Προπτυχιακά:
Ψυχολογία

BSc (Hons) Psychology Science

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2020, Ιανουάριος 2021
3 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι σπουδές Ψυχολογίας που προσφέρει η Σχολή Κοινωνικών-Ανθρωπιστικών Επιστημών του Aegean College σε συνεργασία με το κρατικό βρετανικό πανεπιστήμιο Canterbury Christ Church University οδηγούν στον τίτλο σπουδών BSc (Hons) Psychology Science.

To πρόγραμμα σπουδών καλύπτει όλο το εύρος των θεωριών και ψυχοθεραπευτικών τεχνικών που εξετάζει η επιστήμη της Ψυχολογίας και είναι εναρμονισμένο με τις σύγχρονες ανάγκες ψυχικής υγείας και υποστήριξης.

Οι φοιτητές Ψυχολογίας του Aegean College αποκτούν τις θεωρητικές βάσεις στην ψυχολογική μελέτη και κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ερευνητικές δραστηριότητες πεδίου και προετοιμάζονται κατάλληλα για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, αλλά και για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Οι σπουδές Ψυχολογίας στο Aegean College βασίζονται σε ένα πρόγραμμα που καλύπτει όλα τα βασικά γνωστικά πεδία της Ψυχολογίας, όπως:

 • Θεωρίες Προσωπικότητας,
 • Βιολογικές Βάσεις της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς,
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία,
 • Γνωσιακή Ψυχολογία,
 • Νευροψυχολογία,
 • Κοινωνική Ψυχολογία και
 • Θεμελιώδεις αρχές Επιστημονικής Έρευνας.

Επίσης, πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση (work placement) σε επίπεδο παρατήρησης, με παρακολούθηση της θεραπευτικής διαδικασίας σε περιστατικά παιδιών και ενηλίκων, ώστε να αποκτήσουν την απαραίτητη για την επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους εμπειρική κατάρτιση και βιωματική γνώση.

Προθάλαμος της πρακτικής άσκησης αποτελεί η παρακολούθηση Σεμιναρίων Κλινικής Πρακτικής για Ψυχολόγους.

Δομή Προγράμματος
Το πρόγραμμα Ψυχολογίας του Aegean College είναι ένα πλήρες ακαδημαϊκό πρόγραμμα διάρκειας τριών ετών το οποίο εφοδιάζει τους φοιτητές με όλες τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες που οφείλει να διαθέτει ένας επαγγελματίας του χώρου.

Οι σπουδές ψυχολογίας στο Κολέγιο καλύπτουν όλο το εύρος των θεωριών στη σύγχρονη Ψυχολογία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην πρακτική άσκηση και στη μελέτη κλινικών περιστατικών σε πραγματικές συνθήκες.

1ο Έτος

 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία ως Φυσική και Κοινωνική Επιστήμη (Introduction to Psychology as a Natural and Social Science).
 • Βιολογικές Βάσεις της Συμπεριφοράς (Biological Bases of Behaviour).
 • Αρχές Μεθόδων Έρευνας και Ερευνητικών Δεξιοτήτων στην Ψυχολογία (Principles of Research Methods and Research Skills in Psychology).
 • Κοινωνική Ψυχολογία (Social Psychology).
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία Ι (Developmental Psychology I).
 • Πειραματικός Σχεδιασμός και Στατιστική Ι (Experimental Design and Statistics I).
 • Εισαγωγή στη Γνωστική Νευροψυχολογία (Introduction to Cognitive Neuropsychology).
 • Θεωρίες Προσωπικότητας και Ατομικές Διαφορές (Theories of Personality and Individual Differences).

2ο Έτος

 • Πειραματικός Σχεδιασμός και Στατιστική ΙΙ (Experimental Design and Statistics II).
 • Ψυχολογία της Μάθησης (Learning).
 • Ψυχολογία Αποκλίνουσας Συμπεριφοράς-Ψυχοπαθολογία (Abnormal Psychology).
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία ΙΙ (Developmental Psychology II).
 • Ψυχομετρία (Psychometrics).
 • Οργανωτική Ψυχολογία (Organisational Psychology).
 • Κακοποίηση και Βία (Abuse and Violence).
 • Θεραπευτικές Τεχνικές (Therapeutic Techniques).

3ο Έτος

 • Σκέψη και Γλώσσα (Thought and Language).
 • Μνήμη και Συνείδηση (Memory and Consciousness).
 • Αντίληψη και Προσοχή (Perception and Attention).
 • Κλινική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας (Clinical and Health Psychology).
 • Νευροψυχολογία και Νευροψυχοφαρμακολογία (Neuropsychology and Neuropsychopharmacology).
 • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης και Ειδικές Ανάγκες (Educational Psychology and Special Needs).
 • Πτυχιακή Εργασία (Final Year Project).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σταδιοδρομία
Οι κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Psychology Science είναι εις θέση να αντιμετωπίσουν ένα μεγάλο εύρος περιστατικών, να εργαστούν με άτομα όλων των ηλικιών και να αποκτήσουν εμπειρία σε διάφορα ζητήματα και παθολογίες (προσωπική ανάπτυξη και προβλήματα, ψυχικές-νευρολογικές διαταραχές, διαχείριση συναισθημάτων, στρες, διαπροσωπικές σχέσεις, έξεις κ.ά).

Μετά τις σπουδές ψυχολογίας στο Aegean College μπορούν να εργαστούν σε:

 • υπηρεσίες και κέντρα ψυχικής υγείας του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα,
 • Κέντρα Αποκατάστασης,
 • Νοσοκομεία,
 • Κέντρα Ειδικής Αγωγής,
 • ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας