Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Εργατικά / Ασφαλιστικά

Εργατικά με Η/Υ & Χειρόγραφα - Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% (Α2)

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Power Tax Training

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Τρόποι Παρακολούθησης Σεμιναρίου
1. Φυσική Παρουσία στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Power Tax Training
ή
2. Live E-Learning

Γίνε εσύ ο Ειδικός... ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 100% Επίκαιρο εργαστηριακό σεμινάριο μισθοδοσίας Προσαρμοσμένο στη ΝΕΑ εργατική νομοθεσία
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, Ν.4093/2012, Ν.4046/2012, άρθρο 25 Ν.4208/18.11.2013, Ν.4144/2013 & Ν.4254/2014, Ν.4225/2014 έως & άρθρο 72 Ν. 4331/2015

Α. Εισαγωγικές Έννοιες -Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το νέο πλαίσιο μετά την ΕΓΣΣΕ του 2017
• Α.2.1 Έννοια διακρίσεις συμβάσεις εργασίας (εξαρτημένης εργασίας-ανεξάρτητων υπηρεσιών)
• Α.2.2 Διακρίσεις μισθωτών - ( υπάλληλοι εργάτες)
• Α.2.3 Σύνοψη σύμβαση εργασίας (προϋποθέσεις έγκυρης σύμβασης)
• Α.2.4 Σύμβαση ορισμένου -αορίστου χρόνου- σύμβαση έργου
• Α.2.5 Ένταξη σε συλλογική σύμβαση εργασίας (κλαδική ,εργασιακή ή άλλη)
• Α.2.6 Οι Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας για τα εισοδήματα από Μισθωτή Εργασία
A2.7. Απογραφή Οντότητας σε ΕΦΚΑ - Επικουρικά Ταμεία
• Α.2.8 Διαδικασία και συμπλήρωση Εντύπων σε Κοινές Επιχειρήσεις
• Α.2.9 Διαδικασία και συμπλήρωση Εντύπων σε Οικοδομικές Επιχειρήσεις
A2.10. Υποχρεώσεις Υπαλλήλου Μισθοδοσίας κατά την Πρόληψη
o Α.2.11 Συμβάσεις εργασίας – Πρόσληψη Συμπλήρωση Εντύπων Ε3, Ε4 – Έννοιες Υπαλλήλου – Εργάτη, (χρονικά περιθώρια πρόσληψης)
o Α.2.12 Διαδικασίες με Ο.Α.Ε.Δ. –Επ. Εργασίας–Ι.Κ.Α.- ΕΦΚΑ
o Α.2.13 Ωράρια εργασίας – μεταβολές
o Α.2.14 Μισθωτοί – Χρονικά όρια εργασίας συμπληρωμένα υποδείγματα
o Α.2.15 Μισθοδοσία, Εύρεση Μισθού, ΚΑΔ. Ειδικότητας
o Α.2.16 Γιατρός Εργασίας, Τεχνικός Ασφαλείας
o Α.2.17 Αποδοχές (Ημ/σθιο, Ωρομίσθιο, Απουσίες, Συστήματα εργασίας, Υπερωρίες, Υπερεργασία κ.λ.π)
o Α.2.18 Κρατήσεις για φόρο, ασφαλιστικά Ταμεία
Α2.19. Αμοιβή της Εργασίας
o Α.2.20 Εκτός έδρας – Υπερωρίες – Δώρα Χριστουγέννων – Πάσχα – Επιδόματα
o Α.2.21 Ωρομίσθιο, Ημερομίσθιο
o Α.2.22 Αποζημίωση απολυόμενων – Καταγγελία σύμβασης -Διαθεσιμότητα -Ε6
o Α.2.23 Ημέρες υποχρεωτικής-προαιρετικής αδείας-Άνευ αποδοχών-Εργάνη Ε11
o Α.2.24 Ασθένεια, μητρότητα, Στράτευση
o Α.2.25 Επίδομα Ισολογισμού
o Α.2.26 Ασθένεια, Λοχεία, Προστασία Μητρότητας, Στράτευση
o Α.2.27 Αποδοχές που υπόκεινται σε εισφορές, χρόνος καταβολής εισφορών
o Α.2.28 Προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ
o Α.2.29 Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Α.Π.Δ (ΙΚΑ)
o Α.2.30 Νέος Εργατικός Νόμος 3846/2010, Διαλείπουσα Εργασία ,ΛΟΙΠΑ
o Επίκαιρα Θέματα: Εργόσημο, Σερβιτόροι, Οικοδομοτεχνικά, Οικόσιτο Προσωπικό,
Α2.31 Ποινολόγιο, Πρόστιμα της Εργατικής Νομοθεσίας
o Α.2.32 Πρόστιμο σε εκπρόθεσμη υποβολή πρόσληψης
o Α.2.33 Πρόστιμο σε απασχόληση επιδοτούμενου ανέργου
o Α.2.34 Πίνακας ανά παράβαση και πρόστιμο
o Α.2.35 Δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τις επιχειρήσεις
o Α.2.36 Άσκηση αιτήσεων θεραπείας
Α2.37. Λύση Σύμβασης Εργασίας, Έντυπα Ε5 Οικιοθελής, Ε6 Απόλυσης, Ε7 λήξης Σύμβασης
• Α.2.38 Καταγγελία σύμβασης εργασίας, Συμπλήρωση εντύπου καταγγελίας Ε6 <<ΕΡΓΑΝΗ>>, πραγματικές εφαρμογές
• Α.2.39 Υπολογισμός και καταβολή της αποζημίωσης, Απαγόρευση απόλυσης, Περιορισμός αποζημίωσης
• Α.2.40 Οικειοθελής αποχώρηση, Γνωστοποίηση στο <<ΕΡΓΑΝΗ>>
• Α.2.41 Αποχώρηση προς συνταξιοδότηση
• Α.2.42 Ομαδικές απολύσεις
• Α.2.43 Αναλυτικά Υποδείγματα για κάθε περίπτωση, Διευκρινίσεις ηλεκτρονικής υποβολής των εντύπων Ε3-Ε11, κρίσιμα σημεία ελέγχου
• Α.2.44 Τεστ Πιστοποίησης
Α2.45. Πρακτικά Παραδείγματα - Εργαστήριου σε Πραγματικά Δεδομένα
• Α.2.46 Αναλυτικοί υπολογισμοί παραδείγματα
• Α.2.47 Νόμιμες & Καταβαλλόμενες Αποδοχές , Δώρα, Επιδόματα
• Α.2.48 Υπολογισμός εμμίσθου, ημερομισθίου, ωρομισθίου,
• Α.2.49 Υπολογισμός μερικής & εκ περιτροπής απασχόλησης,
• Α.2.50 Αποδείξεις Πληρωμών, Βεβαιώσεις Αποδοχών,
• Α.2.51 Έλεγχος Μισθοδοτικών Καταστάσεων & Λοιπές Εκτυπώσεις
• Α.2.52 Άδεια, επίδομα και αποδοχές άδειας μισθωτών
• Α.2.53 Γονική άδεια, Ασθένεια, Άδεια γάμου κ.λ.π.
• Α.2.54 Ημέρες υποχρεωτικής αργίας
• Α.2.55 Ετεροχρονισμένη & βραχεία Ασθένεια, αφαίρεση επιδ. μητρότητας
• Α.2.56 Μονοήμερες άδειες, άνευ αποδοχών, βιβλίο αδειών, μεταφορά αδείας
• Α.2.57 Ειδικά θέματα -ανάπτυξη
• Α.2.58 Πλήρης σε μερική απασχόληση, διαδοχικές συμβάσεις, δανεισμός
• Α.2.59 Bonus, Χειρισμός Υπερωριών, Μειωμένο Ωράριο
• Α.2.60 Μείωση Προσωπικού, Λύσεις Προβλήματα Διαδικασίες
• Α.2.61 Πρακτική ΤΕΙ
• Α.2.62 Τεστ Πιστοποίησης
Α2.63. Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ
o Α.2.64 Εκμάθηση υποβολής Εντύπων σε ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ
o Α.2.65 Τι θα ελέγχεται οπωσδήποτε πριν την Οριστικοποίηση
Α2.66. Τα 20 απαραίτητα έγγραφα σε Ελέγχους ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ
 Α.2.67 Πίνακας με τα 20 απαραίτητα που θα σας ζητήσει ο έλεγχος, με όλες τις απαραίτητες υποδείξεις - τι να προσέξετε και τι να αποφύγετε
 Α.2.68 Συμπληρωμένα Υποδείγματα με τα 20 απαραίτητα που θα σας ζητήσει ο έλεγχος,
Α2.69. ΕΦΚΑ: όλα τα βήματα για την Ηλεκτρονική αίτηση Συνταξιοδότησης
o Α.2.70 Καταμέτρηση Ενσήμων μέσα από το πληροφοριακό σύστημα atlas
o Α.2.71 Νέα όρια Ηλικίας, πλήρης και μειωμένη σύνταξη
o Α.2.72 Σύνταξη μετόχου Α.Ε., ΕΠΕ
o Α.2.73 Αναλυτικοί Πίνακες για πλήρη και μειωμένη σύνταξη

Τα προγράμματα που διδάσκονται και χορηγούνται στον κάθε σπουδαστή μας, στο συγκεκριμένο σεμινάριο είναι:
1. Εxtra Μισθοδοσία της EpsilonNet
2. HRM μισθοδοσία της DataCommunication
3. Union Μισθοδοσία»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 2 μήνες 70 ώρες

1Η ΕΝΑΡΞΗ 10/9/2019
Ώρες 18.00-21.15
ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

2Η ΕΝΑΡΞΗ 5/10/2019
Ώρες 10.00-14.15
ΣΑΒΒΑΤΟ

Αρχική Τιμή Σεμιναρίου:………………..700,00 €
Νέα τελική Τιμή:……………………………550,00 €, Συνολικές ώρες σεμιναρίου 70 ώρες
Τιμή για φοιτητές και ανέργους:……490,00 €

* Ευκολίες πληρωμής, με δόσεις στο Κέντρο μας. Έως &6 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικής κάρτας.

Το Power-Tax-Training είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

Πλήρως επικαιροποιημένο με όλες τις αλλαγές που έχουν επέλθει έως και το νόμο 4225/2014 και θα συμπεριλάβει στην ύλη του και όλους τους εργατικούς νόμους που θα ψηφιστούν έως και τον Ιούνιο του 2017.
Δικαίωμα παρακολούθησης του συγκεκριμένου σεμιναρίου εφ’ όρου καριέρας. Σε όλους τους σπουδαστές μας που έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα να το παρακολουθήσουν για μια φορά ακόμα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
• Kαθηγητές με πολυετή εμπειρία.
• Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό: 12 φυλλάδια, περίπου 1000 σελίδων, πλήρως ενημερωμένο με όλες τις τελευταίες αλλαγές.
• Τμήματα ολιγομελή με προσωπικόυπολογιστή για τον κάθε σπουδαστή.
Βεβαίωση σπουδών σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας μας από τον ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείο Παιδείας (Α/21666-ΦΕΚ.3145/27.11.2012).
• Τα σεμινάρια είναι επιδοτούμενα 100%. ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ.
• Όλα τα σεμινάρια διατίθενται και μέσω e-learning σε όλη την Ελλάδα.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας