Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ – Όλες οι Αλλαγές στο Φορολογικό και Νομικό καθεστώς

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Ευεπιχειρείν - Σεμινάρια – Εκπαίδευση

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Λογιστική

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Καλαμαράς Νικόλαος,
Λογιστής, Φοροτεχνικός, Εσωτερικός ελεγκτής μεγάλου ομίλου και Σύμβουλος επιχειρήσεων σε λογιστικά, φορολογικά & εξειδικευμένα θέματα. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΕΚΕΠΙΣ με πολυετή διδακτική εμπειρία σε στελέχη επιχειρήσεων

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

• Προϊστάμενους Λογιστηρίων
• Οικονομικούς Διευθυντές
• Λογιστές
• Δικηγόρους
• Ορκωτούς Λογιστές
• καθώς και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο

ΣΚΟΠΟΣ

Στο σεμινάριο θα γίνει αναφορά σε όλες τις αλλαγές που αφορούν στις Ανώνυμες Εταιρείες από 01/01/2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεματολογία Προγράμματος:

Πιο συγκεκριμένα θα γίνει αναφορά:
• Στην έννοια της Ανώνυμης Εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018.
• Στον τρόπο ίδρυσης της Ανώνυμης Εταιρείας και στο περιεχόμενο του καταστατικού.
• Στους Ελέγχους που διενεργούνται κατά την ίδρυση της ΑΕ και τις εταιρικές μεταβολές.
• Στη δημοσιότητα της ΑΕ και κήρυξη της ακυρότητας της Εταιρείας.
• Στο Κεφάλαιο, Κάλυψη, Εισφορές σε είδος και αποτίμηση αυτών με παραδείγματα και εφαρμογές.
• Στις αυξήσεις – μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου με λογιστικές εγγραφές, δικαιώματα προτίμησης.
• Στους εκδιδόμενους τίτλους από Ανώνυμες Εταιρείες. Πλήρης ανάλυση με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά των τίτλων αυτών.
• Στις ίδιες μετοχές, παράγωγη κτήση, προϋποθέσεις, λογιστικές εγγραφές στην αγορά ίδιων μετοχών.
• Στην Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και στη σύνταξη αντίστοιχων πρακτικών καθώς και στη νέα έκθεση διαχείρισης.
• Στις αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Φορολογική αντιμετώπιση, λογιστικές εγγραφές αλλά και στην υποχρέωση θέσπισης πολιτικής αποδοχών για τις εισηγμένες ΑΕ σε ρυθμιζόμενη αγορά.
• Στο πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού Συμβουλίου αλλά και στο προσωπικό της ΑΕ. Λογιστική – Φορολογική αντιμετώπιση.
• Στο τρόπο διάθεσης των κερδών των Ανωνύμων Εταιρειών με παραδείγματα και εφαρμογές.
• Στη λύση, εκκαθάριση και διαγραφή των Ανωνύμων Εταιρειών με πρακτικά παραδείγματα και υποβολή των αντίστοιχων φορολογικών δηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια από την έναρξη την εκκαθάρισης μέχρι τη λήξη αυτής.
• Στα καταστήματα στην Ελλάδα Εταιρειών της ΕΕ ή τρίτων χωρών και στις αντίστοιχες υποχρεώσεις δημοσιότητας με πλήρη ανάλυση.
• Στη διαδικασία κατάργησης των ανώνυμων μετοχών και την μετατροπή όλων σε ονομαστικές.
• Στις δαπάνες που μπορούν να γίνονται από Ανώνυμες Εταιρείες και που αναγνωρίζονται φορολογικά. Πλήρης κατάλογος.
• Στο νέο τρόπο φορολόγησης των κερδών των Ανωνύμων Εταιρειών από 01/01/2019 (Ν. 4472/2017)
• Στη λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των αποθεματικών των αναπτυξιακών Νόμων σύμφωνα και με την ΠΟΛ 1145/25.07.2018 με παραδείγματα και λογιστικές εγγραφές.

Επίλυση Ερωτημάτων:
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα υπάρχει η δυνατότητα να απαντηθούν τα ερωτήματα των συμμετεχόντων που αφορούν σχετικά θέματα = Κλειστή ολιγομελή ομάδα
• Παραδείγματα και Εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων!

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ:
• Power Point
• Παραδείγματα και Εφαρμογές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ευεπιχειρείν παροχές:
Παροχή στη 1 συμμετοχή + 50% έκπτωση στη 2η συμμετοχή
Ειδική τιμή για Ανέργους και Φοιτητές!

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας