Προπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Φεβρουάριος 2022, Οκτώβριος 2022
4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα σπουδών Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση παρέχει στο φοιτητή τις κατάλληλες γνώσεις σε ένα συμπαγές πλαίσιο των βασικών πεδίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σκοπό την εμπέδωση των εννοιών της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τον φοιτητή με τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία σε δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε διακρατικό επίπεδο τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρώπης, αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι ικανοί:
- Να ορίσουν το χαρακτήρα και το εύρος της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης,
- Να συζητούν σύγχρονα θέματα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση και τη διακυβέρνηση,
- Να συγκρίνουν και να αντιπαραβάλλουν οι φοιτητές βασικές θεωρίες κοινωνικών επιστημών,
- Να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιγράφουν ευρωπαϊκά ζητήματα, έτσι ώστε να παράγουν σε βάθος ανάλυση,
- Να αξιολογούν τα πολιτικά στοιχεία εκείνα της Ευρώπης Ένωσης που υποστήριξαν τη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης,
- Να επιδείξουν πολύ καλή κατανόηση θεωριών κοινωνικών επιστημών που σχετίζονται με τη δημόσια διοίκηση και τη διακυβέρνηση και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης,
- Να αξιολογήσουν νέες εξελίξεις στη δημόσια διοίκηση και τη διακυβέρνηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
- Να λειτουργούν ως ανεξάρτητες μονάδες, καθώς και ως μέλη μιας ομάδας,
- Να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες ερευνητικές μεθοδολογίες στους τομείς της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης,
- Να κατανοήσουν το πλαίσιο ανάπτυξης της δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο,
- Να εκτιμήσουν τη σχέση δημόσιας διοίκησης και διακυβέρνησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η βελτίωση του ρόλου της κυβέρνησης στην κοινωνία, σε γενικές γραμμές ονομάζεται Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να εξετάζουν θεσμούς και διαδικασίες του δημόσιου τομέα όπως επίσης και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμβάλουν στην διαχείριση, τη διατήρηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών ενός κράτους. Ρόλος των αποφοίτων θα είναι επίσης και η βιώσιμη ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους μέσα από την ανάπτυξη, τη φροντίδα για τη ρύθμιση διαδικασιών που διασφαλίζουν την προστασία και τα δικαιώματα κάθε πολίτη και εξασφαλίζουν μια δημοκρατική κοινωνία.
Η συστηματική εφαρμογή πολιτικών διακυβέρνησης όμως, μπορεί να εφαρμοστή και σε ιδιωτικούς οργανισμούς οι όποιοι έχουν συστήματα και προωθούν κοινωνικές εταιρικές δράσεις. Το πτυχίο Δημόσιας Διοίκησης και Διακυβέρνησης έχει πολλές εφαρμογές και απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στη Δημόσια Υπηρεσία σε ερευνητικά έργα, μεγάλους οργανισμούς και εταιρίες σε νοσοκομεία, στη εκπαίδευση, σε Δημοτικές Υπηρεσίες και γενικά όπου απαιτείται δημιουργία και εποπτεία συστημάτων και διαδικασιών.

Δεξιότητες: Επικοινωνιακές Δεξιότητες, Διαπραγματευτικές και Διπλωματικές Ικανότητες, Οργάνωση και Διοικητική Αντίληψη, Αναλυτικές Ικανότητες, Ικανότητες Επίλυσης Προβλημάτων, Μεθοδική και Οργανωμένη Προσέγγιση, Σεβασμό σε Αξίες και Διαδικασίες, Ομαδική Εργασία, Επάρκειας στη Χρήση της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Αριθμητικών Δεδομένων

Τομείς Εργοδότησης: Δημόσιος Τομέας, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιδιωτικός Τομέας, Μη κυβερνητικές Οργανώσεις, Διεθνείς Οργανισμοί, Πολιτική

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Διοικητικός Λειτουργός σε όλους τους τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (δημόσια διοίκηση, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, τοπική αυτοδιοίκηση). Διοικητικά Στελέχη σε ιδιωτικές επιχειρήσεις η τράπεζας. Διοικητικός Αξιωματούχος σε πλειάδα υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στέλεχος Κοινωνικού Ερευνητικούς Οργανισμού. Σύμβουλος Δημοσίων Υποθέσεων. Συντονιστής Έργων και Δράσεων με επίκεντρο τη νεολαία. Στέλεχος Εθελοντικού Οργανισμού. Συντεχνιακοί Σύμβουλοι.

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές

Απόφοιτοι οι οποίοι επιθυμούν περαιτέρω επαγγελματική κατάρτιση θα μπορούν να ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς όπως το δίκαιο, τη διαχείριση της υγείας και των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, και την εθελοντική εργασία. Περαιτέρω μελέτη είναι επίσης δυνατή σε τομείς όπως το μάρκετινγκ, η χρηματοδότηση, διοίκηση επιχειρήσεων. Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια διοίκηση επικεντρώνεται στη διαχείριση όλων των πτυχών της δημόσιας υπηρεσίας σε κρατικό και τοπικό επίπεδο. Δίνεται έμφαση σε τομείς όπως η δημόσια διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, διακυβερνητικές σχέσεις και οργανωτική διαχείριση.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας