Κατηγορία:
Οργάνωση & Διοίκηση, Γραμματειακή Υποστήριξη, Επαγγελματική Ανάπτυξη

Paperless office

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
Applied Professional Training

Το σεμινάριο έχει λήξει! Αναζητήστε παρόμοια σεμινάρια στις κατηγορίες Οργάνωση & Διοίκηση, Γραμματειακή Υποστήριξη, Επαγγελματική Ανάπτυξη

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

Αθανάσιος Μπίκος,
Business Consultant με πολυετή προγραμματιστική εμπειρία σε Συστήματα MRP, NMS και Paperless Office. Διαθέτει επίσης, σημαντική εμπειρία στο Project Management και στην Εφαρμογή Αρχών Συνεχούς Βελτίωσης (Lean Manufacturing principles) και στον Διοικητικό Τομέα (Lean Administration).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Αφορά όλα τα Στελέχη, από τη Γραμματέα Διεύθυνσης ως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Ελεύθερο Επαγγελματία, που θέλουν να μειώσουν την «εσωτερική» γραφειοκρατία, να αυξήσουν την ταχύτητα διακίνησης των πληροφοριών, να βελτιώσουν την Ποιότητα του Management και να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

ΣΚΟΠΟΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

  • Να εξοικειωθούν με εφαρμογές που διευκολύνουν την εσωτερική Επικοινωνία
  • Να γνωρίσουν σύγχρονους τρόπους για τη Διαχείριση της Πληροφορίας και των Εκκρεμοτήτων
  • Να βελτιώσουν Δομές και τρόπους Αρχειοθέτησης ώστε να μην χάνεται χρόνος
  • Να κάνουν χρήση Εργαλείων που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας και θα τους δοθούν δωρεάν
  • Να είναι σε θέση να αξιοποιούν Tablets / Smartphones για όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης
  • Να ενημερωθούν για τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους συγχρονισμού και τους πιο ασφαλείς τρόπους Διακίνησης Αρχείων, ώστε να έχουν πρόσβαση σε αυτά από οποιοδήποτε σημείο και από οποιοδήποτε μέσο
  • Να ξεναγηθούν στις σημαντικότερες εφαρμογές (αρκετές διατίθενται δωρεάν) που αυξάνουν με εντυπωσιακό τρόπο την παραγωγικότητα
  • Να εφαρμόσουν με σχετικό Case Study την μεθοδολογία David Allen για θεαματική βελτίωση στη διαχείριση του χρόνου και στη βελτίωση της παραγωγικότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Στο σεμινάριο αυτό παρουσιάζονται Πρακτικές, Εργαλεία και Διαδικασίες για τη Διαχείριση της συνεχούς ροής των εισερχομένων πληροφοριών και των ποικίλων απαιτήσεων της καθημερινότητας, ώστε να επιτύχουμε βελτίωση του τρόπου καθορισμού προτεραιοτήτων, αναβάθμιση της Εσωτερικής Επικοινωνίας και Οργάνωση των Αναθέσεων με καθορισμό προθεσμιών και μηχανισμούς ελέγχου υλοποίησης.

Με τον τρόπο αυτόν οδηγούμαστε σε σημαντική βελτίωση στη διαχείριση του χρόνου και τελικά σε αύξηση της παραγωγικότητας.

Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνα της McKinsey, τα Στελέχη αφιερώνουν κατά μέσο όρο 1,8 ώρες την ημέρα για αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να έχουμε αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισης και σύγχρονα Εργαλεία, ώστε να μειωθεί δραστικά αυτός ο χρόνος.

Παρουσιάζονται επίσης εφαρμογές που συγχρονίζονται με Tablets/Smartphones, με τις οποίες διαχειριζόμαστε Επιχειρηματικές Λειτουργίες, Έγγραφα, Επαφές, Ημερολόγια, Εκκρεμότητες, Αναθέσεις, Ευκαιρίες, Επικοινωνία με πελάτες κλπ, που οδηγούν σε ένα «Paperless Office", βελτιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα και την παραγωγικότητα της λειτουργίας του Στελέχους.

Για την μέτρηση της παραγωγικότητας χρησιμοποιούνται Εργαλεία, με τα οποία αποτυπώνεται η Αποδοτικότητα της Λειτουργίας του γραφείου, με χρήση Δεικτών για την Εξέλιξη των Εκκρεμοτήτων και των Projects, καθώς και την Αξιοποίηση του Χρόνου με βάση το Time matrix του Stephen Covey και το Σύστημα 5S για την ευταξία του γραφείου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Μετάβαση στο Paperless Office
Ο χρόνος που χάνεται στην αναζήτηση πληροφοριών

Β. ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Scanners
Πρόσβαση από παντού
Private/public και hybrid cloud
Τηλεδιάσκεψη και Παρουσιάσεις εξ αποστάσεως
iPad, Tablets, Smartphones: Εφαρμογές

Γ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Μετατροπή e-mails σε αναθέσεις και άλλοι αυτοματισμοί
Μετατροπή γραπτών κειμένων σε ηλεκτρονικά (OCR)
Εφαρμογές Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων, Εργασιών και Έργων
Η Διαχείριση των Ημερολογίων
Εφαρμογές Διαχείρισης Εγγράφων και πληροφοριών
Εργαλεία 5S
Εργαλεία βελτίωσης Διαχείρισης Χρόνου με βάση το Time Matrix του Covey
Εργαλεία Χρόνου/Προγραμματισμού
Εργαλεία Επιχειρηματικών Λειτουργιών

Δ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
Κανόνες και Διαδικασίες ενός Paperless Office
Μεθοδολογίες και Πρακτικές Διαχείρισης Χρόνου
Δομή Συστήματος Αρχειοθέτησης
Σύστημα David Allen
Σύστημα Stephen Covey

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Περιλαμβάνονται:
Εγχειρίδιο «Paperless Office» σε ηλεκτρονική μορφή
Παρουσίασητου σεμιναρίου
Εργαλεία για καθημερινή εφαρμογή στο γραφείο:
Προγραμματισμός και Παρακολούθηση Έργων
Εργαλεία Βελτίωσης της Διαχείρισης Χρόνου
Εργαλεία ABC Analysis
Βεβαίωση Παρακολούθησης
Κωδικοί πρόσβασης στην ιστοσελίδα της APTraining για λήψη του υλικού του σεμιναρίου

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε με το φορέα εκπαίδευσης
ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας