Προπτυχιακά:
Υγεία

Ακτινοδιαγνωστική - Ακτινοθεραπεία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
4 χρόνια
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα εστιάζεται στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της Ακτινοδιαγνωστικής και Ακτινοθεραπείας, παρέχοντας στους φοιτητές τη γνώση για την έμπειρη λειτουργία του εξελιγμένου ιατρικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στη διάγνωση και στη θεραπεία. Το πρόγραμμα παρέχει τα θεμέλια στον τομέα της ακτινοτεχνολογίας,ακτινοφυσικής, της φροντίδας των ασθενών, καθώς και των νέων τεχνολογιών για τις θεραπείες των ασθενών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο διδασκόμενος αναμένεται να:
-Προσδιορίζει όλη την ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπινου σώματος, επεξηγεί την λειτουργία όλων των βασικών συστημάτων (κυκλοφορικό, ερειστικό, μυϊκό, πεπτικό, ουροποιητικό, γεννητικό και νευρικό) και να αναγνωρίζει την κλινική και ακτινολογική εικόνα που εμφανίζεται σε φυσιολογικές και σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις.
-Περιγράφει τις βασικές έννοιες και θεωρίες της ατομικής και πυρηνικής φυσικής, την δημιουργία και παραγωγή ιοντίζουσων και μη ιοντίζουσων ακτινοβολιών καθώς και την χρησιμότητα τους στην ακτινοδιαγνωστική απεικόνιση και ακτινοθεραπεία.
-Προετοιμάζει τα νοσηλευτικά υλικά που είναι απαραίτητα για ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις (peros - ενέσιμα σκιαγραφικά, ραδιοφάρμακα) όπως επίσης να αντιμετωπίζει έκτακτες καταστάσεις προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες και καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σε εξεταζόμενους με πιθανές αντιδράσεις σε αυτά.
-Περιγράφει και επεξηγεί όλα τα ακτινολογικά μηχανήματα (κλασσικό ακτινολογικό μηχάνημα, ακτινοσκοπικό, μαστογράφος, πανοραμικό μηχάνημα, οστικής πυκνότητας, αξονικό τομογράφο, μαγνητικό τομογράφο, γ κάμερα και υπέρηχο), τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους, τις διαφορές στον τρόπο λειτουργίας και απεικόνισης μιας περιοχής καθώς και να προσδιορίζει την χρησιμότητα του κάθε μηχανήματος όσο αφορά την ακτινοαπεικόνιση των δομών του ανθρωπίνου σώματος.
-Εφαρμόζει όλες τις ακτινολογικές προβολές του σκελετικού συστήματος, του μαστού, την διαδικασία απεικόνισης εσωτερικών οργάνων με το ακτινοσκοπικό μηχάνημα και με την γ κάμερα, τα βασικά πρωτόκολλα που ακολουθούνται στον αξονικό και μαγνητικό τομογράφο καθώς και την προετοιμασία-καθοδήγηση των εξεταζομένων ανάλογα με την εξέταση που καλείται να φέρει εις πέρας.
-Περιγράφει και επεξηγεί τα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα (κοβάλτιο, γραμμικό επιταχυντή), να αναγνωρίζει όλα τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους, τις διαφορές με βάση την ακτινοθεραπευτική δέσμη και τον τρόπο λειτουργίας τους.
-Εφαρμόζει υπεύθυνα την διαδικασία και τα πρωτόκολλα που ακολουθούνται κατά την διάρκεια του σχεδιασμού και εφαρμογής θεραπειών με ιοντίζουσες ακτινοβολίες (ακτινοθεραπεία και θεραπεία με ραδιοϊσότοπα).
-Εφαρμόζει όλες τις οδηγίες και τους κανόνες ακτινοπροστασίας ακολουθώντας τον κανόνα A.L.A.R.A όπως επίσης να ακολουθεί τους κανονισμούς υγιεινής και επιδημιολογίας με σκοπό την προστασία του εργαζομένου, του εξεταζόμενου και του κοινού.
-Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές δεοντολογίας έτσι ώστε να διασφαλίζετε η εχεμύθεια και το ιατρικό απόρρητο καθώς και να εφαρμόζει τους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς και ψυχολογικής υποστήριξης έτσι ώστε να είναι ικανός να συμβουλεύει ασθενείς και τις οικογένειες αυτών όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με περίπλοκες καταστάσεις που εμφανίζονται κατά την καθημερινή πρακτική.
-Αποκτήσει δεξιότητες κατά την κλινική πρακτική όσο αφορά την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου ανάλογα με το φόρτο εργασίας με σκοπό την ποιοτική παροχή υπηρεσιών στον τομέα της υγείας.
-Αποκτήσει ικανότητες διοίκησης και διαχείρισης μονάδων υγείας προκειμένου να λαμβάνει αποφάσεις μέσα στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας με σκοπό την καλύτερη αντίληψη και αντιμετώπιση σε πρακτικά, κοινωνικά, επιστημονικά και ηθικά θέματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Απόφοιτοι του προγράμματος «Ακτινοδιαγνωστική-Ακτινοθεραπεία» εκπαιδεύονται στη χρησιμοποίηση και λειτουργία τελευταίας τεχνολογίας σύγχρονων μηχανημάτων ακτινοδιαγνωστικής και ακτινοθεραπείας. Ο Ακτινολόγος-Ακτινοθεραπευτής γνωρίζει τη δομή, λειτουργία και συντήρηση αυτών των μηχανημάτων και παράλληλα φροντίζει για την κατάλληλη προετοιμασία των εξεταζόμενων. Επιπρόσθετα, διεκπεραιώνει άρτια ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις και συμμετέχει στη θεραπεία με τη χρήση των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων.

Δεξιότητες: Τεχνικές ικανότητες, Επικοινωνιακές δεξιότητες, Iκανότητα προετοιμασίας διαγνωστικών αναφορών, Κριτική σκέψη, Υπευθυνότητα, Οργάνωση, Αντοχή και καλή φυσική κατάσταση

Τομείς Εργοδότησης: Υγείας (Νοσοκομεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Ογκολογικά Κέντρα, Πυρηνική Ιατρική, Ακτινολογία), Μη κερδοσκοπικός, Δημόσιος και ιδιωτικός

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Ακτινολόγος-Ακτινοθεραπευτής, Λειτουργός διαγνωστικού κέντρου

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Απόφοιτοι του προγράμματος Ακτινοδιαγνωστική – Ακτινοθεραπεία μπορούν να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας συμπληρώνοντας Μεταπτυχιακές Σπουδές που συμπεριλαμβάνονται στις Επιστήμες Υγείας.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Οι φοιτητές του κλάδου Ακτινοδιαγνωστική-Ακτινοθεραπεία καλούνται να συμπληρώσουν συγκεκριμένες ώρες Πρακτικής Άσκησης κατά την περίοδο της φοίτησης τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συμπλήρωση της σπουδής και την απόκτηση του Πτυχίου τους . Στα πλαίσια της Πρακτικής τους Άσκησης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον παρακολουθώντας και υποβοηθώντας επαγγελματίες στον κλάδο του Ακτινολόγου-Ακτινοθεραπευτή.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας