Προπτυχιακά:
Εκπαίδευση

Μαθηματικά

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Φεβρουάριος 2022, Οκτώβριος 2022
4 χρόνια
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα στοχεύει στο να προσφέρει στους φοιτητές τις απαιτούμενες γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις μαθηματικών οι οποίες θα τους επιτρέψουν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τον τομέα των μαθηματικών, της διδασκαλίας των μαθηματικών, ή με τομείς στους οποίους τα μαθηματικά έχουν εφαρμογές (μέσω στατιστικών μελετών και ανάλυσης δεδομένων, ανάπτυξης και μελέτης στατιστικών ή άλλων μαθηματικών μοντέλων, ανάπτυξης και εφαρμογής μαθηματικών αλγορίθμων κ.α.). Οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ασχοληθούν με τη παροχή συμβουλών ή την εφαρμογή μαθηματικών αρχών, μοντέλων και τεχνικών με ένα ευρύ πεδίο καθηκόντων σε τομείς όπως είναι αυτοί της μηχανικής, της Ιατρικής, της χρηματοοικονομίας, των ασφαλειών και σε τομείς των φυσικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:
-Δείξουν ότι έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες, αρχές και αποτελέσματα από διάφορες περιοχές των μαθηματικών.
-Εξηγήσουν όπως επίσης και να κατασκευάσουν μαθηματικές προτάσεις χρησιμοποιώντας την γλώσσα των μαθηματικών και τα μαθηματικά σύμβολα.
-Εφαρμόσουν τον μαθηματικό τρόπο σκέψης για την επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος.
-Εφαρμόσουν τις κατάλληλες τεχνικές και τον μαθηματικό τρόπο σκέψης για την απόδειξη μίας μαθηματικής πρότασης.
-Εκφράσουν/μοντελοποιήσουν ένα πρόβλημα χρησιμοποιώντας την γλώσσα και τα σύμβολα των μαθηματικών.
-Επιλύσουν διάφορα προβλήματα μαθηματικών που απαιτούν χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
-Χειριστούν και να αναλύσουν δεδομένα κάνοντας χρήση στατιστικών εργαλείων και τεχνικών.
-Διδάξουν τον μαθηματικό τρόπο σκέψης και την μαθηματική επιστήμη.
-Εφαρμόσουν τις ικανότητες και τις τεχνικές επίλυσης προβλημάτων που θα έχουν αποκτήσει, στις επιστήμες και σε άλλους τομείς γενικότερα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Οι Μαθηματικοί ασχολούνται με την μελέτη, βελτίωση και ανάπτυξη μαθηματικών και ασφαλιστικών θεωριών και τεχνικών, την παροχή συμβουλών ή εφαρμογή μαθηματικών αρχών, μοντέλων και τεχνικών με ευρύ πεδίο καθηκόντων στους τομείς της μηχανικής, της ιατρικής καθώς και σε άλλους τομείς των φυσικών, κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Επιπρόσθετα με περεταίρω μεταπτυχιακές ειδικεύσεις μπορεί να ασχοληθεί με τη διεξαγωγή λογικών αναλύσεων για διαχειριστικά προβλήματα, σχεδίαση μαθηματικών μοντέλων για κάθε πρόβλημα, προγραμματισμό και επίλυση από ηλεκτρονικό υπολογιστή, το σχεδιασμό και εφαρμογή συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, ασφαλειών ζωής, υγείας και άλλων τύπων ασφαλιστικών συστημάτων και τη σύνταξη επιστημονικών διατριβών και εκθέσεων. 

Δεξιότητες: Πρακτική και αναλυτική σκέψη, Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, Αριθμητικός λογισμός, Σωστή διαχείριση χρόνου , Τεχνικές δεξιότητες, Ανεξαρτησία στην εργασία

Τομείς Εργοδότησης: Εκπαίδευση, Υγείας, Ασφαλιστικός, Τεχνολογίας, Ερευνητικός, Τραπεζικός, Οικονομικός, Δημόσιος και ιδιωτικός

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Μαθηματικός, Στατιστικολόγος, Αναλογιστής, Οικονομικός Αναλυτής, Εκπαιδευτικός (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), Λειτουργός Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Ένας μεταπτυχιακός τίτλος στα Μαθηματικά ή σε συγκεκριμένη κατεύθυνση των Μαθηματικών καθιστά ένα υποψήφιο εξειδικευμένο επιστήμονα.
Πτυχιούχοι του κλάδου Μαθηματικών που μπορεί να ενδιαφέρονται για ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία προβλέπεται όπως αποκτήσουν Διδακτορικό Τίτλο στον συγκεκριμένο κλάδο.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Φοιτητές των Μαθηματικών ενδέχεται να τοποθετηθούν για πρακτική σε ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια, τραπεζικούς & χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, κέντρα έρευνας και ασφαλιστικές εταιρείες.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας