Κατηγορία:
ISO/Haccp/OHSAS, ΕΛΟΤ, Περιβάλλον/Ενέργεια/Κτήρια, Ενέργεια & Τεχνολογία, Κτήρια & Κατασκευές

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ & ΣΤΕΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΟΤ ΤΠ & DIN 4108

Μοιράσου το
Διοργανωτής Σεμιναρίου:
TUV AUSTRIA ACADEMY
ΑΘΗΝΑ
09/11/2017 έως 10/11/2017
16 ώρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
13/11/2017 έως 14/11/2017
16 ώρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Για τις τεχνικές εργασίες θερμομόνωσης δωμάτων και στεγών στα κτήρια, έχουν δημιουργηθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και έχουν τεθεί σε υποχρεωτική ισχύει για τα δημόσια έργα, μια σειρά από νέα εθνικά πρότυπα τεχνικών προδιαγραφών (ΕΛΟΤ ΤΠ) που αφορούν τον συνδυαστικό τρόπο εργασίας, την επιλογή και χρήση των υλικών.

Το γεγονός αυτό καθιστά υποχρεωτική την κατάρτιση και πιστοποίηση επί των συγκεκριμένων εθνικών τεχνικών προδιαγραφών όλων των εμπλεκομένων σε δημόσια έργα μηχανικών και τεχνιτών όπως: ενεργειακοί επιθεωρητές, μηχανικοί μελετητικών και τεχνικών εταιριών, μηχανικοί τεχνικών υπηρεσιών του Δημοσίου (Δήμων, Περιφέρειας, Στρατού, Νοσοκομείων, ΑΕΙ κλπ.) καθώς και για τους τεχνίτες θερμομόνωσης, για τους οποίους μάλιστα υπάρχει και σχετική ρητή αναφορά, για την κατά προτεραιότητα επιλογή καταρτισμένου και πιστοποιημένου συνεργείου.
Επίσης, στο πλαίσιο εφαρμογής της Νέας Προγραμματικής Περιόδου για την Πολιτική της Συνοχής 2014-2020, σε επίπεδο χρηματοδοτούμενων ιδιωτικών έργων από την Ε.Ε για την εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια (κατοικίες, ξενοδοχεία κ.α.), είναι υποχρεωτική η εφαρμογή πιστοποιημένων υλικών, συστημάτων και μεθόδων θερμομόνωσης σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2010/31/ΕΕ και την εθνική νομοθεσία Ν.3661/08/2008, γεγονός που καθιστά το σεμινάριο αναγκαίο για τους μηχανικούς και τους τεχνίτες θερμομόνωσης που δραστηριοποιούνται σε επιδοτούμενα προγράμματα θερμομόνωσης κατοικιών όπως π.χ. το «Εξοικονομώ κατ’ Οίκων», καθώς και για τους υπεύθυνους μηχανικούς συντήρησης, ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης μεγάλων ιδιωτικών κτηριακών εγκαταστάσεων, Ξενοδοχείων, Βιομηχανιών κλπ.

Στο σεμινάριο αναλύονται όλες οι συμβατικές μεθοδολογίες θερμομόνωσης δωμάτων και στεγών, για την επίτευξη ορθολογικής ενεργειακής συμπεριφοράς, σε νέα και υφιστάμενα κτήρια. Παρουσιάζονται οι κατασκευαστικές πρακτικές για την αποφυγή ή την επίλυση προβλημάτων κτηριακής παθολογίας που εμπεριέχουν πλήθος τεχνικών λεπτομερειών και ειδικών απαιτήσεων, άγνωστων στη πλειοψηφία του τεχνικού κόσμου, αλλά κρίσιμων για την επιτυχία, τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια της κατασκευής. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου παρέχεται αρχειακό υλικό τεχνικών λύσεων σε AutoCad.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος: Ο μελετητής μηχανικός έχει δυνατότητα δημιουργίας αναλυτικών προδιαγραφών με βάση τα εθνικά πρότυπα και κανονισμούς και την ευχέρεια να επιλύσει σχεδιαστικά πολύπλοκα θέματα θερμομόνωσης δωμάτων και στεγών. Ο κατασκευαστής μηχανικός έχει τη δυνατότητα να κοστολογήσει με ακρίβεια και να κατευθύνει τις σύνθετες εργασίες του τεχνικού προσωπικού θερμομόνωσης δωμάτων και στεγών, σύμφωνα με της ορθές πρακτικές που θέτουν τα εθνικά πρότυπα και οι κανονισμοί. Ο επιβλέπων μηχανικός έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την ποιότητα της εκτελεσθείσας τεχνικής εργασίας και τη συμβατότητά της με τα εθνικά πρότυπα και κανονισμούς, καθώς και να εφαρμόζει πρωτόκολλα παραλαβής έργου και διαδικασίες εργοταξιακών ελέγχων που τα πρότυπα ορίζουν. Ο τεχνίτης θερμομόνωσης αποκτά ένα σοβαρό επαγγελματικό προβάδισμα στην ελεύθερη αγορά εργασίας και ουσιαστικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στο αντικείμενο της θερμομόνωσης δωμάτων και στεγών.

Μετά την παρακολούθηση του σεμιναρίου χορηγείται Πιστοποιητικό Κατάρτισης με πιστοποίηση ΤUV ACADEMY. 

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Τα στοιχεία σας αποστέλλονται απευθείας στην εταιρεία που διοργανώνει το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Όλα τα νέα και οι ενημερώσεις απευθείας στο email σας