ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σπουδές: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατηγορίες Προπτυχιακών

v

Βρέθηκαν 127 Προπτυχιακά

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2019
3 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την οικονομική συλλογιστική και τις ποσοτικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν στον τομέα των οικονομικών....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2019
3 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την οικονομική συλλογιστική και τις ποσοτικές δεξιότητες και γνώσεις που απαιτούνται για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν στον τομέα των οικονομικών....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2019
36 μήνες
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά
Το BSc in Business είναι ένα πτυχίο με διεθνή χαρακτήρα τοποθετημένο μέσα σε ένα ισχυρό πλαίσιο κοινωνικών επιστημών, σχεδιάστηκε για να αναπτύξει άριστες αναλυτικές δεξιότητες, ανεκτίμητες στη διοίκηση επιχειρήσεων για τη ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2019
3 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά
Το πρόγραμμα αρχικά αποβλέπει στην θεμελίωση της οικονομικής θεωρίας και του αναγκαίου μαθηματικού και στατιστικού υπόβαθρου. Στη συνέχεια, εμβαθύνει αυτή τη διανοητική πλατφόρμα με μια ευρεία επιλογή εξειδικευμένων μαθημάτων, ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2019
3 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά
Το πρόγραμμα αποβλέπει στην κατανόηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που έχουν μια τεράστια επίδραση σε παγκόσμιο επίπεδο....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2019
3 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά
Το πρόγραμμα αποβλέπει στην κατανόηση του πεδίου της Διεθνούς Ανάπτυξης και της προσπάθειας να κατανοηθούν και να διαμορφωθούν οι διαδικασίες των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών, προκειμένου να μειωθεί η φτώχεια και να δημιο...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2019
3 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά
Το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσετε τις Διεθνείς Σχέσεις που ξεκίνησαν ως μια ανάγνωση του διεθνούς συστήματος που αποτελείται πρωτίστως από έθνη-κράτη....
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2019
3 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά
Το πρόγραμμα σας δίνει τη δυνατότητα να συνδυάσετε τη μελέτη τόσο της πολιτικής επιστήμης όσο και των διεθνών σχέσεων. Ο τρόπος με τον οποίο η πολιτική εξουσία διανέμεται και οργανώνεται εντός του κράτους και μεταξύ των κρατών...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2019
3 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά
Το πρόγραμμα Προπονητικής παρέχεται από το τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του DEI College σε συνεργασία με το καινοτόμο Πανεπιστήμιο του Northampton....
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2019
4 έτη
Bachelor
Πλήρους
Αγγλικά
Το προκαταρκτικό έτος είναι μια γέφυρα μεταξύ των σημερινών γνώσεων του υποψηφίου και των απαιτήσεων εγγραφής στο πρώτο έτος των Αγγλικών Πανεπιστημίων.Επιπλέον εαν ο/η υποψήφιος/α δεν έχει σχετικά υψηλό βαθμό στο Απολυτήριο ή ...
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2019
3 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά
Ο δυναμικός χαρακτήρας της Νομικής επιστήμης είναι πια ιδιαίτερα αισθητός τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας και καθιστά την ορθή υπαγωγή των παραμέτρων του εκάστοτε νομικού προβλήματος στο υφιστάμενο εθνικό και διεθνές δί...
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2019, Ιανουάριος 2020
4-5 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά
Η Σχολή Μηχανικών του Mediterranean College λειτουργεί από το 2005, ανοίγοντας το δρόμο για την παροχή ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα στον τομέα της Επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού. Σήμερα, συνεργάζεται με ...
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Οκτώβριος 2019, Ιανουάριος 2020
4-5 έτη
Bachelor
Πλήρους
Ελληνικά, Αγγλικά
Η Σχολή Μηχανικών του Mediterranean College λειτουργεί από το 2005, ανοίγοντας το δρόμο για την παροχή ιδιωτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα στον τομέα της Επιστήμης του Μηχανολόγου Μηχανικού. Συγκεκριμένα, παρείχε ...
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νοέμβριος 2019
3 έτη
Bachelor
Πλήρους , Μερικής
Αγγλικά
Η γνώση του μάρκετινγκ και της προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών αποτελεί έναν διαφοροποιητικό παράγοντα κλειδί για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Το BA in Business (Marketing) είναι μέρος μίας ομάδας προγραμμάτων ......
ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νοέμβριος 2019
3 έτη
Bachelor
Πλήρους
Αγγλικά
Computing graduates can be employed in any company that utilizes computer systems, that is from small sized business to large corporations. Almost every company in the modern world has the need for Information Technology specia...