Προπτυχιακά:
Χρηματοοικονομικά

BA (Hons) in Business Studies (Finance & Accounting)

Μοιράσου το
Φορέας Εκπαίδευσης:
CITY College, International Faculty of the University of Sheffield
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2020
4 χρόνια
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

  • Στα πτυχιακά προγράμματα (Bachelors) του Διεθνούς Τμήματος του Πανεπιστημίου του Sheffield, CITY College γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής.
  • Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο 4-ετές πτυχιακό πρόγραμμα είναι η μερική γνώση της Aγγλικής γλώσσας. Ωστόσο, δεν απαιτείται τίτλος γλωσσομάθειας της Αγγλικής. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση είναι η επιστήμη που ασχολείται με την προετοιμασία, την παρουσίαση, την ανάλυση και την ερμηνεία των χρηματοπιστωτικών στοιχείων μιας επιχείρησης ή οργανισμού με στόχο τη διαμόρφωση και εκτέλεση μιας αποτελεσματικής χρηματοοικονομικής στρατηγικής.

Η παγκοσμιοποίηση, ο εκσυγχρονισμός και η απελευθέρωση των χρηματοοικονομικών αγορών παγκόσμια αλλά και η νομισματική ενοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεταβάλλει το χρηματοοικονομικό περιβάλλον διεθνώς και έχει αυξήσει σημαντικά τη σπουδαιότητα της χρηματοοικονομικής λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων. Οι φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης αποκτούν ολοκληρωμένες γνώσεις οικονομικής ανάλυσης και διαχείρισης χαρτοφυλακίων και μαθαίνουν να ερευνούν, να χρησιμοποιούν και να ερμηνεύουν τις τρέχουσες πρακτικές της Λογιστικής και των βασικών χρηματοοικονομικών δεικτών. Οι απόφοιτοι απολαμβάνουν εξαιρετικές προοπτικές καριέρας.

Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος «Σπουδές Επιχειρήσεων» είναι οι εξής:

  • Να παρέχει στους φοιτητές ερευνητική και θεωρητική γνώση στον τομέα της διοίκησης μέσω της υψηλής ποιότητας διδασκαλίας που προσφέρει, καθώς επίσης και μια σταθερή βάση για την ευρύτερη προσωπική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη.
  • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για την μελλοντική τους απασχόληση σε βασικούς λειτουργικούς τομείς μιας επιχείρησης, όπως είναι ο χρηματοοικονομικός τομέας, το μάρκετινγκ, οι ανθρώπινοι πόροι, η διοίκηση.
  • Να συνδυάσει την θεωρία της Διοίκησης Επιχειρήσεων με την πράξη μέσω της ανάπτυξη στενών σχέσεων με τον πραγματικό κόσμο των επιχειρήσεων.
  • Να επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν και να αναπτύξουν μια σειρά κατάλληλων τεχνικών, διαπροσωπικών και γνωστικών δεξιοτήτων, έτσι ώστε να εξελιχθούν σε αποτελεσματικούς διαχειριστές καταστάσεων.
  • Να επιτρέψει στους φοιτητές να αποκτήσουν και να αναπτύξουν την ικανότητα ανάλυσης καταστάσεων, λήψης αποφάσεων, και επίλυσης προβλημάτων, έτσι ώστε να εξελιχθούν σε αποτελεσματικούς μάνατζερς.
  • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για περαιτέρω σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1ο έτος

Εισαγωγή στην Διοίκηση των Επιχειρήσεων
Ποσοτικές Μέθοδοι για Επιχειρήσεις και Χρηματοοικονομικά
Ακαδημαϊκές και Μεταφερόμενες Δεξιότητες
Δεξιότητες Υπολογιστών για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Αρχές Μικροοικονομίας
Δεξιότητες στην Ακαδημαϊκή Χρήση των Αγγλικών
Αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ευρωπαϊκή Ένωση
Αρχές Μακροοικονομίας
Πληροφοριακά Συστήματα για Διοίκηση Επιχειρήσεων
Εισαγωγή στα Ακαδημαϊκά Αγγλικά

2ο έτος

Επιχειρησιακή Επικοινωνία
Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
Εισαγωγή στην Λογιστική
Εισαγωγή στο Δίκαιο
Ακαδημαϊκές Δεξιότητες στα Αγγλικά
Αρχές της Στατιστικής των Επιχειρήσεων
Αρχές Μάρκετινγκ
Αρχές Λογιστικής
Δημόσια Οικονομική
Ακαδημαϊκές Δεξιότητες στα Αγγλικά

3ο έτος

Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Στρατηγικές Διοίκησης και Μάρκετινγκ
Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Διοικητικών Αποφάσεων
Διοικητική Λογιστική
Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Συμπεριφορά Καταναλωτή
Αρχές Εμπορικού Δικαίου
Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και Αγορές
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Ηθική

Επιλογή δύο μαθημάτων από τα παρακάτω
Βιώσιμη Ανάπτυξη και η Οικολογία των Επιχειρήσεων
Κατανόηση των Διεθνών Συγκρούσεων
Κοινωνιολογία
Διεθνής Πολιτική
Ελευθερίες των Πολιτών
Νομικό Περιβάλλον των Επιχειρήσεων
Κατανοώντας την Παγκοσμιοποίηση
Θετική Ψυχολογία

4ο έτος

Στρατηγική των Επιχειρήσεων
Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Λογιστική με Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Χρήμα και Τράπεζες

Επιλογή έξι μαθημάτων από τα παρακάτω
Χρηματοοικονομικά Εργαλεία και Συμπεριφορά Αγοράς
Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ανάλυση Χαρτοφυλακίου και ασφάλεια
Διοίκηση με την χρήση της Τεχνολογίας της Πληροφορικής
Κοστολόγηση
Ελεγκτική
Διεθνές Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Λογιστική Ομίλων Επιχειρήσεων και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Εισαγωγή στην Οικονομετρία

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στους αποφοίτους απονέμεται ο τίτλος σπουδών Bachelor of Arts (Hons) in Business Studies (Finance and Accounting).
Το πτυχίο απονέμεται απευθείας από το University of Sheffield.
Το πτυχίο που παίρνουν οι απόφοιτοι του CITY είναι αναγνωρισμένo από τον επίσημο βρετανικό φορέα αναγνώρισης πτυχίων, το UK NARIC (αντίστοιχο βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ, πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας