Κατηγορία:
Πληροφορική, Oracle / Cisco / Δίκτυα

SAP για Αρχάριους

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
AQS - Advanced Quality Services Ltd.

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Πληροφορική, Oracle / Cisco / Δίκτυα

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Δημήτρης Χατζηγιαννάκης
Πρώην partner της SAP HELLAS και συγγραφέας των βιβλίων «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη Βοήθεια των Πληροφοριακών Συστημάτων SAP» και «Κοστολόγηση Βιομηχανικού Προϊόντος». Διαθέτει μακρά εμπειρία στην παραμετροποίηση Λογισμικών ERP και MRP II και στη Διεύθυνση Παραγωγής και Συντήρησης Βιομηχανικών Μονάδων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το Σεμινάριο, απευθύνεται σε όλα τα Στελέχη των Επιχειρήσεων που δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένα με το Σύστημα SAP που έχει εγκατασταθεί στην Επιχείρηση ή στον Οργανισμό που εργάζονται.

ΣΚΟΠΟΣ

Με το Σεμινάριο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες:
1. Να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία Δόμησης και Λειτουργίας του Συστήματος SAP, τη χρηστικότητα, τη λειτουργικότητα και τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του σε σχέση με άλλα Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων και τέλος μέσω αυτού να αποκτήσουν τη δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης των Διαδικασιών που υποστηρίζει.
2. Να σχηματίσουν άποψη για το πώς μπορούν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Συστήματος σε καίριες Λειτουργίες / Διευθύνσεις του Οργανισμού τους, όπως η Διαχείριση της Λογιστικής, της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Πωλήσεις / Προμήθειες / Αποθήκη / Παραγωγή / Διανομή), των Ανθρωπίνων Πόρων, των Σχέσεων με Πελάτες και Προμηθευτές, καθώς και να αντιληφθούν πώς οι ανάγκες αυτής της Διαχείρισης υποστηρίζονται από σχετικά υποσυστήματα Αναφορών, ασκούμενοι σε βασικές Transactions (Καταχωρήσεις - Αναφορές) των περιοχών αυτών.
3. Να αντιληφθούν την αναγκαιότητα πιστής εφαρμογής των Διαδικασιών, καθώς το SAP δεν επιτρέπει αποκλίσεις στην τήρησή τους, αλλά και την παρακολούθηση της Απόδοσής τους μέσω Αναφορών και κατάλληλων Δεικτών.

Οι συμμετέχοντες μετά την παρακολούθηση του Σεμιναρίου θα έχουν:

 • Σχηματίσει άποψη της χρηστικής εμπειρίας του SAP
 • Μάθει τη βασική Δομή του Συστήματος και πώς αλληλεπιδρούν τα επιμέρους Στοιχεία - Modules μεταξύ τους
 • Εξοικειωθεί με τη φιλοσοφία κλήσης και ανάκλησης Transactions
 • Συνειδητοποιήσει τη διαφορά ανάμεσα σε Master Data και Transactional Data και τη σημασία της ορθής Διαχείρισης Αλλαγών των Master Data
 • Αντιληφθεί πώς και σε ποιο βαθμό μπορούν οι ίδιοι να εξατομικεύσουν το χρηστικό Περιβάλλον
 • Γνωρίσει σε ποιό βαθμό μπορούν να εξοικονομούν χρόνο καταχώρησης με ρυθμίσεις προ-συμπλήρωσης Πεδίων σε Φόρμες
 • Μάθει πώς να αναζητούν Δεδομένα σε Οθόνες και Αναφορές
 • Διαπιστώσει την προηγμένη χρηστικότητα που παρέχεται με την ταυτόχρονη εργασία σε πολλές Οθόνες / Παράθυρα
 • Καταλάβει πώς να εξάγουν Δεδομένα Αναφορών σε MS Excel
 • Διαπιστώσει τις δυνατότητες εμβάθυνσης στα Δεδομένα Αναφορών (drill-down)
 • Εξοικειωθεί με τις δυνατότητες εξατομίκευσης Φορμών και Συντομεύσεων σε αυτές
 • Αντιληφθεί τη λειτουργικότητα τήρησης Λογιστικών Λογαριασμών εντός του Συστήματος και των σχετικών Οργανωτικών Δομών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το SAP έχει σχεδιαστεί, ώστε να παρέχει ενισχυμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα. Η AQS υλοποιεί Σεμινάρια υψηλής ποιότητας και παρέχει Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Υποστήριξης για τη βελτίωση της Ποιότητας και της Παραγωγικότητας των Επιχειρήσεων.

Με χαρά σας ενημερώνουμε για τη δυνατότητα της Εταιρείας μας, να παράσχει εξειδικευμένη εκπαίδευση η οποία προσφέρει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες σε όλα τα σχετικά Modules του Συστήματος SAP. Κατά την εσωτερική Εκπαίδευση στο σχετικό Workshop θα αποτυπώνονται οι ανάγκες επίλυσης ειδικών προβλημάτων από το SAP, θα προσδιορίζονται οι απαιτούμενες προσαρμογές του Συστήματος, ώστε να καλύπτονται αποτελεσματικότερα οι ανάγκες της Επιχείρησης.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
ΗΜΕΡΑ 1

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εισαγωγική Παρουσίαση στο Σύστημα SAP

Βασικές γνώσεις Πλοήγησης

Χαρακτηριστικά Συστήματος SAP

Οθόνες Transactions, Αναφορές, Εισαγωγές - Εξαγωγές αρχείων MS Excel

Εξατομίκευση του χρηστικού Περιβάλλοντος - κατάλληλη διαμόρφωση οθονών, σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη

Αναζήτηση Δεδομένων σε οθόνες και Αναφορές

Δυνατότητα εμβάθυνσης (drill-down) στα Δεδομένα Αναφορών

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Master Data Transactional Data

Ορθή Διαχείριση αλλαγών των Master Data.

Προ-συμπλήρωση πεδίων σε Φόρμες

 ΗΜΕΡΑ 2

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ SAP (FINANCIALS)

SAP Financial Accounting - SAP FI

SAP Controlling - SAP CO

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ SAP (LOGISTICS)

SAP Material Management - SAP MM

SAP Warehouse Management - SAP WM

SAP Sales & Distribution - SAP SD

SAP Plant Maintenance - SAP PM

SAP Quality Management - SAP QM

SAP Transportation Management - SAP TM

SAP Service management - SAP SM

SAP Project Systems - SAP PS

Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ SAP (HUMAN RESOURCES) ΚΑΙ ΣΤΑ ΛΟΙΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ SAP (CRM, SRM, BUSINESS OBJECTS, BW)

SAP Human Capital Management - SAP HCM

SAP Customer Relationship Management - SAP CRM

SAP Supplier Relationship Management - SAP SRM

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα υπάρξει σύνδεση με το Σύστημα SAP προκειμένου να γίνει live εκπαίδευση, ενώ στους συμμετέχοντες θα δοθεί άνευ κόστους το βιβλίο του εισηγητή με τίτλο «Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων SAP».

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας