Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Project Management

Προετοιμασία για την Πιστοποίηση Agile PMI-ACP

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Critical Path - Consulting & Training

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Project Management

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο Γιάννης Βιθυνός, Ηλ. Μηχ. ΕΜΠ, MSc. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στη Διαχείριση σύνθετων Έργων τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Είναι ιδρυτής της Critical Path Consulting & Training, εταιρείας που ασχολείται αποκλειστικά με τη Διαχείριση Έργων. Είναι πιστοποιημένος Project Manager Professional (PMP) από το Project Management Institute (PMI), ενώ είναι κάτοχος του Advanced Project Management Certification (APMC) αλλά και του MCTS για το MS Project 2010. Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ελληνικού τμήματος του PMI και ήταν μέλος της οργανωτικής επιτροπής του 1ου Συνεδρίου Project Management στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006. Επίσης, είναι μέλος του ΕΔΔΕ (ελληνικού Member Association του IPMA) και αξιολογητής για το Διεθνές Βραβείο Αριστείας Έργων του IPMA.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του PMI για την πιστοποίηση PΜΙ-ACP. Επίσης απευθύνεται σε όσους θέλουν μια συστηματικότερη και πρακτικής φύσεως γνωριμία με τις Agile μεθοδολογίες. Σύμφωνα με το PMI, οι προϋποθέσεις για την συμμετοχή στις εξετάσεις του ACP είναι (για όσους έχουν πτυχίο επιπέδου batchelor ή ανώτερο) τουλάχιστον 12 μήνες (2000 ώρες) γενικής επαγγελματικής εμπειρίας σε ομάδες έργων τα τελευταία 5 χρόνια και 8 μήνες (1500 ώρες) εμπειρία σε Agile ομάδες τα τελευταία 2 χρόνια. Η απαίτηση για τις 2000 ώρες γενικής εμπειρίας σε ομάδες έργων δεν υφίσταται για όσους έχουν ήδη πιστοποίηση PMP. Ακόμα, απαιτούνται τουλάχιστον 21 ώρες εκπαίδευσης (PDU) σε Agile θέματα – οι οποίες καλύπτονται από αυτό το σεμινάριο.

ΣΚΟΠΟΣ

Βασικός στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να περάσουν τις εξετάσεις για την πιστοποίηση Agile Certified Practitioner (PMI-ACP®), την πιο πρόσφατη πιστοποίηση του Project Management Institute (PMI®). H Agile προσέγγιση στη διαχείριση έργων αποκτά όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση: οι βασικές της αρχές κωδικοποιούνται στο Agile Manifesto του 2001 και υλοποιείται με μεθοδολογίες όπως Scrum, Extreme Programming, Kanban, DSDM κ.α. Το σεμινάριο αυτό παρουσιάζει όλες τις πλευρές της Agile προσέγγισης, καλύπτοντας τόσο τα agile εργαλεία και τεχνικές (50% της εξέτασης), όσο και τις 43 γνώσεις και δεξιότητες που αποτελούν το υπόλοιπο 50% της εξέτασης.

Οφέλη σεμιναρίου
Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα:
Έχετε καλύψει την εκπαιδευτική προαπαίτηση των 21 contact hours για την εξέταση PMI-ACP.
Γνωρίζετε την διαδικασία της αίτησης, την μορφή και το περιεχόμενο της εξέτασης PMI-ACP.
Κατανοείτε τις διαφορές της agile προσέγγισης από τις κλασικές προσεγγίσεις στη διαχείριση έργων.
Γνωρίζετε τα βασικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών μεθοδολογιών που υποστηρίζουν την agile προσέγγιση: scrum, extreme programming, DSDM κλπ.
Γνωρίζετε τα βασικά agile εργαλεία και τεχνικές.
Γνωρίζετε τις 43 περιοχές γνώσεων και δεξιοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην ύλη του PMI-ACP.
Έχετε χρησιμοποιήσει το εργαλείο για Agile Project & Lifecycle Management της VersionOne, της πρώτης εταιρείας που εστίασε την δραστηριότητά της αποκλειστικά στον χώρο του agile.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
Οι Εξετάσεις Για Την Πιστοποίηση ACP
Τα Πλεονεκτήματα Της Πιστοποίησης.
Προϋποθέσεις.
Η Διαδικασία Της Αίτησης.
Οι Εξετάσεις: Μορφή και Περιεχόμενο.
Continuing Certification Requirements (CCR).
Εισαγωγή στην Agile Προσέγγιση
Η ιστορία του Agile. Agile Manifesto.
Μεθοδολογίες: scrum, XP, DSDM κα.
Agile έναντι waterfall.
Εργαλεία και Τεχνικές
Communications
Planning, Monitoring & Adapting
Agile Estimation
Agile Analysis & Design
Product Quality
Soft Skills Negotiation
Value-based prioritization
Risk Management
Metrics
Value stream analysis
Γνώσεις και Δεξιότητες
Επίπεδο 1 (18 γνώσεις/δεξιότητες). Περιλαμβάνονται: community & stakeholder values, building empowered teams, coaching & mentoring, feedback, incremental delivery, prioritization, motivation κ.α.
Επίπεδο 2 (12 γνώσεις/δεξιότητες). Περιλαμβάνονται: agile frameworks & terminology, business case development, continuous improvement processes, participatory decision models, value-based analysis κα.α
Επίπεδο 3 (13 γνώσεις/δεξιότητες). Περιλαμβάνονται: agile contracting, agile project accounting, globalization, culture & team diversity, principles of system thinking, vendor management, failure modes κ.α.
Ανασκόπηση και Πρακτική Εξάσκηση
Βασικά Σημεία Σεμιναρίου.
Μεθοδολογία Μελέτης.
Τα Μυστικά της Επιτυχίας!

Εκπαιδευτικό Υλικό
Η ύλη βασίζεται στην τελευταία έκδοση του PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Examination Content Outline και στον βιβλιογραφικό οδηγό του PMI για την πιστοποίηση PMI-ACP. Σημειώνεται ότι στο σεμινάριο παρουσιάζεται και το εργαλείο για agile project & lifecycle management της VersionΟne, ενώ δίνονται πλήρεις σημειώσεις, εκπαιδευτικό υλικό, βοηθήματα μνήμης, πολλαπλά τεστ και ασκήσεις κλπ. Επίσης, δίνεται το βιβλίο προετοιμασίας: "PMI-ACP Exam Prep, Premier Edition: A Course in a Book for Passing the PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP) Exam" του Mike Griffiths .

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας