Σεμινάριο σε αίθουσα:
Ψυχολογία, Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία / Επαγγελματικά

ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ PORTAGE

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Διαγνωστική και Θεραπευτική Μονάδα για το Παιδί Σπύρος Δοξιάδης

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Ψυχολογία, Συμβουλευτική / Ψυχοθεραπεία / Επαγγελματικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Η κα Άσπα Καλπαδάκη είναι ψυχολόγος με εξειδίκευση στον τομέα της πρώιμης παρέμβασης. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της, BA Psychology, Deree College, MA Psychology of Mental Handicap, University of Keele, Μεγάλη Βρετανία, εκπαιδεύτηκε στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης Portage το οποίο απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά που παρουσιάζουν διαταραχές στην ανάπτυξη. Από το 1984 έως το 1991, εργάστηκε ως σύμβουλος του Portage σε εκπαιδευτικούς και ιατροπαιδαγωγικούς φορείς, Addison House, Enfield, Thorpe Coombe Children’s Centre και Whitefield School and Centre, Waltham Forest, London. Εκτός από το κλινικό έργο και την εποπτεία των θεραπευτών, συμμετείχε στη διεξαγωγή σεμιναρίων. Το 1987 έλαβε πιστοποίηση εκπαιδευτή στo Portage από το National Portage Association.
H κα Mαίρη Χαμάουι, είναι παιδοψυχολόγος με γνώσεις και εμπειρία στην αναπτυξιακή ψυχολογία και την πρώιμη παρέμβαση
Σπουδές:
• Bachelor of Arts, Framingham State College, Μασαχουσέτη, Η.Π.Α. (Μάιος 1985) Major : Ψυχολογία , Minor : Κοινωνιολογία ,Concentration: Κοινωνικές Υπηρεσίες (Human Services) Έπαινος : Magna Cum Laude
• Master of Arts, University of Keele, Μεγάλη Βρετανία, (Δεκέμβριος 1988) Psychology for Mentally Handicapped – Community Services

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, όπως ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς, λογοπεδικούς, εργοθεραπευτές, οι οποίοι έχουν βασικές γνώσεις εξελικτικής ψυχολογίας και συμβουλευτικής γονέων. Η εμπειρία με παιδιά ηλικίας 0-6 ετών κρίνεται απαραίτητη.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών που δουλεύουν με παιδιά βρεφικής και νηπιακής ηλικίας με αναπτυξιακές δυσκολίες στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης - Portage. Το πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της πρώιμης παρέμβασης και στοχεύει στο να αποκτήσει το παιδί καινούριες δεξιότητες σφαιρικά σε όλους τους τομείς ανάπτυξης καθώς και στην ενίσχυση του γονιού στο γονεϊκό του ρόλο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο έχει ένα θεωρητικό και ένα πρακτικό σκέλος:
1. «Βασική εκπαίδευση στο Portage» η οποία διαρκεί 4 ημέρες (32 ώρες) και περιγράφεται αναλυτικότερα στο πρόγραμμα.
2. Πρακτική εκπαίδευση με εποπτεία στο χώρο της Διαγνωστικής και Θεραπευτικής Μονάδας για το παιδί «Σπύρος Δοξιάδης», η οποία περιλαμβάνει 16 συνεδρίες, σε χρονική διάρκεια 4 έως 5 μηνών.

Η παρακολούθηση ολόκληρου του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική. Στο τέλος θα δοθεί «βεβαίωση βασικής εκπαίδευσης Portage» σε όσους ολοκληρώσουν επιτυχώς όλα τα στάδια του σεμιναρίου.

1Η Ημέρα
- Εισαγωγή: Πρώιμη Παρέμβαση: Αρχές και Θεωρία
- Πρόγραμμα Πρώιμης Παρέμβασης Portage: Περιγραφή του προγράμματος
- Δομή και Υλικό
- Κατάλογος Αξιολόγησης Δεξιοτήτων: Περιγραφή και χορήγηση
- Παρουσίαση Περιστατικού
- Άσκηση: Συμπλήρωση Καταλόγου Αξιολόγησης Δεξιοτήτων
- Ομιλία

2Η Ημέρα
- Ομιλία
- Ο ρόλος του συμβούλου του Portage - Επίσκεψη στο σπίτι
- Παρατήρηση συμπεριφοράς και ορισμός διδακτικών στόχων - Ασκήσεις
- Κριτήρια επιλογής άμεσων και μακροπρόθεσμων διδακτικών στόχων - Ασκήσεις
- Ομιλία

3Η Ημέρα
- Τεχνικές διδασκαλίας (Ι) Ανάλυση σε επιμέρους δεξιότητες - Ασκήσεις
- Τεχνικές διδασκαλίας (ιι) Ανάλυση σε εκπαιδευτικά βήματα - Ασκήσεις
- Ομιλία
- Ενίσχυση του ρόλου των γονέων

4Η Ημέρα
- Ομιλία
- Προβλήματα συμπεριφοράς - Τρόποι Παρέμβασης - Ασκήσεις
- Γενίκευση Δεξιοτήτων - Ο ρόλος του παιχνιδιού

ΟΜΙΛΗΤΕΣ:
Ειδικότητες
- αναπτυξιακή παιδίατρος
- παιδοψυχίατρος
- λογοπεδικός
- εργοθεραπευτής
- οικογενειακός θεραπευτής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΕΝΑΡΞΗ: Ιανουάριος 2015 – Μάιος 2015
ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 2 συνεχόμενα Σαββατοκύριακα 09:00-17:00. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του σεμιναρίου θα ανακοινωθούν κατά την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Βασική εκπαίδευση: 4 ημέρες (32 ώρες) - Πρακτική εκπαίδευση: 16 συνεδρίες, σε χρονική διάρκεια 4 έως 5 μηνών
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 900 ευρώ
Το ποσό καταβάλλεται ως εξής: 100 ευρώ προκαταβολή και το υπόλοιπο σε πέντε ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση ακύρωσης ή διακοπής της συμμετοχής η προκαταβολή δεν επιστρέφεται.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 15 άτομα. Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί στους εκπαιδευθέντες πιστοποιητικό παρακολούθησης.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας