Προπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση και Ηγεσία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
4 χρόνια
Bachelor
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα ‘Διοίκηση και Ηγεσία’ προσφέρει στους φοιτητές μια ουσιαστική βάση σε κύρια θέματα διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου, τη χρηματοδότηση, τους ανθρώπινους πόρους, τη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση αλλαγής, καθώς και την ανάπτυξη αναλυτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αξιολόγηση και την εφαρμογή στρατηγικών ηγεσίας σε όλα τα επίπεδα και όλους τους οργανισμούς. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης να ενισχύσει τις ικανότητες των φοιτητών στην επικοινωνία, τις τεχνολογίες πληροφορικής, καθώς και στη χρήση ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων.

Learning Outcomes
Upon successful completion of the program the students should be able to:
-Demonstrate their ability to be accepted as leaders by a group by communicating effectively in business situations through speaking, writing, and by use of electronic media (online leadership);
-Demonstrate their potential in growing and becoming effective managers/leaders by mastering skills in organizational leadership as well as entrepreneurial leadership;
-Demonstrate their ability to build teams and work effectively in self-managed teams and take leadership roles;
-Apply manual and computer-based quantitative and qualitative tools and methodologies in identifying and solving problems and making decisions in business situations;
-Demonstrate the ability to identify, structure, and solve management problems using relevant theories and methods;
-Demonstrate the ability to formulate organizational strategies using internal and external information from the highly changing turbulent business environment.
-Analyze organizational and strategy implementation problems and issues using management and leadership techniques.
-Develop the leadership skills necessary to manage the economical, social, political/legal, ecological, technological, organizational, and international processes of the modern business environment
-Demonstrate understanding and appreciation of the ethical, environmental protection, and legal issues involved in managerial decisions.
-Develop specific skills in using modern management styles such as coaching, mentoring, empowering and team leadership

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του τμήματος που διευθύνει, κάνει προτάσεις στη διοίκηση της επιχείρησης ή του οργανισμού, οφείλει να ενημερώνει σε τακτά διαστήματα το Γενικό Διευθυντή της επιχείρησης, είναι υπεύθυνος για την πλήρη και σωστή εκτέλεση αποφάσεων της διοίκησης και έχει αρμοδιότητες αλλά και ευθύνες για τη διαχείριση και την πορεία της επιχείρησης. Οι δραστηριότητες του Διευθυντή περιλαμβάνουν τον έλεγχο και την οργάνωση των τμημάτων της επιχείρησης, τη συντήρηση και παρακολούθηση της παραγωγικής λειτουργίας, την έκδοση εντολών και τη λήψη αποφάσεων.

Δεξιότητες: Ηγετικές ικανότητες, Οργάνωση και πρωτοβουλία, Διαχείριση άγχους, Ομαδικότητα, Επικοινωνιακές δεξιότητες, Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, Ανθρωποκεντρικό πνεύμα, Κριτική Σκέψη & Ηγετικές Ικανότητες

Τομείς Εργοδότησης:Τραπεζικός, Ασφαλιστικός, Επενδυτικός, Εκπαιδευτικός, Συμβουλευτικός, Μη κερδοσκοπικός, ΜΜΕ, Λιανικό εμπόριο, Κατασκευαστικός, Υγείας, Τουριστικός, Βιομηχανικός, Διαφημιστικός, Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνίες

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Διοικητικό Στέλεχος, Διευθυντής/Τμηματάρχης, Βοηθός Διευθυντής, Διευθύνων Σύμβουλος, Στέλεχος τμήματος ανθρώπινου δυναμικού

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Διάφοροι οργανισμοί συνήθως ζητούν σαν επιπλέον ακαδημαϊκό προσόν ένα Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) ή άλλο μεταπτυχιακό στη διοίκηση

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Διοίκηση και Ηγεσία είναι:
-Abacus Ltd
-AC Nielsen
-Airtrans Group Ltd
-Alico AIG Life
-Aspen Trust
-Atlantis Consulting
-BKR Damianou & Partners
-Carob Mill Ltd
-Cyprus Trading Corporation Limited
-FBME BANK LTD (Federal Bank of the Middle East Ltd)
-Infocredit Group
-Lanitis E.C. Holfings Ltd
-Lanitis Freen Energy Group Ltd
-Liberty Life Insurance Company
-N.P. Lanitis Ltd
-New Nissan Cyprus Ltf
TFI Markets
-Thomson Reuters
-MTN (Cyprus)
-GrantXpert Consulting Ltd
-Cyprus Department of Labour (Employment Market Section)
-WorkForce Cyprus
-RTD Talos
-Penta Marketing Art
-O. Shambartas LLC

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας