Προπτυχιακά:
Διοίκηση Επιχειρήσεων

BSc (Hons) Business Administration

Μοιράσου το
ΑΘΗΝΑ
Οκτώβριος 2020, Ιανουάριος 2021
3 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχος τίτλος.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

To BSc (Hons) Business Administration που προσφέρει το Aegean College είναι ένα τριετές πρόγραμμα σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, που σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές στον κόσμο της αγοράς με βάση τις πλέον σύγχρονες και εξελιγμένες επιχειρησιακές θεωρίες.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε συνεργασία με το Canterbury Christ Church University.

Το πρόγραμμα BSc (Hons) Business Administration συνδυάζει δημιουργικά τη θεωρία με την πράξη, επιτρέποντας στους φοιτητές να αποκτήσουν βαθιά γνώση των διάφορων πτυχών της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στις διεθνείς επιχειρησιακές πρακτικές, τόσο σε αυτές που αναπτύσσονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως.

Το επιχειρείν σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η επίδραση των κοινωνικών και δημογραφικών αλλαγών στις αγορές και τις επιχειρήσεις, το μάρκετινγκ και η ανάπτυξη νέων προϊόντων, η λογιστική παρακολούθηση μιας επιχείρησης και η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων αποτελούν μερικά από τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος BSc (Hons) Business Administration.

1o έτος

 • Λογιστική της Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Accounting).
 • Ανάπτυξη Ακαδημαϊκών Δεξιοτήτων (Developing Graduate Skills).
 • Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Introduction to Management Science).
 • Εισαγωγή στα Οικονομικά (Introduction to Economics).
 • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ (Introduction to Marketing).
 • Το Ανθρώπινο Δυναμικό στις Επιχειρήσεις (People in Organisations).

2ο έτος

 • Ηγεσία και Διοίκηση (Leadership and Management).
 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ (e-Marketing).
 • Διοίκηση Διαδικασιών (Management of Operations).
 • Διαχείριση Έργων (Project Management).
 • Συμπεριφορά Καταναλωτή (Consumer Behaviour).
 • Ανάπτυξη Αειφόρων Επιχειρήσεων (Developing Sustainable Enterprise).

3ο έτος

 • Διερεύνηση και Μελέτη Στρατηγικών (Exploring Strategy).
 • Διεθνείς Επιχειρήσεις (International Business).
 • Διεθνές Μάρκετινγκ (International Marketing).
 • Ηθική των Επιχειρήσεων (Business Ethics).
 • Διοίκηση και Διαχείριση Γνώσης (Knowledge Management).
 • Διοίκηση Υπηρεσιών (Service Management).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σταδιοδρομία

Οι απόφοιτοι του Aegean College κάτοχοι πτυχίου BSc (Hons) Business Administration έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να απασχοληθούν επαγγελματικά σε όλους τους τομείς της οικονομίας ως διοικητικά στελέχη (managers).

Μπορούν να σταδιοδρομήσουν σε διάφορους εργασιακούς χώρους στον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο Τομέα, καθώς και να εργαστούν ως Ελεύθεροι Επαγγελματίες με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Η αναγνώριση του Τίτλου σπουδών γίνεται μέσω της διαδικασίας που ακολουθείται στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

ΔΙΔΑΚΤΡΑ
Για πληροφορίες σχετικά με τα δίδακτρα επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας