Προπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

BSc in Applied Management - DISTANCE LEARNING

Μοιράσου το
Οκτώβριος 2020
4 έτη
Bachelor
Εξ' Αποστάσεως
Αγγλικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

• Συμπληρωμένη αίτηση.
• Αποδεικτικό ολοκλήρωσης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Αποδεδειγμένη ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας: TOEFL 500 ή IELTS 5.0.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Επισκόπηση
Το πρόγραμμα σε Applied Management (εφαρμοσμένο μάνατζμεντ) απευθύνεται σε εκείνους που κατέχουν τίτλους, διπλώματα ή πιστοποιητικά σε εξειδικευμένες περιοχές. Ο συγκεκριμένος τίτλος είναι σχεδιασμένος ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όσων έχουν ήδη αποκτήσει επαγγελματική εκπαίδευση σε τεχνικά κολλέγια, τεχνολογικά ιδρύματα, στρατιωτικά σχολεία, σχολεία συνδεδεμένα με τη βιομηχανία ή χώρους εκπαίδευσης σε κάποιο τομέα εξειδίκευσης. Σε συνδυασμό με τα μαθήματα γενικής παιδείας και επιχειρήσεων, αυτός ο τίτλος θα σας προετοιμάσει ώστε να εξελιχθείτε σε διοικητικές περιοχές σχετικές με το τομέα εξειδίκευσής σας.

Στόχοι
Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να:
• Επιδείξουν την ικανότητα εφαρμογής της θεωρίας και των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης σε πρακτικά θέματα και προβλήματα που τα στελέχη του κέντρου αποφάσεων κάθε επιχείρησης είναι πιθανόν να αντιμετωπίσουν.
• Επιδείξουν ικανότητα τόσο στη γραπτή όσο και στη προφορική επικοινωνία μέσω των ερευνητικών εργασιών, των επαγγελματικών σημειώσεων, των επίσημων επιστολών, των γραπτών αναφορών, των προφορικών παρουσιάσεων και των συζητήσεων εντός της τάξης.
• Χρησιμοποιήσουν εγκεκριμένες τεχνικές για την επιτυχή ανάλυση και σύνθεση αριθμητικών πληροφοριών με έμφαση στους τομείς των χρηματοοικονομικών, της στατιστικής και της ποσοτικής ανάλυσης, όπως εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις.
• Αναδείξουν κατάλληλα ηγετικά γνωρίσματα και ομαδικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια των ομαδικών δραστηριοτήτων και συνεργατικών έργων που θα διενεργούνται και/ή θα εκκινούν από τον διδάσκοντα.
• Επιδείξουν δεξιότητα στη χρήση της πληροφορικής και ικανότητα αναφορικά με τη γνώση της πληροφορικής.
• Επιδείξουν την ικανότητα να εντοπίζουν ηθικά ζητήματα σε διάφορες επιχειρηματικές καταστάσεις και να διαμορφώνουν στοιχειοθετημένες θέσεις σε απάντηση αυτών των ζητημάτων.
•Είναι έτοιμοι για την ανάληψη επαγγελματικών ευθυνών και για τη συνέχιση σπουδών ανάλογων με το επίπεδο του πτυχίου τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πλεονεκτήματα
• Μαθήματα που ξεκινούν όλη τη διάρκεια του έτους και επιτρέπουν τη γρήγορη ολοκλήρωση των σπουδών
• Online μαθήματα στα οποία υπάρχει πρόσβαση 24 ώρες καθημερινά από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο
• Υψηλής ποιότητας διδακτικό προσωπικό που παρέχει διδασκαλία σε θεωρία και πράξη
• Ελεύθερη online διδακτική υποστήριξη σε επιλεγμένες θεματικές περιοχές
• Πρόσβαση σε κατάλληλους τοπικούς καθηγητές και υπηρεσίες ακαδημαϊκής υποστήριξης

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας