Κατηγορία:
Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Λογιστική, Λογιστικά & Φοροτεχνικά

Ποιες Νομοθετικές αλλαγές έφεραν οι νέοι νόμοι για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
EPSILON NET TRAINING

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Χρηματοοικονομικά, Οικονομικά, Λογιστική, Λογιστικά & Φοροτεχνικά

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Κα Αναστασοπούλου Ιωάννα
Κος Γραβιάς Γεώργιος

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Λογιστές, Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς
Στελέχη Επιχειρήσεων
Οικονομικούς Διευθυντές
Ορκωτούς Ελεγκτές
Στελέχη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων
Στελέχη Προμηθειών Ιδιωτικού/Δημοσίου Τομέα

ΣΚΟΠΟΣ

Ανάλυση όλων των σημείων του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ΑΕ (Ν 4548/2018) καθώς και οι αλλαγές που επήλθαν στο δίκαιο της ΕΠΕ με τον Ν 4541/2018.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Το νέο νομικό πλαίσιο της ΑΕ
Βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης
Σύσταση της ΑΕ και τροποποιήσεις του καταστατικού
Ακυρότητα εταιρίας
Μετοχικό κεφάλαιο
Εκδιδόμενοι από την εταιρία τίτλοι
Διοικητικό συμβούλιο (εκλογή μελών, μονομελές διοικητικό όργανο, λειτουργία, ευθύνη, εταιρική αγωγή, ελαττωματικές αποφάσεις, συναλλαγές της εταιρίας με συνδεδεμένα πρόσωπα, αμοιβές)
Γενική συνέλευση (αρμοδιότητες, σύγκλιση, πλειοψηφία, λήψη αποφάσεων χωρίς συνεδρίαση, ελαττωματικές αποφάσεις)
Δικαιώματα μειοψηφίας. Ενώσεις μετόχων
Λογιστικές διατάξεις
Λύση και εκκαθάριση

ΙΙΙ. Οι τροποποιήσεις στο δίκαιο της ΕΠΕ
Σύσταση, επωνυμία, διάρκεια, δημοσιότητα
Εταιρικό κεφάλαιο και εταιρικά μερίδια
Συνέλευση των εταίρων
Τροποποίηση της εταιρικής σύμβασης
Ανάκληση και παραίτηση διαχειριστών
Έξοδος εταίρου
Λύση της εταιρίας και εκκαθάριση. Αναβίωση
Υποκαταστήματα και πρακτορεία αλλοδαπών εταιριών
Δικονομικές διατάξεις

IV. Συμπεράσματα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ημερομηνίες & Ώρες Διεξαγωγής Θεσσαλονίκης
Παρασκευή 12 Απριλίου 2019
17:00 - 22:00

Σάββατο 13 Απριλίου 2019
09:30 - 14:30

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

200€

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας