Προπτυχιακά:
Εκπαίδευση

Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
4 χρόνια
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα 'Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή' του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, αποτελεί την πλέον καινοτόμα και εξεζητημένη ακαδημαϊκή παρέμβαση στον ευρύτερο ελληνικό χώρο στο πεδίο του αθλητισμού και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν επαγγελματικά το πάθος και το ενδιαφέρον τους για τον αθλητισμό, ασχέτως της προηγούμενης αθλητικής τους εμπειρίας και υπόστασης. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από εγνωσμένους ακαδημαϊκούς της Αθλητικής Επιστήμης και άλλων συγγενών κλάδων (όπως Διατροφή, Φυσικοθεραπεία, Βιολογία, Ιατρική κλπ). Η διάρθρωση του περιλαμβάνει κοινή φοίτηση κατά τα τρία πρώτα χρόνια, μέσω της οποίας παρέχεται βασική κατάρτιση καθώς επίσης διασφαλίζεται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των φοιτητών. Στο τέταρτο έτος φοίτησης οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στις κατευθύνσεις του «Αγωνιστικού Αθλητισμού» με ταυτόχρονη εξειδίκευση σε άθλημα της επιλογής τους, της «Άσκησης και Υγείας» καθώς επίσης έχουν την ευελιξία και δυνατότητα να προβούν σε ελεύθερη επιλογή αντικειμένων προκειμένου να προσαρμόσουν την εστίασή τους στα δικά τους μέτρα και πλαίσιο ενδιαφερόντων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Σε σχέση με τις εφαρμογές της Αθλητικής Επιστήμης στη «Σχολική Φυσική Αγωγή» και το σχολικό αθλητισμό, ο απόφοιτος αναμένεται να είναι σε θέση να:
• Διδάσκει το μάθημα της φυσικής αγωγής στο σχολείο
• Οργανώνει αναλυτικά προγράμματα άσκησης για βελτίωση της φυσικής κατάστασης των μαθητών
• Συντονίζει το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στο σχολείο
• Προσδιορίζει τις σωματικές ανάγκες και κινητικές δεξιότητες των μαθητών ανά ηλικία
• Σχεδιάζει προγράμματα αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης και του επιπέδου κινητικών δεξιοτήτων των μαθητών
• Συντονίζει δραστηριότητες σχολικού αθλητισμού
• Παρακινεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα της φυσικής αγωγής
• Περιγράφει στους μαθητές τα οφέλη της άσκησης για τη σωματική υγεία και ευρωστία
• Οδηγεί τους μαθητές στην υιοθέτηση της διά βίου άσκησης και υγιεινών συνηθειών
• Επεξηγεί στους μαθητές τη φιλοσοφία, την ευγενή άμιλλα και τα ιδεώδη που αντιπροσωπεύει ο αθλητισμός και ο ολυμπισμός από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
2. Σε σχέση με τις εφαρμογές της Αθλητικής Επιστήμης σε μονάδες παροχής υπηρεσιών άσκησης, ο απόφοιτος αναμένεται να είναι σε θέση να:
• Εφαρμόζει σε στρατηγικά πλάνα τις βασικές αρχές της σωστής οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων άσκησης γενικού και ειδικού πληθυσμού
• Προσδιορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων στη βάση του προσδοκώμενου πελατολογίου
• Αναπτύσσει στρατηγικές αντιμετώπισης των κινδύνων καθώς και αξιοποίησης των προοπτικών που υπάρχουν στην αγορά για επιχειρήσεις που σχετίζονται με την σωματική άσκηση
• Εφαρμόζει τις κατάλληλες ανά περίπτωση στρατηγικές προσέλκυσης και διατήρησης πελατών
• Οργανώνει το πρόγραμμα λειτουργίας και ανάπτυξης αθλητικών εγκαταστάσεων
• Αξιολογεί την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των εκάστοτε αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχέση με την ικανοποίηση των πελατών.
3α. Σε σχέση με τις εφαρμογές της Αθλητικής Επιστήμης στον «Αγωνιστικό Αθλητισμό», ο απόφοιτος (της Κατεύθυνσης "Αγωνιστικού Αθλητισμού - Προπονητικής") αναμένεται να είναι σε θέση να:
• Αξιολογεί εργαστηριακά και μέσω δοκιμασιών πεδίου το επίπεδο και τις ανάγκες σε φυσική κατάσταση επαγγελματιών, ημι-επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών
• Οργανώνει προπονητικά προγράμματα βελτίωσης της φυσικής κατάστασης επαγγελματιών, ημι-επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών
• Συντονίζει και καθοδηγεί την προπόνηση επαγγελματιών, ημι-επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών
• Μεγιστοποιεί την απόδοση επαγγελματιών, ημι-επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών
• Οργανώνει τον ετήσιο προγραμματισμό της προπόνησης επαγγελματιών, ημι-επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών
• Εφαρμόζει εξειδικευμένα προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης επαγγελματιών, ημι-επαγγελματιών και ερασιτεχνών αθλητών ανά άθλημα
• Προσδιορίζει τις εξατομικευμένες σωματικές ανάγκες από πλευράς απαιτήσεων φυσικής κατάστασης σε αθλητές που βρίσκονται σε αναπτυξιακή φάση
• Προσδιορίζει τις εξατομικευμένες ανάγκες από πλευράς απαιτήσεων τεχνικής και τακτικής σε αθλητές που βρίσκονται σε αναπτυξιακή φάση
• Εφαρμόζει εξατομικευμένα παρεμβατικά προγράμματα βελτίωσης της φυσικής κατάστασης, τεχνικής και τακτικής εφήβων αθλητών και ατόμων παιδικής ηλικίας.
3β. Σε σχέση με τις εφαρμογές της Αθλητικής Επιστήμης στον «Μαζικό Αθλητισμό», ο απόφοιτος (της Κατεύθυνσης "Άσκηση και Υγεία") αναμένεται να είναι σε θέση να:
• Αξιολογεί το επίπεδο και τις ανάγκες σε φυσική κατάσταση ατόμων που ασχολούνται με το μαζικό αθλητισμό
• Σχεδιάζει και οργανώνει προπονητικά προγράμματα βελτίωσης της φυσικής κατάστασης και κατά συνέπεια της υγείας των ατόμων που ασχολούνται με το μαζικό αθλητισμό
• Συντονίζει και καθοδηγεί την προπόνηση ατόμων που ασχολούνται με το μαζικό αθλητισμό
• Βελτιώνει τη φυσική κατάσταση, την υγεία και την ευρωστία του γενικού καθώς επίσης και του ειδικού πληθυσμου
• Παρακινεί άτομα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και επιπέδου σωματικής ικανότητας να συμμετέχουν σε δραστηριότητες άσκησης και να υιοθετούν υγιείς συνήθειες
• Σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες σε φυσική κατάσταση των ατόμων που ασχολούνται με το μαζικό αθλητισμό
• Σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης για άτομα με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες
• Κατανοεί την παθοφυσιολογία των βασικών χρόνιων παθήσεων.
3γ Σε σχέση με τις εφαρμογές της Αθλητικής επιστήμης χωρις συγκεκριμένη κατεύθηνση στο 4ον έτος φοίτησης ισχύει συνδυασμός μαθησιακών αποτελεσμάτων απο τις προηγούμενες δυο κατηγορίες αναλόγος των μαθημάτων τα οποια θα επιλεγούν

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να συνδράμουν στην πρωτογενή και δευτερογενή πρόληψη της ψυχοσωματικής υγείας, στην προαγωγή της ευρωστίας του ανθρώπου και κατά συνέπεια στη βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής φαινομενικά υγειών ατόμων, νοσούντων από χρόνιες παθήσεις και ατόμων με αναπηρίες.

Δεξιότητες: Επικοινωνιακές δεξιότητες, Πειθαρχεία, Προσαρμοστικότητα, Υπομονή, Οργάνωση & Προγραμματισμός,Άρτια φυσική κατάσταση

Τομείς Εργοδότησης: Δημόσιος & ιδιωτικός, Υγείας (Αποκατάστασης, Κέντρα Υγείας, Οίκους Ευγηρίας), Αθλητισμό (Εξειδικευμένα Κέντρα Άσκησης, Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικά Κέντρα, Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού), Ξενοδοχειακός, Εκπαίδευση (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια)

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Γυμναστής, Προπονητής, Σύμβουλος αθλητών & φυσικής κατάστασης, Εκπαιδευτικός (Δάσκαλος, Καθηγητης), Επιχειρηματίας, Ελεύθερος Επαγγελματίας

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Απόφοιτοι του Κλάδου Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής έχουν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν το βιογραφικό και τις γνώσεις τους μέσω ειδίκευσης στον κλάδο τους.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Οι φοιτητές του κλάδου «Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή» καλούνται να συμπληρώσουν συγκεκριμένες ώρες Πρακτικής Άσκησης κατά την περίοδο της φοίτησης τους στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη συμπλήρωση της σπουδής και την απόκτηση του Πτυχίου τους . Στα πλαίσια της Πρακτικής τους Άσκησης, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν και να αποκτήσουν εμπειρία σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον παρακολουθώντας υπό την καθοδήγηση επαγγελματιών μεντόρων.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας