Προπτυχιακά:
Marketing & Επικοινωνία

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα ΜΜΕ & Επικοινωνία προσφέρει υψηλού επιπέδου σπουδές στους τομείς της θεωρητικής εκπαίδευσης, της πρακτικής άσκησης και της έρευνας. Σκοπός του προγράμματος είναι η διεπιστημονική εκπαίδευση των φοιτητών και η καλλιέργεια ανεξάρτητης κριτικής σκέψης. Τα μαθήματα θεωρητικού και πρακτικού προσανατολισμού είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εφοδιάσουν τους φοιτητές με τα απαραίτητα εκείνα εργαλεία που αντανακλούν τις ανάγκες του χώρου των ΜΜΕ και του επιστημονικού πεδίου της επικοινωνίας.

Οι φοιτητές στο τέλος των σπουδών τους θα μπορούν να:
- Αποδεικνύουν επικοινωνιακές και τεχνολογικές δεξιότητες
- Αντιλαμβάνονται σωστά την ανάπτυξη της τεχνολογίας στο χώρο των ΜΜΕ και της επικοινωνίας
- Αξιολογούν το πλαίσιο λειτουργίας των ΜΜΕ και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών
- Αξιολογούν πολιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά και κοινωνικά φαινόμενα
- Αποδεικνύουν ικανότητες αναλυτικής και κριτικής σκέψης
- Αντιλαμβάνονται τον ενημερωτικό χαρακτήρα των ΜΜΕ και το ηθικό πλαίσιο της επικοινωνίας
- Επιδεικνύουν επαγγελματική υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία σε ό,τι αφορά θέματα ταυτότητας, φυσικού περιβάλλοντος και ανθρώπινων δικαιωμάτων
- Υπερασπίζονται και να προάγουν την ελεύθερη, απροκατάληπτη και κριτική σκέψη
- Λειτουργούν εξίσου αποτελεσματικά, αυτόνομα και σε ομάδες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης περιλαμβάνουν εφημερίδες, περιοδικά, τηλεόραση, ραδιόφωνο, κινηματογράφο, ιστοσελίδες, και κάθε τεχνολογία που επιτρέπει τη διάδοση των πληροφοριών στο κοινό. Το Διαδίκτυο έχει φέρει νέες ταχύτητες στην ενημέρωση και έχει αναδιαμορφώσει το τομέα των Μεσών Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, παρέχοντας επίσης τη ευκαιρία ανατροφοδότησης από το κοινό. Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να σταδιοδρομήσουν σε διάφορους τομείς όπως μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολιτιστικούς φορείς αλλά και οργανισμούς παραγωγής ταινιών και βίντεο, ψηφιακά μέσα, δημοσιογραφία, τη γραφή και τη δημοσίευση, δημόσιες σχέσεις και διαφήμιση.

Δεξιότητες: Σωστός Χειρισμός του Προφορικού και Γραπτού Λόγου, Συνεχής Παρακολούθηση των Εξελίξεων, Ευχάριστη Προσωπικότητα, Πνεύμα Συνεργασίας και Ομαδικότητας, Ικανότητες Κριτικής και Δημιουργικής Ανάλυσης, Ικανότητες Έρευνας, Ομαδική Εργασία, Τήρηση των Προθεσμιών, Ικανότητες δικτύωσης και διασύνδεσης με πλειάδα ατόμων και οργανισμών

Τομείς Εργοδότησης: Εταιρείες Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ( τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφημερίδα); Εταιρίες Επικοινωνιών και Συμβούλων Δημοσίων Σχέσεων; Δημόσια Υπηρεσία; Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Διαφημιστικές Εταιρίες; Ψηφιακά Πολυμέσα; Εκδοτικοί οίκοι; Πολιτική; Εταιρίες Δημοσκοπήσεων

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Εκφωνητής, ραδιοφώνου, τηλεοράσεως, Υπεύθυνος Τύπου; Δημοσιογράφος, Ανταποκριτής; Συντάκτης, Ερευνητής Προγραμμάτων; Ειδικός Πολυμέσων; Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων; Διοργανωτής Εκδηλώσεων; Συγγραφέας

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Μπορείτε να επιλέξετε να αναβαθμίσετε τη σταδιοδρομίας σας και να βελτιώσετε τις πιθανότητες εργοδότησης αλλά και δικτύωσης σας με μεταπτυχιακές σπουδές στη δημοσιογραφία η δημόσιες σχέσεις .
Μεταπτυχιακές σπουδές στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας συνήθως προσφέρουν διάφορες επιλογές όπως Διαφήμιση, καλλιτεχνική διεύθυνση, Διαχείριση Στρατηγικής για δημιουργική τεχνολογία, Στρατηγική Επικοινωνιακή διαχείριση που εστιάζεται στη διαχείριση της επικοινωνίας σε έναν οργανισμό και Διοίκηση μέσων ενημέρωσης, το οποίο περιλαμβάνει το σχεδιασμό των μέσων ενημέρωσης, πολιτική μέσων μαζικής ενημέρωσης, καθώς και τη διαχείριση των μέσων ενημέρωσης. Το μεταπτυχιακό στις Δημόσιες Σχέσεις ενδυναμώνει ένα απόφοιτο που θέλει να κινηθεί σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως είναι οι ιδιωτικοί οργανισμοί, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί καθώς και η πολιτική

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας