Κατηγορία:
Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Φορολογικές Ημερίδες, Λογιστική

ΗΜΕΡΙΔΑ Φ.Π.Α

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Power Tax Training

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Λογιστικά & Φοροτεχνικά, Φορολογικές Ημερίδες, Λογιστική

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Μπάμπης Κουτσοθανάσης: Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης με μεγάλη διδακτική εμπειρία
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Θωμάς Κολιοθωμάς, Λογιστής Φοροτεχνικός Α΄ Τάξης

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Σε αποφοίτους Οικονομικών Σχολών, βοηθούς λογιστών, λογιστές, Προϊσταμένους και Στελέχη του τμήματος Λογιστηρίου.

ΣΚΟΠΟΣ

- Αναλυτική παρουσίαση του Νέου εντύπου της Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ -έκδοσης 2015.
- Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ μέχρι το Ν. 4336/2015
- Το Δικαίωμα έκπτωσης - PRO-RATA,
- Διακανονισμό παγίων,
- Τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 14 σχετικά με τον τόπο φορολογίας των υπηρεσιών, τις Ηλεκτρονικές υπηρεσίες κ.λ.π.
- Συμπλήρωση όλων των εντύπων Φ.Π.Α.(περιοδικές δηλώσεις, ανακεφαλαιωτικοί πίνακες LISTING κλπ.
- Διακίνηση εμπορευμάτων στο εσωτερικό της Κοινότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

 Τρόποι Παρακολούθησης Ημερίδας
1. Φυσική Παρουσία στην Αθήνα στις εγκαταστάσεις του Power Tax Training
ή
2. Live E-Learning

Αναλυτικό διάγραμμα ύλης:
Φορολογητέες πράξεις (παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών, αυτοπαραδόσεις αγαθών και ιδιοχρ/σεις υπηρεσιών κ.λ.π.)
Παράδοση αγαθών, Παραγγελιοδοχικές πωλήσεις , ΦΠΑ ακινήτων
Αυτοπαραδόσεις αγαθών

Ιδιοχρησιμοποιήσεις υπηρεσιών
Συντελεστές ΦΠΑ, όπως ισχύουν σήμερα (υπηρεσίες εστίασης, κλπ.)
Eπιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης
Δικαίωμα έκπτωσης γενικά - Επιμερισμός δικαιώματος έκπτωσης Pro-Rata
Διακανονισμός παγίων
Παραγραφή δικαιώματος επιστροφής Πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ
Χρόνος τακτοποίησης διαφορών στο δικαίωμα έκπτωσης της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου ύστερα από την κατάργηση υποβολής Εκκαθαριστικής Δήλωσης
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ σχετικά με τον τόπο φορολογίας ορισμένων υπηρεσιών (π.χ. ηλεκτρονικές υπηρεσίες), κλπ.
Αλλαγές στον Κώδικα ΦΠΑ - Νέο Έντυπο Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ
Υποχρεώσεις υποκειμένων για τις συναλλαγές με άλλα κράτη μέλη

Ενδοκοινοτική Απόκτηση και Παράδοση
Τριγωνικές συναλλαγές, πωλήσεις από απόσταση
Παροχή και λήψη υπηρεσιών
Φορολογητέα Αξία, Συντελεστές ΦΠΑ
Προϋποθέσεις για την εφαρμογή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ

Απαλλαγές από το φόρο στο εσωτερικό της Χώρας, στις εξαγωγές και στις ενδ/κές παραδόσεις
Παραγραφή του δικαιώματος επιστροφής του πιστωτικού υπολοίπου
Επιστροφή του ΦΠΑ από άλλα κράτη – μέλη,
Διαδικασία και προϋποθέσεις για την επιστροφή
Συμπλήρωση Περιοδικής Δήλωσης ΦΠΑ, Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων
Δήλωση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών / Συμπλήρωση - Παραδείγματα
- Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ
- Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (LISTING)
- Δήλωση INTRASTAT
Πρακτικές εφαρμογές
Πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα ΦΠΑ. Ειδικότερα:
Άρθρο 39 - Ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων - Απαλλαγή από τις υποχρεώσεις του ΦΠΑ Μετατάξεις από και στο κανονικό καθεστώς και συναφείς υποχρεώσεις και δικαιώματα
Άρθρο 39α - Ειδικό καθεστώς απόδοσης φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών - Ανακυκλώσιμα απορρίμματα - Κατασκευή τεχνικών έργων προς αναθέτουσες αρχές, κλπ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Σάββατο 14/10/2017, 14:30-17:45 & Κυριακή 15/10/2017, 14:30-17:45

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Αναφορικά με το κόστος συμμετοχής, παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με το φορέα εκπαίδευσης.

Πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ - Υπουργείου Παιδείας :
Το Power -Tax -Training, έχει πιστοποιηθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και λειτουργεί με τη μορφή του Κέντρου δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 (Κε.Δι.Βι.Μ 1).
Αριθμός αδείας: Α/21666 -ΦΕΚ.3145/27.11.2012,
Διακριτικός Τίτλος: Power Tax Training Κε.Δι.Βι.Μ. 1

Επιπλέον Παροχές:
1) Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί έκπτωση 10% σε οποιοδήποτε άλλη Ημερίδα μας.
2.) Στις δύο συμμετοχές η τρίτη δωρεάν.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας