Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

Φορολογική Λογιστική – Μηχανογραφημένη Λογιστική Β’ Κατηγορίας Βιβλία - Απλογραφική Μέθοδος - Φορολογικές Δηλώσεις Φυσικών Προσώπων & Εταιρειών | UNISOFT | EXTRA EPSILONNET - Προετοιμασία Έναρξης Λογιστικού & Φοροτεχνικού Γραφείου

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
ΚΕΜΕ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
05/10/2019
30 ώρες

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από έμπειρους Λογιστές, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι με μεγάλη προϋπηρεσία στον τομέα τους, και κάτοχοι λογιστικών γραφείων, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε απόφοιτους λυκείου, φοιτητές, καθώς επίσης και σε πτυχιούχους όλων των σχολών και ελεύθερους επαγγελματίες, που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη φορολογική λογιστική και τις πρακτικές εφαρμογές της.

ΣΚΟΠΟΣ

Η παροχή πλήρους πρακτικής κατάρτισης των σπουδαστών, σε θέματα που αφορούν στην ολοκληρωμένη τήρηση Βιβλίων Β΄ Κατηγορίας, όπως αυτή πραγματοποιείται σε όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περίγραμμα Σπουδών-Θεματικές Ενότητες:

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
• Διαδικασία έναρξης – τροποποίησης & διακοπής επιτηδεύματος ατομικών επιχειρήσεων και εταιρειών
• Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)
• Νέο Φορολογικό Νομοσχέδιο (3842/2010, 4172/2013, 4173/2013)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
• Ενημέρωση βιβλίου Εσόδων – Εξόδων (καταχώρηση εγγραφών)
• Υπολογισμός ΦΠΑ Περιοδικής Δήλωσης
• Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες (ενδοκοινοτικές συναλλαγές)
• Υπολογισμός μισθοδοσίας – Κρατήσεις υπέρ ΙΚΑ
• Μισθοδοσία ΦΜΥ – ΑΠΔ – Ε7
• Μητρώο Παγίων
• Διενέργεια αποσβέσεων χρήσης
• Κλείσιμο βιβλίων – Τέλος χρήσης
• Συμπλήρωση και υποβολή φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων και εταιρειών (Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε9)
• Εκκαθάριση φόρου
• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:ΚΕΦΑΛΑΙΟ ERP – ATLANTIS ERP

Βεβαιώσεις Σπουδών: Μετά το τέλος του προγράμματος παρέχεται Βεβαίωση Σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας του Υπουργείου Παιδείας (Αριθμ. Άδειας ΕΟΠΠΕΠ 2101023).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας.
  • Δυνατότητα ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα για εργαζομένους και κατοίκους άλλων πόλεων.
  • Το σεμινάριο είναι 100% πράξη. Όλα τα μαθήματα γίνονται σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας, σε εργαστήρια Η/Υ .
  • Διδάσκουν Επαγγελματίες
  • Τμήματα έως 10 ατόμων
  • Προσωπικός Η/Υ για κάθε σπουδαστή
  • Διάρκεια Σεμιναρίου: 1 Μήνας (30 ώρες)
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας