Προπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

Bachelor in Management

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2020
3 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχοι
Το προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση του Université Toulouse 1 Capitole, Graduate School of Management - ΙΑΕ, είναι ένα τριετές πρόγραμμα που έχει ως στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν τις αναλυτικές ικανότητες, τις τεχνικές και διαπροσωπικές δεξιότητες που θα χρειαστούν στο κόσμο των επιχειρήσεων, της έρευνας και της δημόσιας διοίκησης, καθώς και να παρέχει μια σταθερή κατανόηση της θεωρίας του management. Το πρόγραμμα ξεχωρίζει από άλλα παρόμοια λόγω του σύγχρονου προγράμματος σπουδών και του έντονα ποσοτικού προσανατολισμού του. Οι σπουδαστές θα αναπτύξουν ένα ισχυρό υπόβαθρο στη στατιστική, τα μαθηματικά, τις νέες τεχνολογίες, στις μεθόδους λήψης αποφάσεων και στα οικονομικά, καθώς και μία εις βάθος κατανόηση των εννοιών και θεμάτων που σχετίζονται με ποικίλα πεδία που περιλαμβάνει η διοίκηση όπως η ηγεσία, ο σχεδιασμός, η στελέχωση και η οργάνωση. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν συστηματική γνώση των αρχών του μάνατζμεντ, οι οποίες σχετίζονται με όλες τις δραστηριότητες του συντονισμού ανθρώπων και της διάθεσης πόρων με τον καλύτερο τρόπο ώστε να επιτευχθούν οι επιθυμητοί στόχοι κάθε οργανισμού.

Πρόγραμμα Μαθημάτων
Μαθήματα Πρώτου Έτους
Πληροφοριακά Συστήματα για Μάνατζερς Ι
Μάνατζμεντ Ι
Δίκαιο Ι
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι
Οικονομικά Ι
Λογιστική
Business English
Πληροφοριακά Συστήματα για Μάνατζερς ΙΙ
Μάνατζμεντ ΙΙ
Δίκαιο ΙΙ
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ
Οικονομικά ΙΙ
Προσομοίωση Επίπεδο 1*
Business English
Μαθήματα Δευτέρου Έτους
Πληροφοριακά Συστήματα για Μάνατζερς ΙΙΙ
Μάνατζμεντ ΙΙΙ*
Δίκαιο ΙΙΙ
Θεωρία Πιθανοτήτων και Έρευνα
Διαχείριση Έργου
Χρηματοοικονομικά Επιχειρήσεων
Business English
Πληροφοριακά Συστήματα για Μάνατζερς IV
Μάνατζμεντ IV
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού*
Στατιστική
Βιομηχανική Στρατηγική και Οικονομικά
Προσομοίωση Επίπεδο 2*
Business English
Μαθήματα Τρίτου Έτους
Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων:
Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων
VBA Προγραμματισμός
Πολιτισμός
Δίκαιο:
Εμπορικό Δίκαιο
Κοινωνικό Δίκαιο
Business English
Τεχνικές Ελέγχου
Μάρκετινγκ
Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας
Τεχνικές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών:
Διοικητική Λογιστική
Πολιτικές Επενδύσεων
Business English
Μάνατζμεντ:
Οργάνωση Επιχειρήσεων και Διοίκηση
Διαχείριση Παραγωγής
Προσομοίωση Επίπεδο 3*

*Το μάθημα αυτό διδάσκεται στην Αγγλική γλώσσα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Καριέρα
Για όσους σχεδιάζετε την άμεση είσοδο στην αγορά εργασίας, το πτυχίο αυτό παρέχει υψηλής αξίας γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να επιτύχετε σε μια ποικιλία βασικών θέσεων στις επιχειρήσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν τράπεζες, μικρές επιχειρήσεις, πολυεθνικές εταιρείες και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις. Ως απόφοιτοι θα έχετε τις απαιτούμενες δεξιότητες για να γίνετε επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, με το Πτυχίο στη Διοίκηση από UT1 μπορείτε να γίνετε δεκτοί στα περισσότερα MBA και MA ή / και MSc προγράμματα που προσφέρονται στο New York College, καθώς και από άλλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Τα προσόντα εισόδου για μεταπτυχιακές σπουδές διαφέρουν από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο. Ωστόσο, το πτυχίο του UT1 είναι διεθνώς αναγνωρισμένο.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας