Προπτυχιακά:
Ψυχολογία

Κοινωνική Εργασία

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Οκτώβριος 2021, Φεβρουάριος 2022
4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κύριο κριτήριο εισαγωγής ενός φοιτητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το Απολυτήριο Λυκείου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το πρόγραμμα ‘Κοινωνική Εργασία’ προετοιμάζει τους μαθητές για μια απαιτητική και προσοδοφόρα καριέρα ως βασικοί παράγοντες που υποστηρίζουν την ευημερία της κοινότητας. Το πρόγραμμα εστιάζει στο ρόλο του κοινωνικού λειτουργού στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και στον εντοπισμό και στην παροχή βοήθειας σε εκείνους που χρήζουν παρέμβασης. Το πρόγραμμα μελετάει θεωρία και πρακτική, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής υγείας και αναπηρίας, την απασχόληση με παιδιά και οικογένειες, μεθόδους αξιολόγησης, παρέμβασης και επανεξέτασης, και το νόμο.

Οι φοιτητές με το πέρας των σπουδών τους να είναι σε θέση
- Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να ασκήσουν συμβουλευτική – κοινωνική παρέμβαση σε άτομα, οικογένειες και ομάδες.
- Να διαφοροποιούν τους πολυσύνθετους ρόλους τους οποίους καλείται ο κοινωνικός λειτουργός να διαδραματίσει κατά την διάρκεια της άσκησης της κοινωνικής εργασίας και να είναι σε θέση να τους εξασκούν.
- Να ερμηνεύσουν τον τρόπο λειτουργίας του επαγγέλματος της κοινωνικής εργασίας να αναπαράγουν τις διάφορες μεθόδους, θεωρητικές προσεγγίσεις, και μοντέλα που χρησιμοποιούνται.
- Να εντοπίζουν, να περιγράφουν τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα και να είναι σε θέση να εκτιμούν τις υπάρχουσες ανάγκες, να τις κατηγοριοποιούν και να σχεδιάζουν μαζί με τον εξυπηρετούμενο, την ομάδα ή την κοινότητα, στρατηγικές παρέμβασης για την επίλυσή τους.
- Να συλλέγουν τις κατάλληλες πληροφορίες, να τις αξιολογούν και να συνθέτουν δράσεις μέσα από την ανάλυση προβλέποντας καταστάσεις αλλά και υποστηρίζοντας μεμονωμένα άτομα αλλά και κοινωνικά σύνολα που βρίσκονται σε ανάγκη.
- Να εφαρμόζουν αλλά και να σχεδιάζουν κοινωνική πολιτική καθώς και να αξιολογούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες με το σχεδιασμό κ τη συμμετοχή τους σε κατάλληλα ερευνητικά προγράμματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ο κοινωνικός λειτουργός προσφέρει υποστηρικτικές υπηρεσίες με σκοπό την πρόληψη ή την αντιμετώπιση ανθρώπινων αναγκών και κοινωνικών προβλημάτων. Οι υπηρεσίες του προσφέρονται κυρίως στα μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Το κύριο έργο του κοινωνικού λειτουργού επικεντρώνεται:
- Στη συμβουλευτική υποστήριξη κυρίως ατόμων που ανήκουν στα «ευπαθή» κοινωνικά στρώματα και βιώνουν ή απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.
- Στη συνεργασία με δημόσιους φορείς κοινωνικής πρόνοιας και οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης με σκοπό την ενημέρωση και υποστήριξη σε ζητήματα περίθαλψης ή χορήγησης επιδομάτων για άπορους, άτομα με αναπηρίες ή άλλες ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, αποφυλακισμένους, ανέργους.
- Στη συνεργασία με ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας, νοσοκομεία, κέντρα αποτοξίνωσης και σωφρονιστικά κέντρα, με σκοπό την κοινωνικοποίηση και την αποϊδρυματοποίηση των ατόμων που βρίσκονται σε αυτά.

Δεξιότητες: Επικοινωνιακές δεξιότητες, Ερευνητικές Ικανότητες, Υπομονή και ψυχραιμία, Αντικειμενική κρίση, Υπευθυνότητα, Εχεμύθεια, Συμπόνια, Ηθική, Ευσυνειδησία

Τομείς Εργοδότησης:
Δημόσιος & ιδιωτικός, Συμβουλευτικός, Τομέας Υγείας, Ερευνητικός, Εκπαιδευτικός, Κέντρα αποκατάστασης/Στέγες Ηλικιωμένων, Θεραπευτικές Κοινότητες, Μη Κερδοσκοπικός, Κοινωνική πρόνοια (Κέντρα Πρόληψης ή αποτοξίνωσης, σωφρονιστικά κέντρα, ιδρύματα προστασίας ευπαθών ομάδων)

Επιλογές Σταδιοδρομίας: Κοινωνικός Λειτουργός, Σύμβουλος Απεξάρτησης, Καθηγητής/Ακαδημαϊκός, Διοικητικός Λειτουργός

Μεταπτυχιακές / Επαγγελματικές Σπουδές
Απόφοιτοι του κλάδου Κοινωνικής εργασίας μπορούν να συνεχίσουν της σπουδές τους με Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες εργοδότησης του σαν διοικητικός λειτουργός σε διάφορους οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας.
Για μια επιτυχημένη ακαδημαϊκή/ερευνητική επαγγελματική πορεία, οι απόφοιτοι του κλάδου Κοινωνικής Εργασίας μπορούν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους με διδακτορικές σπουδές στον τομέα αυτό.

Πρόγραμμα Εργασιακής Εμπειρίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Το πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας του Γραφείου Καριέρας δίνει τη δυνατότητα σε τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές με ψηλή ακαδημαϊκή επίδοση να εργαστούν για περίοδο τριών μηνών σε θέσεις αντίστοιχες του κλάδου σπουδών τους. Το πρόγραμμα εμπλουτίζει το βιογραφικό του κάθε συμμετέχοντα, αφού αποκτά εργασιακή εμπειρία και Προσωπική Αξιολόγηση των Ικανοτήτων του από τον οργανισμό στον οποίο τοποθετείται. Κάποιες από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και στις οποίες τοποθετήθηκαν φοιτητές του Κλάδου της Ψυχολογίας είναι:
- Sesses
- Πολυδύναμο κέντρο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών ''ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ''
- Ariti CY
- Αροδαφνούσα
- Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου
- Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό
- Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού προγραμματισμού
- Europa Donna
- ΚΕΝΘΕΑ
- Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού
- Ίδρυμα Σοφία για τα Παιδιά
- Στέγη «Άγιος Χριστόφορος»
- Στέγη «Αγία Μαρίνα»

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας