Κατηγορία:
Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Κτήρια & Κατασκευές

Εφαρμογές Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) – Νέος Τρόπος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Engineering Intelligence

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Κτήρια & Κατασκευές

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε φοιτητές και αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ Πολιτικών και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του σεμιναρίου είναι να εισάγει το μηχανικό στην πρακτική εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού και του νέου τρόπου έκδοσης οικοδομικών εργασιών. Γίνεται αναλυτική επεξήγηση των επιμέρους άρθρων του ΝΟΚ {(Νόμος 4067/2012 ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - ενημερωμένος σύμφωνα με την απόφ. 63234/1-12-2012 – Τεύχος Τεχνικών οδηγιών, τον Ν.4178/2013 – Κεφάλαιο Γ’,– τον Ν.4258/2014, Κεφάλαιο Γ’ – τον Ν. 4315/14 ΦΕΚ 269Α’ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ (ΑΡΘΡΟ 7-10)} με επισήμανση των σημαντικών του διαφορών με τον ΓΟΚ/85, όπως ίσχυε μέχρι τον Ιούνιο του 2011) με τη χρήση επεξηγηματικών σχεδίων και παραδειγμάτων.
Επιπλέον γίνεται αναφορά στα άρθρα του κτιριοδομικού κανονισμού όπως αυτά εντάσσονται στον ΝΟΚ, στη νομοθεσία των χώρων στάθμευσης και σε όλα εκείνα τα στοιχεία που καλείται ο νέος μηχανικός να λάβει υπόψη του ώστε να ολοκληρώσει τη μελέτη ενός κτιρίου, αναφορικά με τη θέση του στο οικόπεδο, το σχήμα του, την επιφάνειά του, το ύψος του.
Τέλος παρουσιάζεται η σχετική με την έκδοση των οικοδομικών αδειών νομοθεσία (όπως διαμορφώθηκε με τον Ν.4495/17), η κατηγοριοποίηση των οικοδομικών αδειών και η ηλεκτρονική διαδικασία με αναφορά σε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – μελέτες.
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ύλη Σεμιναρίου – Ενδεικτική Θεματολογία :
Α) ΝΟΚ – ν.4067/2012
• Άρθρο 1, Πεδίο εφαρμογής
• Άρθρο 2, Ορισμοί
• Άρθρο 3, Ορισμοί συντελεστών και Μεγεθών
• Άρθρο 11, Συντελεστής δόμησης
• Άρθρο 12, Ποσοστό Κάλυψης
• Άρθρο 13, Συντελεστής όγκου
• Άρθρο 14, Θέση κτιρίου και εγκαταστάσεων
• Άρθρο 15, Ύψος Κτιρίου, Πλάτος Δρόμου - Αφετηρία Μέτρησης Υψών
• Άρθρο 16, Στοιχεία στις όψεις του κτιρίου
• Άρθρο 17, Κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους, περιφράγματα
• Άρθρο 19, Κατασκευές πάνω από το κτίριο
• Άρθρο 23, Υφιστάμενα κτίρια
• Άρθρο 26, ΑΜΕΑ – μελέτη προσβασιμότητας
• Άρθρο 27, Ειδικές διατάξεις
Τα ανωτέρω συνοδεύονται από τις αντίστοιχες ερμηνευτικές εγκυκλίους, επεξηγηματικά σχέδια και παραδείγματα.

Β) ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4067)

Γ) ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Δ) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ, ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ.
Αναφορά στις σχετικές διατάξεις του Ν.4495/2017

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Τρίτη 04/6 – Πέμπτη 06/6 – Τρίτη 11/6 – Πέμπτη 13/6 και σε ώρες 18:00 – 22:00

Πλεονεκτήματα σεμιναρίου :
• Πιστοποιητικό παρακολούθησης Engineering-Intelligence
• Κάρτα μέλους Engineering- Intelligence Club
• Έκπτωση 20% σε περίπτωση που παρακολουθήσετε και κάποιο άλλο από τα διαθέσιμα σεμινάρια μας
• Αίθουσες Διδασκαλίας με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα και προσωπικό Η/Υ για κάθε εκπαιδευόμενο

Εκπαιδευτικό υλικό:
- Μπλοκ σημειώσεων και στυλό.
- Σημειώσεις εισηγητού & επιπρόσθετο ψηφιακό υλικό.

Ειδικές προσφορές - Επιδότηση :
• Προσφέρονται ειδικές τιμές για συμμετοχές σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή μαζί με κάποιον / κάποιους γνωστούς ή συναδέλφους σας.
• Παρέχονται ειδικές τιμές για εταιρικές εκπαιδευσεις σε κλειστά τμήματα.
• Δυνάτότητα επιδότησης του κόστους συμμετοχής από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ (0,24%)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας