχανήματα και τα συστήματα υπολογιστών, ενημερώνεται από όλα τα τμήματα μιας εταιρείας για τις ανάγκες που αυτά έχουν και στήνει, συναρμολογεί και συντηρεί δίκτυα υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακά συστήματα. Ο μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών οφείλει να ενδιαφέρεται για την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας στο χώρο του, να την παρακολουθεί και να εμπλουτίζει τις γνώσεις του.

Δεξιότητες: Ομαδικότητα, Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, Εξαιρετική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, Πρακτική σκέψη, Τεχνικές ικανότητες, Αποδοτικότητα κάτω από πίεση - Παραγωγικότητα, Υπομονή

Τομείς Εργοδότησης: Πληροφορική, Μηχανογράφηση, Τηλεπικοινωνίες, Δημόσιο & Ιδιωτικό τομέα, Μη κερδοσκοπικό τομέα, Εκπαίδευση (Δευτεροβάθμια ή Τριτοβάθμια)

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Σχεδιαστής Δικτύων, Μηχανικός υπολογιστών, Τεχνικός τηλεπικοινωνιών, Συντηρητής ηλεκτρονικών υπολογιστών

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Επαγγελματικά πιστοποιητικά εξειδικευμένα στο σχεδιασμό και τοποθέτηση Δικτύων θεωρείται πλεονέκτημα για το βιογραφικό ενός υποψηφίου στον συγκεκριμένο κλάδο.
Για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό τομέα και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου (PhD) είναι επιθυμητή και προσφέρει εμπειρία και ικανότητες άμεσα συνδεμένες με την έρευνα στον τομέα της μηχανικής πληροφορικής.
Απόφοιτοι του συγκεκριμένου κλάδου μπορούν επίσης να καταθέσουν το πτυχίο του προς διορισμό στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι:
-Cablenet
-Cyprus Volunteerism Association
-Marathon Trading Ltd
-MTN (Cyprus)
-TFI Markets
-PWC
-RTD Talos
-Zebra Consultants

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας