Προπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Φεβρουάριος 2022, Οκτώβριος 2022
4 χρόνια
Bachelor
Πλήρους , Εξ' Αποστάσεως
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το παρόν πρόγραμμα προσφέρεται τόσο στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στη Λευκωσία όσο και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα και Κύπρο.

Το πρόγραμμα ‘Διοίκηση Επιχειρήσεων’ καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, επιτρέποντας στους φοιτητές να σχεδιάσουν οι ίδιοι ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών με έως τρεις τομείς ειδίκευσης. Το πρόγραμμα εξοπλίζει τους φοιτητές με πρακτικές δεξιότητες στους τομείς της λογιστικής, της χρηματοδότησης, της διαχείριση ανθρώπινων πόρων, της στρατηγικής, της αλλαγής διαχείρισης, καθώς και τα ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία ανάλυσης. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία διάφορων επιχειρηματικών τομέων και το ευρύτερο οικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον στο οποίο δρουν.

Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:
-Καταδείξουν τη δυνατότητά τους να επικοινωνούν αποτελεσματικά στον επιχειρησιακό χώρο μέσω γραπτού και προφορικού λόγου αλλά και με την αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
-Επιδείξουν την ικανότητα τους να δουλεύουν αποτελεσματικά σε ομάδες
-Καταδείξουν ότι μπορούν να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν αλλά και να αναλύσουν τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, νομικούς, και ηθικούς παράγοντες και τάσεις και την επίδραση τους στην επιχείρηση
-Περιγράψουν την εφαρμογή των παραδοσιακών και ηλεκτρονικών (ποσοτικών και ποιοτικών τεχνικών/εργαλείων και μεθόδων/ μεθοδολογιών για την αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων και λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις.
-Αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν τις έννοιες, θεωρίες, τεχνικές και στρατηγικές από οποιαδήποτε σχετική επιστήμη στον επιχειρησιακό χώρο
-Διαφοροποιήσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις χωριστών τομέων της οικονομίας και να προσαρμόσουν σε αυτές πρότυπα και τεχνικές ανάλυσης, προγραμματισμού και λήψης αποφάσεων
-Δείξουν ότι συνειδητοποιούν τις διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης και τη συμβολή τους στη δημιουργία αξίας
-Δείξουν τη δυνατότητα τους να αναλύσουν ανταγωνιστές και να διατυπώσουν στρατηγικές για να κτίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
-Περιγράψουν τρόπους έναρξης και εφαρμογής προγραμμάτων καινοτομίας και αλλαγής μέσω συλλογικής εργασίας σε διεπιστημονικές ομάδες
-Επιδείξουν τις ικανότητες τους στην ανάπτυξη μιας ολιστικής προοπτικής/προσέγγισης των αλληλεπιδρώντων εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων και να κάνουν αξιολόγηση της επίδρασης τους στην επιχείρηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα & Εργοδότηση
Ο πτυχιούχος της Διοίκησης Επιχειρήσεων ασχολείται με τη διοίκηση και την οργάνωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα μιας σύγχρονής οικονομίας (βιομηχανία, παροχή υπηρεσιών κ.λ.π). Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του είναι ο εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων της καθημερινής λειτουργίας μιας επιχείρησης (γενική οργάνωση και διοίκηση, χρηματοοικονομική και λογιστική κατάσταση, διοίκηση προσωπικού). Επίσης, σχεδιάζει τις στρατηγικές και τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσει μια επιχείρηση, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά της κατά το μέγιστο δυνατό.

Δεξιότητες: Ομαδικότητα, Επικοινωνιακές δεξιότητες, Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, Εξαιρετική χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, Ανθρωποκεντρικό πνεύμα
Τομείς Εργοδότησης: Τραπεζικός, Ασφαλιστικός, Επενδυτικόw, Εκπαιδευτικός, Συμβουλευτικός, Μη κερδοσκοπικός, ΜΜΕ, Λιανικό εμπόριο, Κατασκευαστικός, Υγείας, Τουριστικός, Βιομηχανικός, Διαφημιστικός, Τεχνολογίας, Τηλεπικοινωνίες

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Σύμβουλος επιχειρήσεων, Τραπεζικός, Καθηγητής, Διοικητικό Στέλεχος, Διαφημιστής, Στέλεχος τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, Λειτουργός δημοσίων σχέσεων και Μάρκετινγκ, Πωλητής, Ασφαλιστικός Σύμβουλος, Κτηματομεσίτης

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Διεθνής οργανισμοί ενδέχεται να ζητήσουν σαν επιπλέον ακαδημαϊκό προσόν ένα Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) ή άλλο μεταπτυχιακό στη διοίκηση
Για σταδιοδρομία στον Ακαδημαϊκό τομέα και στην ανώτατη εκπαίδευση, η απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου (PhD) είναι επιθυμητή και προσφέρει εμπειρία και ικανότητες άμεσα συνδεμένες με την έρευνα.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Κέντρου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι:
-Abacus Ltd
-AC Nielsen
-Airtrans Group Ltd
-Alico AIG Life
-Aspen Trust
-Atlantis Consulting
-BKR Damianou & Partners
-Carob Mill Ltd
-Cyprus Trading Corporation Limited
-FBME BANK LTD (Federal Bank of the Middle East Ltd)
-Infocredit Group
-Lanitis E.C. Holfings Ltd
-Lanitis Freen Energy Group Ltd
-Liberty Life Insurance Company
-N.P. Lanitis Ltd
-New Nissan Cyprus Ltf
-TFI Markets
-Thomson Reuters
-MTN (Cyprus)
-GrantXpert Consulting Ltd
-Cyprus Department of Labour (Employment Market Section)
-WorkForce Cyprus
-RTD Talos
-Penta Marketing Art
-O. Shambartas LLC

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας