Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Φορολογικές Ημερίδες, Λογιστική

ΗΜΕΡΙΔΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Power Tax Training

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Φορολογικές Ημερίδες, Λογιστική

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Εισηγητής: Χριστοδούλου Ματθαίος Απόφοιτος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Master in Finance Diploma in IFRS by ACCA
Εισηγητής : Κολιοθωμάς Θωμάς, Φοροτεχνικός με 27 χρόνια εμπειρίας, Α΄Τάξης, Ιδιοκτήτης λογιστικού Γραφείου, Partner της E.F.M., με πολύχρονη εμπειρία σε ελληνικές & θυγατρικές Εταιρείες παγκόσμιου βεληνηκούς, Δ/νων σύμβουλος του power-tax
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Θωμάς Κολιοθωμάς, Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δικηγόρους και Νομικούς συμβούλους επιχειρήσεων Οι οποίοι ασχολούνται με το εμπορικό δίκαιο και θέλουν να μελετήσουν και να καταλάβουν το λογιστικό κύκλωμα και τις Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Πίνακες Αποτελεσμάτων Χρήσης και Διάθεσης κ.λ.π.)

ΣΚΟΠΟΣ

Μελέτη των οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζοντας στους Δικηγόρους το λογιστικό κύκλωμα των επιχειρήσεων από την ίδρυση έως το Κλείσιμο Ισολογισμού καθώς και των σχετικών παρατηρήσεων των Ορκωτών Λογιστών στους δημοσιευμένους Ισολογισμούς. Μετά την Ολοκλήρωση του Προγράμματος όλες οι οι άγνωστες έννοιες θα είναι απόλυτα κατανοητές σε εσάς, δίνοντας σας την ευχέρεια τεκμηρίωσης ολοκληρωμένης άποψης εκ μέρους σας σε απλά αλλά και σε σύνθετα οικονομικά θέματα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΤΑ -7- ΚΛΕΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ
ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

Τρόποι Παρακολούθησης Ημερίδας
1. Φυσική Παρουσία στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Power Tax Training
ή
2. Live E-Learning

Αναλυτικό διάγραμμα ύλης:
Α.ΒΑΣΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Βασικές Λογιστικές Αρχές
Παρουσίαση του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου
Λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων Προετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων
Απογραφή και Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων
Μισθοδοσία -HRM
Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
Αποτελέσματα Χρήσης και Πίνακας Διανομής Κερδών
Πρακτική Άσκηση των Συμμετεχόντων στις Εισηγημένες Ενότητες σε Συνθήκες Λειτουργίας και σε Περιβάλλον Λογιστηρίου
Υπολογισμός Αποσβέσεων και συμπλήρωση Μητρώου Παγίων Ολοκλήρωση ορθής Αποτίμησης Αποθεμάτων.
Σχεδιασμός Κοστολογικής Διάρθρωσης των Φορέων και διαμόρφωση Αναλυτικής Λογιστικής.
Έλεγχος συνδέσεων των Λογαριασμών του Δημόσιου Λογιστικού με την Γενική Λογιστική.

Β1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ MARKETING
Εισαγωγή στην έννοια του marketing
Ανάλυση εσωτερικού -εξωτερικού περιβάλλοντος
Ανάλυση ανταγωνισμού
Τμηματοποίηση της αγοράς-προσδιορισμός μεταβλητών, διαφοροποίηση και τοποθέτηση προϊόντος στην αγορά (positioning)
Έρευνα αγοράς -ανάπτυξη αγοράς με υπάρχοντα προϊόντα ή με νέα προϊόντα
Τύποι προγραμμάτων marketing
Τιμολογιακή πολιτική- πολιτική διανομής -πολιτική προβολής
Τάσεις αγοράς -ανάλυση δικτύων διανομής

Αξιολόγηση προιοντικού χαρτοφυλακίου και ανάλυση S.W.O.T.
Προώθηση πωλήσεων, πολιτική προβολής , πολιτική διανομής
Πολιτική προβολής , αποτελέσματα marketing και πωλήσεων
Ανάλυση Ευαισθησίας βάσει σεναρίων
Χάραξη στρατηγικής marketing , ανάλυση χάσματος (Gap Analysis)
Πρόγραμμα marketing - παρακολούθηση και έλεχγο marketing
Πρακτικά παραδείγματα σχεδίων δράσης

Β2.ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
Βασικοί κανόνες - κλειδιά στην επιτυχία του κλεισίματος Η αγορά δεν γίνεται με την λογική αλλά με το συναίσθημα, Το κόστος δεν είναι ο κύριος παράγων
Η διαφορά της Επαγγελματικής πώλησης από την μη επαγγελματική
Εισαγωγή, Χαρακτηριστικά του επαγγελματία πώληση
Διατήρηση ευέλικτη στρατιγηκή, Πως χτίζεται η εμπιστοσύνη στον πελάτη
Διαδικασία πώλησης, Παράθεση των δυνατών σημείων
Μορφές και τύποι πωλήσεων
Συνόψιζε τακτικά , δείξε θάρρος και κάνε ακριβής και ρεαλιστικές προτάσεις
Καθορισμός στόχων πωλήσεων
Σχεδιασμός περιοχής πώλησης
Καθορισμός μεγέθους δύναμης πολτών-διαδικασία πρόσληψης πολτών
Αξιολόγησε τις παραχωρήσεις που δίνεις με τους δικούς σου όρους
Εκπαίδευση πωλητών

Το κόστος δεν είναι ο κύριος παράγων
Το service κλειδί για το κλείσιμο
Απομακρύνεται τα εμπόδια ένα προς ένα
Παράθεση των δυνατών σημείων
Το χιούμορ είναι ζωτικό στοιχείο στο κλείσιμο
8 βήματα που κλείνουν την πώληση -20 βήματα για να κλείσεις την δουλειά
Απομακρύνετε τα εμπόδια ένα προς ένα
Το service και οι συστάσεις κλειδί για την κάμψη και των τελευταίων αμφιβολιών
Υποκίνηση πωλητών και συστήματα πληρωμής τους
Αξιολόγηση πωλητών- διαδικασία κοθισμού στόχων
Πλάνο απόδοσης πωλήσεων και επίτευξη στόχων
Πρακτικό παράδειγμα

Γ.ΒΑΣΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ MANAGEMENT
Εισαγωγή στο Management- η αξία της ηγεσίας
Ο προγραμματισμός
Η οργάνωση
Έλεγχος
ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ MANAGEMENT
Διαχείριση απόδοσης
Παρακίνηση ανθρώπινου δυναμικού-Συστήματα HRM
Ομαδική συνεργασία- πρακτικές για αναχώρηση
Ομαδική συνεργασία- πρακτικές για αναχώρηση
Επίλυση προβλημάτων - Λήψη αποφάσεων

Δ, Ε.CASH FLOW, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ
Σχεδιασμός και μεθοδολογία του προϋπολογισμού
Απαραίτητα στοιχεία για τη επιτυχή πρόβλεψη των προϋπολογισμών
Στοχοθέτηση των πωλήσεων ανά κατηγορία προϊόντος και ανά κωδικό προϊόντος.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ
Εξόδων Παραγωγής
Γενικών Εξόδων
Διοικητικών Εξόδων
Διανομής
Πωλήσεων
Χρηματοοικονομικών

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Βήμα - Βήμα --->Εκμάθηση λειτουργιών του (Cash Flow) καθώς και υπολογισμού του Κεφαλαίου κίνησης
Ανάλυση ευαισθησίας με διάφορα εναλλακτικά σενάρια στόχου-αποτελέσματος
Κατάρτιση του Προϋπολογισμού Επενδύσεων
Μοντέλα πρόβλεψης των Ισολογισμών-Αποτελεσμάτων και Ταμειακών Ροών με βάση τα στοιχεία των προϋπολογισμών.
Εκτεταμένη χρήση Excel με Pivot tables για τον αυτόματο υπολογισμό όλων των ανωτέρω

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ BUDGET
Ανάπτυξη των κυριότερων σημείων της πληρότητας στην κατάρτιση ενός προϋπολογισμού
Focus στις αποκλίσεις και τρόποι - μέθοδοι αντιμετώπιση τους και πως συμβάλει ο προϋπολογισμό στην μείωση του κόστους και στην αύξηση των Κερδών
Γιατί οι προϋπολογισμοί είναι καθοριστικής σημασίας στην ανάπτυξη και την επιτυχή πορεία μιας επιχείρησης
Cd με πρακτικά παραδείγματα

2. Λογισμικό Ταμειακού Προγραμματισμού (Cash Flow) ανά μήνα.
Όταν έχει ολοκληρωθεί η κατάστρωση του προϋπολογισμού δαπανών και εσόδων, η διαμόρφωση του ταμειακού γίνεται αυτόματα έχοντας βέβαια θέσει τις συνθήκες και τα κριτήρια σε ότι αφορά τον τρόπο είσπραξης από τους πελάτες και τον τρόπο πληρωμής των προμηθευτών.
Το λογισμικό για τον Ταμειακό Προγραμματισμό λειτουργεί ως εξής:
Ορίζονται οι όροι είσπραξης από τους πελάτες, και ο επιμερισμός πιστώσεων των πελατών
Ορίζονται οι όροι πληρωμής των προμηθευτών και ο επιμερισμός των πιστώσεων από τους προμηθευτές
Με αυτοματοποιημένο τρόπο την σύνδεση των προβλέψεων, πωλήσεων και προμηθειών, και των αντίστοιχων πεδίων του προϋπολογισμού προκύπτει η ταμειακή ροή για όλο το 12μηνο.

3. Υπολογισμός Κεφαλαίου Κίνησης
Με την χρήση Excel δίνονται απαντήσεις κάθε μήνα
Για το ιδανικό ύψος των διαθεσίμων που απαιτούνται
Για τον απαιτούμενο Τραπεζικό Δανεισμό που χρειαζόμαστε
Για το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης καθώς και για τις μεταβολές του.

4. ΜΗΝΑΙΑ - ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΗΝΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ανάπτυξη μηναίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της τριετίας
Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων

ΑΝΑ ΥΠΟΚΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ανάπτυξη μηναίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της τριετίας
Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων

ΑΠΌ ΙΔΡΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ανάπτυξη μηναίων αποτελεσμάτων σε σύγκριση με τα αντίστοιχα της τριετίας
Ποσοστιαία ανάλυση των μεταβολών με γραφική απεικόνιση των στοιχείων

ΣΤ.ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ανάλυση τάσεων - Διαχρονική ανάλυση, Συγκριτική ανάλυση
Πως υπολογίζεται το κεφάλαιο κίνησης
Η διαφορά υπολογισμού άμεσης και έμμεσης ρευστότητας
Αναμόρφωση αποτελεσμάτων βάσει παρατηρήσεων ΣΟΕΛ
Βραχυχρόνια και μακροχρόνια ισορροπία επιχείρησης

Η1.COST-CUTTING ΚΑΙ ACTIVITY-BASED COST MANAGEMENT
Στην σημερινή εποχή της παγκόσμιας κρίσης η μείωση του κόστους λειτουργίας για όλες τις επιχειρήσεις αποτελεί μονόδρομο για την συνέχιση της ύπαρξής τους. Οι επιχειρήσεις πρέπει να προβούν άμεσα στην εφαρμογή μέτρων μείωσης των περιττών εξόδων καθώς και των απαραίτητων διαρθρωτικών μέτρων (μόνιμου χαρακτήρα) συνεχούς βελτίωσης της αποδοτικότητας της επιχείρησης σε όλα τα τμήματα.
Θα πρέπει να εξεταστούν ένα προς ένα όλα τα κόστη μιας επιχείρησης και το κατά πόσο αυτά είναι αναγκαία ή λιγότερο αναγκαία, καθώς και κατά πόσο είναι αναγκαίο ο επανασχεδιασμός της επιχείρησης ή τμήματος αυτής για την καλύτερη και πιο ορθολογική κατανομή των εξόδων αυτών.

Α. ΤΑ ΚΟΣΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Activity Based Costing
Βασικές προσεγγίσεις για το κόστος
Ο καθορισμός των παραγόντων Κόστους των δραστηριοτήτων
Σύνδεση των Εξόδων με τις δραστηριότητες της Επιχείρησης
Η εκτίμηση του κόστους των δραστηριοτήτων
Κοστολόγηση ανά σύμβαση με πελάτες
Η δομή του Προϋπολογισμού μιας Εταιρείας
Αδυναμίες του παραδοσιακού Συστήματος κοστολόγησης
Κοστολόγηση ανά κανάλι διανομής
Η εκτίμηση του χρόνου υλοποίησης των δραστηριοτήτων
Αποφάσεις για Outsourcing
Η κοστολόγηση των συμβάσεων
Ο καθορισμός των παραγόντων κόστους για τα έξοδα (Cost Drivers)

Β. ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ
Οι αποφάσεις για την σωστή τιμολογιακή πολιτική
Έξοδα Πωλήσεων - Μεταφορά - Διανομή
Πληροφορική -Διαχείριση Αρχείων
Κόστος Εργασίας - Διαχείριση Προσωπικού
Διοικητικά Έξοδα-Εργασίες Γραφείου-«Χαρτοβασίλειο» -Security
Λειτουργία Γραμματείας
Φύρες Παραγωγής - Ποιότητα προϊόντων
Αγορές - Προμήθειες
Γενικά Έξοδα ( Γ.Β.Ε .Κόστος Οχημάτων - Ενέργεια - Τηλέφωνα)
arrow yellow Επενδύσεις Πάγιου Κεφαλαίου-Αλλαγές - Καινοτομίες
Σχεδιασμός Προϊόντων - Υπηρεσιών
Έξοδα προώθησης - προβολής - διαφήμισης
Οικονομικές λειτουργίες - Χρηματοοικονομικά - Δανεισμός - Κεφάλαιο κίνησης
Χωροταξία και τεχνολογία Παραγωγής - Συντήρηση
Αποθέματα-Λειτουργία Αποθήκης

Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ
Πίνακας 100 σημείων για μείωση κόστους
Γραμμικός Προγραμματισμός, NPV, PBP, ROI
Pareto Analysis - Statistical Process Control (SPC) και πρακτικές εφαρμογές
Value Analysis -Cause and Effects- Brainstorming και πρακτικές εφαρμογές
Excel Ελέγχου Προϋπολογισμένων δαπανών και Cash Flow και πρακτικές εφαρμογές
Έντυπα και Λογισμικό υποστήριξης για μείωση κόστους
Προγραμματισμός και Διαδοχές Παραγωγής
Τεχνικές μείωσης Αποθέματος
Εργαλεία Τηλεργασίας
Προϋπολογισμός - Ανάλυση Νεκρού Σημείου
Τεχνικές μείωσης Αποθέματος
Τεχνικές Βελτίωσης Διεργασιών
Επιλογή Μορφών Χρηματοδότησης

Η2.ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
Στο σεμινάριο αυτό εξετάζονται κρίσιμα ζητήματα όπως:
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (TIME MANAGEMENT)
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ & TEMPLATES
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΩΝ:
ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ
Θ.BUSINESS PLANNING
Το σεμινάριο αυτό είναι ένα Εργαστήριο (WORKSHOP), που υλοποιεί την κατάρτιση του Business Plan, μιας συγκεκριμένης Επιχείρησης με χρήση σύγχρονων εργαλείων (Balanced Scorecard) ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
Αποστολή - Όραμα
Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος
SWOT ANALYSIS
Επιχειρησιακοί στόχοι - δείκτες
Σύνδεση Επιχειρησιακών Δεικτών με δείκτες διεργασιών και ατομικούς στόχους στελεχών
Σχεδιασμός έργων και διεργασιών
BUDGETING AND REPORTING
ΕΡΓΑΛΕΙΑ BUSINESS PLAN
BALANCED SCORECARD. Φόρμα σύνδεσης στόχων – δεικτών B.SC.
CASH FLOW.
SWOT ANALYSIS.
WORKBOOK BUSINESS PLAN. Σύνδεση στόχων με έργα, swot analysis και δείκτες
WORKSHOP ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Checklist για τον σχεδιασμό του Ανθρώπινου Δυναμικού
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ. Έντυπα για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ..
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΗ ΕΡΓΩΝ.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΧΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ MARKETING -ΑΓΟΡΩΝ-ΠΩΛΗΣΕΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΦΥΛΛΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Φύλλο ελέγχου για την διαχείριση κινδύνων 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αναφορικά με το κόστος συμμετοχής, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το φορέα εκπαίδευσης.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής
Παρασκευή 06/10/2017, 18:00-21:15
Σάββατο 07/10/2017, 14:30-17:45
Κυριακή 08/10/2017, 14:30-17:45

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείου Παιδείας :
Το Power -Tax -Training, έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και λειτουργεί με τη μορφή του Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ 1).
Αριθμός αδείας: Α/21666 -ΦΕΚ.3145/27.11.2012,
Διακριτικός Τίτλος: Power Tax Training Κε.Δι.Βι.Μ. 1

Επιπλέον Παροχές:
1) Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί έκπτωση 10% σε οποιοδήποτε άλλη Ημερίδα μας.
2.) Στις δύο συμμετοχές η τρίτη δωρεάν.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας