Κατηγορία:
Βιομηχανία & Τεχνικά, Ηλεκτρολογικά, Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Ενέργεια & Τεχνολογία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ & ΚΙΝΗΣΗ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
KAFKAS INSTITUTE of Training & Development

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μακράκος Νίκος
(ΑΒΒ- Local Product Group Manager, Drives Front End Sales, Robotics and Motion)
- Executive MBA in Athens - University of Bath
- MSc in Electrical Power - University of Newcastle upon Tyne

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς
• Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάτες - Συντηρητές
• Επιβλέποντες
• Τεχνικούς ασφαλείας
• Εκπαιδευτικούς
• Φοιτητές
Σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασική γνώση σχετικά με την αρχή λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων και της διαδικασίας μελέτης διαστασιολόγησης τους

ΣΚΟΠΟΣ

Μετά το τέλος του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζουν και περιγράφουν την αρχή λειτουργίας των ηλεκτρικών κινητήρων
• Γνωρίζουν τις κατηγορίες ηλεκτρικών κινητήρων που χρησιμοποιούνται πιο συχνά στη βιομηχανία σήμερα
• Αναγνωρίζουν και υπολογίζουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για την διαστασιολόγηση ενός ηλεκτρικού κινητήρα και των γραμμών τροφοδοσίας του
• Γνωρίζουν και επιλέγουν διαφορετικούς τρόπους προστασίας για έναν ηλεκτρικό κινητήρα
• Γνωρίζουν τους κατάλληλους τρόπους εκκίνησης και ελέγχου ενός κινητήρα
• Εκπονούν ολοκληρωμένη μελέτη για την τροφοδοσία και κανονική λειτουργία μιας εγκατάστασης κίνησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η εισαγωγή στη διανομή & στην κίνηση παρέχει όλη την απαραίτητη θεωρητική γνώση σχετικά με βιομηχανικές εγκαταστάσεις και συγκεκριμένα τις εφαρμογές, που περιλαμβάνουν ηλεκτρικούς κινητήρες και εξοπλισμό για τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
Θεματικές ενότητες | Περιεχόμενα:
1. Εισαγωγή στους ηλεκτρικούς κινητήρες
2. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά κινητήρων και επιλογή
3. Προστασία ηλεκτρικών κινητήρων
4. Εκκίνηση κινητήρων
5. Αντιστάθμιση ισχύος
6. Προγραμματισμός soft starters και inverters
7. Αντιμετώπιση σφαλμάτων σε κυκλώματα κίνησης
8. Υλοποίηση βασικών εφαρμογών (έλεγχος αντλίας με αντιμετώπιση υδραυλικού πλήγματος, έλεγχος κινητήρα τοπικά και εξ’ αποστάσεως, έλεγχος PID κτλ)
9. Πρακτική εφαρμογή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κόστος σεμιναρίου & Παροχές: Διατίθεται Δωρεάν
Συνέργεια: ABB 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας