Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Διογένους 6, 2404
T. +357 22 713000
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ποιοτική εκπαίδευση με έντονη έμφαση στην απασχολησιμότητα των φοιτητών του ενώ έχει καθιερωθεί για τη συνεχή επένδυση του στην τεχνολογία αιχμής, στην έρευνα και καινοτομία, αλλά και για την αγαστή συνεργασία με τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και την κοινωνία. Την τελευταία δεκαετία το Πανεπιστήμιο καλλιεργεί κουλτούρα εκσυγχρονισμού που έχει ως αποτέλεσμα στη ραγδαία ανάπτυξη η οποία ξεπέρασε κάθε προσδοκία, αναβαθμίζοντας την ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο και καθορίζοντας ένα σαφή διεθνή προσανατολισμό για το πανεπιστήμιο και τη χώρα.

Διακρίσεις και Αναγνωρίσεις

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ειναι το πρώτο εκπαιδευτικό ίδρυμα σε όλη την Κύπρο και Ελλάδα στο οποίο έχει δοθεί η ανώτατη διάκριση ECTS Label (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης που απονεμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας, μέσω αυτής της διαδικασίας τις άριστες επιδόσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου.

Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
Σταθμό στη δυναμική και εξελισσόμενη πορεία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου αποτελεί η αναγνώριση του από το ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο που έχει εγκριθεί από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι τίτλοι σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι ισότιμοι και αντίστοιχοι προς τους τίτλους των Ελληνικών ΑΕΙ, αφού τα προγράμματα καλύπτουν τις προϋποθέσεις των αντίστοιχων προγραμμάτων των Ελληνικών Πανεπιστήμιων.

Ιατρική Σχολή
Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου βραβεύτηκε με δυο πρώτα βραβεία, μετά από διαγωνισμό, από την Crestron International Awards στις κατηγορίες Best Medical Installations (Βέλτιστες Ιατρικές Εφαρμογές) και Best Medical Solutions (Βέλτιστες Εκπαιδευτικές Λύσεις)

Το Πρώτο Science Shop στην Κύπρο
Στο διεθνή και ευρωπαϊκό χάρτη των "Science Shop" έβαλε την Κύπρο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με την ίδρυση του πρώτου "Science Shop" που αποτελεί ένα από τα 30 που λειτουργούν σήμερα στην Ευρώπη. Το "Science Shop" είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου 'Living Knowledge' International Science Shop. Στην Κύπρο το πρώτο "Science Shop" έχει ενσωματωθεί και λειτούργει στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα από το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα PERARES (Public Engagement with Research and Research Engagement with Society, 7th framework program).Λειτούργει στις εγκαταστάσεις του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με την αξιοποίηση των εργαστηριών του πανεπιστημίου, των καθηγητών και των φοιτητών του. Σε συνεργασία με τις κοινωνικές ομάδες προχωρεί με συντονισμένο τρόπο στην επιστημονική επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν την Κυπριακή κοινωνία και οικονομία.

Microsoft Innovation Center
European University Cyprus was selected by Microsoft to establish its Microsoft Innovation Center in Cyprus. Microsoft Innovation Centers (MIC’s) are state of art technology facilities for collaboration on innovative research, technology or software solutions, involving a combination of government, academic and industry participants. There are now more than 100 Microsoft Innovation Centers worldwide.

Προγράμματα Σπουδών

ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στον φορέα εκπαίδευσης.