Προπτυχιακά:
Υγεία

Βιολογικές Επιστήμες (Κατεύθυνση Γενικής Βιολογίας)

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
4 χρόνια
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα σπουδών στις Βιολογικές Επιστήμες του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, προσφέρει στους φοιτητές τη δυνατότητα απόκτησης υψηλού επιπέδου βασικής κατάρτισης στο αντικείμενο της βιολογίας και εξειδίκευσης τους, μετά τη συμπλήρωση των πρώτων δύο χρόνων σπουδών, στην κατεύθυνση της Γενικής Βιολογίας ή της Γενικής Μικροβιολογίας. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με βάση τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά πρότυπα και αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα στην Κύπρο που παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στη Μικροβιολογία, βασιζόμενο στις κατευθυντήριες οδηγίες του Αμερικανικού Συνδέσμου Μικροβιολογίας (ASM). Μέσω της δομής και της ανάπτυξής του και με τη χρήση υπερσύγχρονων υποδομών μάθησης, παρέχει άρτιες θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις και δεξιότητες σε όλους ανεξαίρετα τους επιμέρους κλάδους της βιολογίας και μικροβιολογίας που κυμαίνονται από μοριακή, γενετική και θαλάσσια βιολογία, σε περιβαλλοντική και ιατρική μικροβιολογία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί να:
-Επιδεικνύουν βασικές, θεμελιώδεις θεωρητικές γνώσεις στις βιολογικές επιστήμες και πιο εξειδικευμένες στην κατεύθυνση που επιλέγουν να ακολουθήσουν.
-Αποκτήσουν τέτοιες δεξιότητες και εμπειρίες που να τους προετοιμάζουν επαρκώς για καριέρα σε κλάδους και επαγγέλματα σχετικά με τις βιολογικές επιστήμες ή για περαιτέρω ανώτερες σπουδές.
-Αποκτήσουν βασικές αλλά ουσιαστικές εργαστηριακές δεξιότητες σε ένα ευρύ φάσμα αναλυτικών και ερευνητικών πεδίων.
-Αναπτύξουν κριτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δουλεύοντας μόνοι ή σε ομάδες.
-Αναγνωρίσουν την τεράστια σημασία της επιστήμης της Βιολογίας και Μικροβιολογίας και των εφαρμογών τους στην καθημερινότητα, στην οικονομία και στη ζωή γενικότερα.
-Συνεισφέρουν θετικά και ουσιαστικά στην επιστημονική/ερευνητική αρένα των Βιολογικών Επιστημών και ιδιαίτερα στην κατεύθυνση που επιλέγουν να ακολουθήσουν και να υπηρετήσουν.
-Επιδεικνύουν και εφαρμόζουν υψηλό επίπεδο ηθικής και δεοντολογίας τόσο στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία όσο και στις ερευνητικές τους δραστηριότητες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Οι επαγγελματικές επιλογές των αποφοίτων του προγράμματος είναι πολλαπλές. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα μπορούν να εργοδοτηθούν στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως καθηγητές στη Μέση Εκπαίδευση , σε ερευνητικά, αναλυτικά ή διαγνωστικά εργαστήρια, ως βοηθοί εργαστηρίων σε βιολογικά, ή άλλα συναφή ακαδημαϊκά προγράμματα, σε φαρμακοβιομηχανίες. Βιοτεχνολογικές εταιρείες και σε βιομηχανίες τροφίμων.

Δεξιότητες: Πρακτική και αναλυτική σκέψη, Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, Σωστή διαχείριση χρόνου , Τεχνικές δεξιότητες, Ανεξαρτησία στην εργασία

Τομείς Εργοδότησης: Ερευνητικός, Φαρμακευτικός, Εκπαίδευση, Υγείας, Μη κερδοσκοπικός, Δημόσιος και ιδιωτικός

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Βιολόγος, Μικροβιολόγος, Μοριακός Βιολόγος/Γενετιστής, Υδροβιολόγος, Ζωολόγος

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Ένας μεταπτυχιακός τίτλος στη Βιολογία ή σε συγκεκριμένη κατεύθυνση της βιολογίας καθιστά ένα υποψήφιο εξειδικευμένο επιστήμονα.
Πτυχιούχοι της Βιολογίας που μπορεί να ενδιαφέρονται για ακαδημαϊκή ή ερευνητική σταδιοδρομία προβλέπεται όπως αποκτήσουν Διδακτορικό Τίτλο στον συγκεκριμένο κλάδο.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Οι φοιτητές των Βιολογικών Επιστημών έχουν την ευκαιρία να εξασκηθούν στον τομέα των Βιολογικών Επιστημών στα ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά τη διάρκεια της τετραετούς φοίτησης τους.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας