Προπτυχιακά:
Ναυτιλιακά, Μηχανολογία & Τεχνολογία

Bachelor in Marine Electrical Engineering

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2020, Ιανουάριος 2021
4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Κάθε υποψήφιος πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να είναι κάτοχος τίτλου απόλυσης Ενιαίου Λυκείου ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού που να παρέχει δικαίωμα εισαγωγής σε Ανώτερες Σχολές ή του EUROPEAN BACCALAUREAT που εκδίδεται από Ευρωπαϊκό Σχολείο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή κάτοχος πτυχίου του Ενιαίου τριετούς κύκλου σπουδών Ναυτικού και Ναυτιλιακού τομέα ή τομέων Β’ κύκλου σπουδών TEE.
 • Να μην έχει τιμωρηθεί με στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων και να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή σε φυλάκιση ανώτερη του εξαμήνου καθ’ υποτροπή ή μεγαλύτερη του εξαμήνου για λαθρεμπόριο ή λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή για παράβαση του νόμου περί προστασίας του Εθνικού Νομίσματος ή για αδίκημα αναφερόμενο στην επί του πλοίου υπηρεσία και να μην έχει στερηθεί οριστικά το δικαίωμα να ασκεί το Ναυτικό επάγγελμα.
 • Να προσκομίσει γνωμοδότηση από κρατικό φορέα (νοσοκομείο, κέντρο υγείας) από την οποία, να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι σωματικά και πνευματικά υγιής και τεστ όρασης .
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι γνωρίζει καλώς κολύμβηση.
 • Φωτοαντίγραφο Διπλώματος επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 των Πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN η άλλου αναγνωρισμένου φορέα επικυρωμένο για τη γνησιότητα του από το μορφωτικό ακόλουθο της οικείας Πρεσβείας ή το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο (Βρετανικό Συμβούλιο, Ελληνοαμερικανική Ένωση).
 • Βεβαίωση του Λυκείου που έχει εκδώσει το Απολυτήριο ότι δικαιούται πρόσβαση στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας.
 • Επιτυχή συνέντευξη με τον Ακαδημαϊκό Διευθυντή του Προγράμματος στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σήμερα η οικονομική και οικολογική λειτουργία των πλοίων μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές αναφορικά με την τεχνική λειτουργία, επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού των πλοίων, σε πλωτές εγκαταστάσεις και χερσαίες λιμενικές εγκαταστάσεις, καθώς και να μπορούν επιτυχώς να σχεδιάζουν αποτελεσματικά, την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού. Το πρόγραμμα σπουδών είναι σύμφωνα με της απαιτήσεις της σύμβασης STCW 78/95 όπως τροποποιήθηκε, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της "Ναυτικής Υπηρεσίας Διοίκησης».

Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να αποδείξουν γνώσεις και δεξιότητες στους εξής δύο τομείς:

 • Θεμελιώδη Εκπαίδευση Μηχανικών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων: Λογισμός, Φυσική, Ηλεκτροτεχνολογία, Ηλεκτρονικά, Μηχανική, Επιστήμη Πληροφορικής, Επιστήμη των Υλικών, Βασικές Αρχές Αυτοματοποιημένου Ελέγχου, Οικονομικά, Αγγλική Γλώσσα, Έλεγχος Περιβάλλοντος, Τεχνική Τεκμηρίωση, Έλεγχος Ασφάλειας Πλοίων και Ευθύνες.
 • Εξειδικευμένες Γνώσεις Μηχανικών, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων: Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας, Συστήματα Ηλεκτρικής Πρόωσης Πλοίων, Ηλεκτρολογία, Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος και Εγκαταστάσεων Διανομής Φορτίου, Ηλεκτρικές Μηχανές και Εξοπλισμός, Συστήματα Καλωδίωσης Ηλεκτρικού Δικτύου, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Συστήματα και Αυτοματισμοί και Αυτόματου Ελέγχου των Ηλεκτρογεννητριών Πλοίων, Λειτουργία, Συντήρηση και Επισκευή μέσης / υψηλής τάσης Γεννητριών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συστημάτων Παροχής Ρεύματος, Ηλεκτρική ασφάλεια, Παρακολούθηση-έλεγχος-επισκευή και Συντήρηση συστημάτων Πληροφόρησης, Επικοινωνιών και Πλοήγησης Πλοίων, και Συστήματα Παρακολούθησης-ελέγχου-επισκευής και Συντήρηση Εγκαταστάσεων Φωτισμού Πλοίων.

Πρόγραμμα Σπουδών
Τα Προπτυχιακά Προγράμματα της NVNA χωρίζονται σε έναν αριθμό μαθημάτων, κάθε ένα από τα οποία έχει ένα αριθμό ακαδημαϊκών μονάδων (credits). Ένας προπτυχιακός φοιτητής πλήρους φοίτησης χρειάζεται τέσσερα (4) χρόνια για να ολοκληρώσει το Πτυχίο. Οι φοιτητές παρακολουθούν τα δύο πρώτα χρόνια στο New York College στην Αθήνα και τα υπόλοιπα δύο χρόνια στην NVNA, Βάρνα. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν σε θερινά sea camps στην Βάρνα για πρακτική σε βασικές ικανοτήτων και δεξιότητες ιστιοπλοΐας, κωπηλασίας, μηχανισμών πηδαλιούχησης και πρώτες βοήθειες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού Ναυτιλίας της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας Nikola Vaptsarov αποκτούν τίτλο σπουδών AEI Bachelor και ταυτόχρονα αποδεικτικό ναυτικής ταυτότητας Γ΄ τάξης Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού. Επίσης μπορούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε σχολές του εσωτερικού και εξωτερικού σε ειδικότητες που είναι αναγκαίες στο χώρο της Ναυτιλίας. Από τη στιγμή που ένας απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης επιλέξει τη σταδιοδρομία στη ναυτιλία, έχει προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και στη συνέχεια για επαγγελματική εξέλιξη με σημαντικές οικονομικές απολαβές.

Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν ως Ηλεκτροτεχνίτες και Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί.

Η σταδιοδρομία στη Ναυτιλία δεν περιορίζεται όμως μόνο στα πλοία. Γύρω απ' αυτή δραστηριοποιούνται και πολλοί άλλοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, όπως ναυτιλιακές επιχειρήσεις, ναυπηγήσεις, επισκευές, εφοδιασμοί, πρακτορεύσεις, νηογνώμονες, ασφαλίσεις, παρεμφερείς Δημόσιοι και Ιδιωτικοί Οργανισμοί κ.ά. Αυτοί προσφέρουν εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης και ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης, ανάλογα με τη θέληση και τη φιλοδοξία καθενός. Με τις γνώσεις και την εμπειρία που αποκτά ο Αξιωματικός όταν υπηρετεί στα πλοία, έχει όλες τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να σταδιοδρομήσει αργότερα και στην ξηρά. Πολλά ανώτερα και ανώτατα στελέχη που απασχολούνται σήμερα στους παραπάνω κλάδους προέρχονται από τις τάξεις των Αξιωματικών του Εμπορικού Ναυτικού.

Επαγγελματικά Δικαιώματα

 • Οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας έχουν πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Πλοήγησης και Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ και άδεια Γ' Μηχανικού από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας της Βουλγαρίας και σύμφωνα με τα παγκόσμια αναγνωρισμένα πρότυπα (STCW) του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας (I.M.O.).
 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα κατοχυρώνονται σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα της Εμπορικής Ναυτιλίας από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ναυτιλίας.( I.M.O.)
 • Οι απόφοιτοι της Ναυτικής Ακαδημίας Βάρνας που επιθυμούν να μετατρέψουν και να αναγνωρίσουν την άδεια τους, την καταθέτουν στο Ελληνικό Υπουργείο Ναυτιλίας και εντός 3 εργάσιμων ημερών παραλαμβάνουν την πιστοποίηση αναγνώρισης και μετατροπής της άδειας τους.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας