Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

Σημεία Ελέγχου ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), ΣΕΠΕ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
Στελέχη Επιχειρήσεων
Οικονομικούς Διευθυντές
Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας
Διευθυντές HR
Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
Ελεύθερους Επαγγελματίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Η Πλήρης Ανάλυση των σημείων Ελέγχου ΕΦΚΑ. Παρουσίαση των τρόπων αποτελεσματικής Διαχείρισης εργατικών Ασφαλιστικών θεμάτων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σημεία Ελέγχου. Σύννομοι τρόποι αποτελεσματικής διαχείρισης
Επιπτώσεις από τη μη καταβολή αποδοχών (ως παραβίαση όρων ΣΣΕ Δ.Α. ή Υ.Α.)
Το εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας ως στοιχείο ελέγχου
Συμψηφισμός στον υπέρτερο του νομίμου μισθό των οφειλομένων προσαυξήσεων και σύννομη αποτύπωση τους στα εκκαθαριστικά σημειώματα μισθοδοσίας
Το πλαίσιο αναγνώρισης του χρόνου της Προϋπηρεσίας για αποφυγή επιβολής κυρώσεων
Τι πρέπει να προσεχθεί επί διακεκομμένου ωραρίου εργασίας
Το πλαίσιο σύννομης χορήγησης διαλείμματος
Η έννοια της βλαπτικής μεταβολής και πως μπορεί να αντιδράσει ένας εργαζόμενος που θίγεται το εργασιακό του καθεστώς
Η Ατομική Σύμβαση Εργασίας και τα στοιχεία που περιλαμβάνει ως μέσο πρόληψης επιβολής κυρώσεων Απασχολούμενος με περισσότερες της μίας ειδικότητες.
Τρόποι διαχείρισης Απασχολούμενος με περισσότερες της μίας επιχειρήσεις. Τρόποι διαχείρισης
Υποχρέωση εργοδότη για την τήρηση στοιχείων
Τι πρέπει να περιλαμβάνουν οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης
Τρόπος υπολογισμού αποδοχών επί Μερικής Απασχόλησης.
Η διαφορά υπολογισμού μεταξύ ΙΚΑ & ΣΕΠΕ
Κυρώσεις επί εντοπισμού απασχόλησης μερικώς απασχολούμενου εκτός ωραρίου εργασίας
Ο χειρισμός της άδειας Άνευ Αποδοχών και οι υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ
Αποζημίωση αποχωρούντων με προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης
Τι πρέπει να προσεχθεί. Ποια έντυπα συμπληρώνονται
Μετακίνηση προσωπικού μεταξύ παραρτημάτων. Πώς αντιμετωπίζεται
Οριστική αποχώρηση του μισθωτού από τον αρχικό εργοδότη και σύναψης νέας σύμβασης με καινούργια επιχείρηση. Ποιο το διαδικαστικό πλαίσιο
Ποια τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης. Τι πρέπει να προσεχθεί σε τυχόν έλεγχο εκτός ωραρίου εργασίας
Το Βιβλίο υπερωριών και το βιβλίο αδειών ως στοιχεία ελέγχου. Σύννομος τρόπος τήρησης τους
Η Συμπλήρωση του Εντύπου Ε11 ως μέσο πρόληψης επιβολής κυρώσεων
Η απασχόληση τις Κυριακές & αργίες . Το πλαίσιο σύννομης διαχείρισης από τη σκοπιά του ελέγχου
Το πλαίσιο της τεκμαρτής ασφάλισης για αμειβόμενους με κυμαινόμενες αποδοχές
Η υποχρέωση ασφάλισης των αυτοτελώς απασχολούμενων σε Θέαμα & Ακρόαμα

Κυρώσεις – Πρόστιμα. Ενστάσεις - Προσφυγές
Το πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων βάσει της Υ.Α. 2063/Δ1 632/2011
Επιβαλλόμενα πρόστιμα σε επιχείρηση κατά Δέσμια Αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας
Κυρώσεις επί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού (Αδήλωτη εργασία) με τις διατάξεις άρθρων 5-8 , Ν.4554/2018
Ποια πρόστιμα επιβάλλονται για την μη αναγγελία ή την εκπρόθεσμη αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού - Ε5 · Ποια στοιχεία αποτελούν κατά το ΙΚΑ αποδεικτικά διακοπής σύμβασης εργασίας
Πρόσκληση σε εργοδότες για παροχή εξηγήσεων
Γραπτές εξηγήσεις
Ένσταση προς την αρμόδια Τοπική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ) του ΙΚΑ
Προσφυγή κατά της απόφασης της ΤΔΕ του ΙΚΑ
Παραγραφή αξιώσεων Ε.Φ.Κ.Α. άρθρο 95, N. 4387/2016
Δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τις επιχειρήσεις
Άσκηση αίτησης θεραπείας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Το σεμινάριο ολοκληρώνεται σε 2 ημέρες.
Συνολική διάρκεια: 10 ώρες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019
17:00 - 22:00
Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2019
09:30 - 14:30

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας