Προπτυχιακά:
Ψυχολογία

BSc (Hons) in Psychology

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
CITY College, International Faculty of the University of Sheffield
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2020
36 - 48 μήνες
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

3ετές πρόγραμμα
- Στα 3ετή πτυχιακά προγράμματα του CITY College γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου, International Baccalaureate (IB) ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.
- Αποδεικτικά γλωσσομάθειας: Cambridge Advanced Certificate ή IELTS (6.0) ή TOEFL (550 paper based ή 213 computer based).

4ετές πρόγραμμα
- Στα 4ετή πτυχιακά προγράμματα του CITY College γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.
- Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο 4ετές πτυχιακό πρόγραμμα είναι η μερική γνώση της αγγλικής γλώσσας. Δεν απαιτείται τίτλος γλωσσομάθειας της Αγγλικής.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τους ανθρώπους: πώς σκέφτονται και ενεργούν, πώς αντιδρούν και αλληλεπιδρούν. Μελετά τη συμπεριφορά αλλά και τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τα κίνητρα που υποκινούν τη συμπεριφορά. Σήμερα είναι ένας από τους ταχύτερα εξελισσόμενους κλάδους. Η επιστήμη της Ψυχολογίας μελετά μία μεγάλη ποικιλία θεμάτων γύρω από τη μνήμη και τη λήθη, τη σκέψη, την επίλυση προβλημάτων, την εκμάθηση και την απόκτηση δεξιοτήτων, τη γλώσσα, την όραση και την ακοή, την αποφασιστικότητα, την προφορική και μη-προφορική επικοινωνία, την κοινωνική αλληλεπίδραση και τα συναισθήματα. Οι φοιτητές του τμήματος Ψυχολογίας αποκτούν γνώσεις για τις τεχνικές αξιολόγησης προσωπικότητας, την ευφυΐα, τις στάσεις των ατόμων, τις τεχνικές της συνέντευξης, τον σχεδιασμό ερευνών και την ανάλυση ερωτηματολογίων, την ανάπτυξη των παιδιών και τις μεθόδους διδασκαλίας και εκμάθησης. Υπάρχουν πάνω από πενήντα κλάδοι ψυχολογίας, όπως η κλινική, η συμβουλευτική, η κοινωνική, η γνωστική, η υγείας, η σχολική, η εκπαιδευτική, η εργασιακή, η αθλητική , η πειραματική, η δικανική ψυχολογία κ.ά..

Πρόγραμμα Σπουδών
1ο Έτος
Εισαγωγή στην Ψυχολογία Ι
Εφαρμοσμένη Ψυχολογία
Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις
Εισαγωγή στην Ακαδημαϊκή Χρήση των Αγγλικών Ι
Ακαδημαϊκές και Μεταφερόμενες Δεξιότητες: Αναζήτηση, Μελέτη και Συγγραφή
Εισαγωγή στην Ψυχολογία ΙΙ
Θετική Ψυχολογία
Δεξιότητες Υπολογιστών για Ψυχολόγους
Εισαγωγή στην Ακαδημαϊκή Χρήση των Αγγλικών ΙΙ
Ακαδημαϊκές και Μεταφερόμενες Δεξιότητες: Επικοινωνία και Προσωπική Εξέλιξη

2ο Έτος
Θέματα Ψυχολογίας Ι
Εισαγωγή στην Ψυχολογία της Υγείας
Κριτική Σκέψη
Δεξιότητες στην Ακαδημαϊκή Χρήση των Αγγλικών Ι
Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία
Θέματα Ψυχολογίας ΙΙ
Ανακαλύπτοντας την Επιστήμη
Δεξιότητες στην Ακαδημαϊκή Χρήση των Αγγλικών ΙΙ

Δύο μαθήματα επιλογής από το Τμήμα Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

3ο Έτος (στα Αγγλικά)
Aνάπτυξη παιδιών
Κοινωνική Ψυχολογία
Δομή και Λειτουργία της Νευροεπιστήμης
Μέθοδοι Έρευνας
Προηγμένες Δεξιότητες στην Ακαδημαϊκή Χρήση των Αγγλικών
Σύγχρονα Θέματα στην Ψυχολογία της Εκπαίδευσης
Ψυχολογικές Διαταραχές
Ψυχολογία της Εργασίας
Γλώσσα, Μνήμη και Σκέψη
Στατιστική
Αθλητική Ψυχολογία

4ο Έτος (στα Αγγλικά)
Σύγχρονα και Εφαρμοσμένα Θέματα στη Μελέτη της Προσοχής
Ερευνητική Εργασία
Εκτεταμένη Έκθεση στην Ψυχολογία
Ψυχοπαθολογία
Προηγμένη Κονωνική Ψυχολογία
Γνωστική Νευροψυχολογία
Ζητήματα στην Εφαρμοσμένη Αναπτυξιακή Ψυχολογία
Ατομικές Διαφορές
Συμβουλευτική Ψυχολογία
Γνώση και Συναισθήματα

Άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος του ‘Ψυχολόγου’
Οι απόφοιτοι μπορούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ως ‘Ψυχολόγοι’ και να ασκήσουν επίσημα το επάγγελμα του Ψυχολόγου στην Ελλάδα.

Tο πρόγραμμα αναγνωρίζεται από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στους αποφοίτους απονέμεται ο τίτλος σπουδών Bachelor of Science (Hons) in Psychology. Το πτυχίο απονέμεται απευθείας από το Πανεπιστήμιο του Sheffield.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας