Κατηγορία:
ISO/Haccp/OHSAS, ISO

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ISO 45001:2018

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV AUSTRIA ACADEMY

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες ISO/Haccp/OHSAS, ISO

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Διευθυντές Επιχειρήσεων, Υπευθύνους Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, Εσωτερικούς Επιθεωρητές, Συμβούλους ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, αλλά και σε όσους εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην εφαρμογή ή στην παρακολούθηση της εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος διαχείρισης.

ΣΚΟΠΟΣ

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα έχουν κατανοήσει τις αλλαγές της νέας έκδοσης, θα μπορούν να τις υιοθετήσουν και να τις εφαρμόσουν στα Σ.Δ.Υ.Α.Ε. των Επιχειρήσεων τους, ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση τους από το OHSAS 18001:2007 στο ISO 45001:2018.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης με πιστοποίηση TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Είναι γεγονός ότι, η Εργασιακή Υγεία & Ασφάλεια αποτελούν θεμελιώδες δικαίωμα του εργαζομένου, καθώς επίσης είναι και αναπόσπαστα και ιδιαίτερα μέρη της Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Αειφορίας μίας επιχείρησης.

Στα πλαίσια αυτά, τα Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία βασισμένα σε πρότυπα όπως το ISO 45001, αποτελούν βασικό εργαλείο συστηματοποίησης των ενεργειών για την πρόληψη των ατυχημάτων, όπου ταυτόχρονα προωθούν μεταξύ των άλλων και την καλλιέργεια κατάλληλης κουλτούρας για την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων.

Με το νέο πρότυπο ISO 45001, το οποίο πρόκειται να αντικαταστήσει το πρότυπο OHSAS 18001, ενισχύεται η ικανότητα των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των κινδύνων, αλλά και τον εντοπισμό των ευκαιριών βελτίωσης της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και αναβαθμίζεται ο ρόλος των εργαζομένων και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών.

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της παραπάνω εκπαίδευσης, θα αναλυθούν η νέα Ορολογία και οι νέες απαιτήσεις που εισάγει η νέα έκδοση και θα παρουσιαστούν όλα τα πιθανά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει μια επιχείρηση από την εφαρμογή του νέου προτύπου ISO 45001:2018, το οποίο αντικαθιστά το OHSAS18001:2007, όπως για παράδειγμα: αύξηση της ικανότητας της να λειτουργεί με ασφάλεια, να αντιμετωπίζει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες και τους ελέγχους που πρέπει να θέσει σε εφαρμογή ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διακινδυνεύσεις και να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες, καθώς και την ομοιογένεια που προσφέρει η εφαρμογή του ANNEX SL (για τις απαιτήσεις όλων των συστημάτων διαχείρισης).

Συγκεκριμένα θα:
- Γίνει ανάλυση των τριών βασικών πυλώνων της νέας προσέγγισης (πλαίσιο λειτουργίας, ενδιαφερόμενα μέρη, ηγεσία, κλπ)
- Γίνει επισκόπηση των διαφορών με το πρότυπο OHSAS 18001 και της δομής και των αρχών της νέας έκδοσης
- Αναλυθεί η ορολογία και οι νέες απαιτήσεις που εισάγει η νέα έκδοση
- Αναφερθεί η σχέση & τα κοινά σημεία με άλλα πρότυπα διαχείρισης (π.x. ISO 14001)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας